Więcej

  Rejon wileński z Rekordem Guinnessa

  Czytaj również...

  Certyfikat potwierdzający pobicie rekordu Guinnessa, statuetka i dyplomy

  Uczniom z rejonu wileńskiego i Polski udało się wspólnie ustanowić Rekord Guinnessa. Historyczny sukces osiągnęli poprzez udział w największej światowej lekcji o nowych technologiach odbywającej się w tym samym czasie. W lekcji uczestniczyło 1793 uczniów z 64 szkół, w tym z 29 szkół z rejonu wileńskiego: polskich i litewskich.

  Poprzez akcję „Code& Share. Programuj z klasą“ jej autorzy chcą promować naukę i rozwój kompetencji cyfrowych od najmłodszych lat. Ustanowienie rekordu nastąpiło 11 grudnia 2018 roku. Certyfikat ustanowienia rekordu właśnie dotarł z siedziby głównej Guinness PLC w Londynie.

  Niestandardowe podejście i ciężka praca

  „Jednym z największych benefitów, z których jestem osobiście dumny, jest integracja dzieci w Polsce i na Litwie w tematyce nowych technologii, czyli w domenach, które będą rozwijały nasz świat w kolejnych latach. Dlatego też serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy zaangażowali się w naszą inicjatywę, ponieważ jest ona wielowymiarowa – zarówno na płaszczyźnie technologicznej, jak i społecznej” – historyczny sukces ocenia Sebastian Grabowski, autor inicjatywy, Prezes Fundacji Architects PL. Podkreślił znaczenie ciężkiej pracy oraz niestandardowego i niezwykle aktywnego podejścia wszystkich pracowników oraz nauczycieli rejonu wileńskiego w ramach całej akcji.
  W rejonie wileńskim akcja „Code& Share. Technologie przyszłości” odbywała się pod patronatem mer rejonu wileńskiego Marii Rekść.
  Robert Komarowski, wicemer rejonu wileńskiego, koordynator projektu na Litwie, cieszy się z dotychczasowych efektów współpracy Samorządu Rejonu Wileńskiego z partnerami w Polsce i rozważa kolejne. „Współpraca z partnerami z Polski owocuje na wielu płaszczyznach. Nie tylko realizujemy projekty międzypaństwowe, ale i odnotowujemy już wymierne międzynarodowe osiągnięcia. Wspólnie z partnerami, w tym z Fundacją Architects PL na czele z Sebastianem Grabowskim, omawialiśmy kolejne inicjatywy, bowiem do dalszego działania jak najbardziej zachęca nas niezwykła aktywność naszych szkół, chęć wdrażania w placówkach oświatowych nowoczesnych metod nauczania i motywowanie uczniów do używania najnowszych technologii z korzyścią dla siebie i otoczenia” – mówi.
  Gotowość do dalszego współdziałania z Samorządem Rejonu Wileńskiego deklaruje również inicjator akcji. „Uważam, iż osiągnęliśmy wspólny sukces i stworzyliśmy bardzo solidny fundament do realizacji innych przyszłościowych projektów” – mówi S. Grabowski.
  Tadeusz Grygorowicz, dyrektor Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie, udział w projekcie i jego międzynarodowy wymiar ocenia jako wielki zaszczyt. „Wiadomość o naszym udziale w tej nietypowej lekcji została utrwalona na długie lata i będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie. Taka nietypowa forma edukacji pozwoliła na urozmaicenie procesu nauczania, na to, by uczniowie podeszli do informatyki od innej strony” – mówi dyrektor gimnazjum, które jako jedyne z Litwy zakwalifikowało się do udziału w pierwszej edycji międzynarodowej lekcji.

  W lekcji uczestniczyło 1793 uczniów z 64 szkół, w tym z 29 szkół z rejonu wileńskiego: polskich i litewskich

  Pierwsza próba
  W pierwszej edycji, w roku 2017, autorzy inicjatywy postawili na naukę programowania. Wówczas w ustanowieniu Rekordu Guinnessa partnerów z Polski i Litwy wyprzedziły USA, gdzie do lekcji przystąpiło 7000 uczniów z … dwóch szkół!

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Nie poddali się
  Partnerzy polsko-litewscy się nie poddali i po roku po raz drugi spróbowali sięgnąć po słynnego Guinnessa. W 2018 roku, w drugiej odsłonie, skupiono się na zagadnieniach związanych ze społeczeństwem cyfrowym. Technologie są dziś częścią cyfrowej transformacji w sferze publicznej i prywatnej. Konieczne jest uświadamianie młodym ludziom, jakie są światowe trendy i możliwości związane z rozwojem technologii. Wiedza ta może pomóc im zrozumieć rolę digitalizacji, zawodów przyszłości, a na końcu podejmować właściwe decyzje w dorosłym życiu.
  W ramach prowadzonej lekcji uczestnicy zaczerpnęli wiedzy na temat nowoczesnych technologii, takich jak: Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja, robotyka czy rozwiązania dla inteligentnych miast. „Poruszamy właśnie te zagadnienia, ponieważ chcemy pokazać młodym obywatelom kierunek rozwoju dla nowoczesnego i rozwiniętego cyfrowo społeczeństwa” – precyzuje autor pomysłu.

  100 lat polsko-litewskiej wolności
  W związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę i Litwę autorzy nawiązali do idei wolności, prawa do wiedzy, edukacji i rozwoju – jako elementarnych zasad nowoczesnego państwa. Ciekawostką jest to, że do udziału w lekcji zarejestrowało się ponad 100 placówek oświatowych z Polski i Litwy. Po weryfikacji zostały 64 szkoły.
  Dzielić się wiedzą
  Projekt „Code & Share” powstał z myślą o potrzebie dzielenia się wiedzą, która ma służyć rozwojowi społecznemu. Edukacja szkolna nie zawsze jest w stanie szybko reagować na zmieniające się potrzeby w zakresie kompetencji cyfrowych. Dlatego, mając na uwadze ich znaczenie dla przyszłości rynku pracy, jak również wpływ cyfrowych technologii na rozwój przemysłu, autorzy chcą wzmacniać cyfrowe umiejętności uczniów szkół. Pragną też zwiększyć świadomość rodziców na temat najważniejszych kierunków rozwoju technologicznego w najbliższych latach.
  Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie http://www.programujzklasa.pl/index.html
  W najbliższym czasie władze rejonu wileńskiego wręczą dyplomy dla szkół (polskich i litewskich), które wzięły udział w jakże nietypowej lekcji, która przyniosła Rekord Guinnessa. O wydarzeniu poinformujemy.
  Pozostając przy temacie rekordów, wspomnieć należy, że Samorząd Rejonu Wileńskiego jest na Litwie nieoficjalnym rekordzistą w liczbie partnerów zagranicznych – współdziała z około 40 partnerami za granicą.

  Foto. vrsa.lt

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...