Więcej

  Rejon wileński atrakcyjny dla biznesu

  Czytaj również...

  Dane statystyczne w rejonie robią wrażenie: podczas gdy w skali kraju wzrost liczby spółek wynosi +1%, a w Wilnie +0,2%, w rejonie wileńskim stanowi on aż +4,5% Foto. usplash.com

  W rejonie wileńskim działa ponad 2 500 spółek. Podmioty gospodarcze chętnie wybierają rejon wileński, bowiem oferuje on wygodne położenie geograficzne, połączenia drogowe, a także wsparcie i ulgi.

  W rejonie wileńskim przeważają przedsiębiorstwa logistyczne i budowlane oraz spółki prowadzące handel detaliczny i hurtowy. Największe firmy z kapitałem zagranicznym w rejonie – to podmioty z kapitałem skandynawskim i niemieckim. W ubiegłym roku kolejna niemiecka spółka postawiła właśnie na rejon wileński i zamierza utworzyć ponad 400 miejsc pracy dla mieszkańców.
  Liczba podmiotów gospodarczych w rejonie wileńskim stale rośnie. Na początku tego roku na terenie rejonu działało 2 709 przedsiębiorstw. Dane statystyczne w rejonie robią wrażenie: podczas gdy w skali kraju wzrost liczby spółek wynosi +1%, a w Wilnie +0,2%, w rejonie wileńskim stanowi on aż +4,5%.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego dąży do aktywizacji przedsiębiorczości, dlatego stosuje ulgi i udziela wsparcia dla podmiotów gospodarczych.
  Przedsiębiorstwa działające na terenie rejonu wileńskiego mogą ubiegać się o wsparcie z Funduszu Wsparcia Drobnych i Średnich Przedsiębiorstw. W ub. roku Samorząd udzielił wsparcia dla 34 podmiotów gospodarczych. Lista form udzielanego wsparcia z każdym rokiem się wydłuża, co oznacza, że Samorząd wspiera drobnych i średnich przedsiębiorców w rozwijaniu ich działalności. Drobni i średni przedsiębiorcy, którzy tworzą nowe miejsca pracy i zatrudniają mieszkańców rejonu wileńskiego, mogą korzystać z ulg podatkowych.
  Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego postanowiła nie zwiększać w przyszłym roku opłat za licencje handlowe. Chce w ten sposób uatrakcyjnić warunki prowadzenia działalności przez drobnych przedsiębiorców, zwiększyć odsetek osób pracujących i zachęcić mieszkańców do prowadzenia działalności gospodarczej. Opłata za prowadzenie działalności na podstawie licencji handlowych pozostaje bez zmian i wyniesie w 2020 roku 684 EUR.

  Samorządowi zależy na tym, by mieszkańcy wracali z emigracji, dlatego Rada Samorządu podjęła decyzję o stosowaniu 30-procentowej zniżki na licencje handlowe. Ze zniżki tej mogą skorzystać emigranci, którzy wrócili do kraju co najmniej przed rokiem.
  Samorząd Rejonu Wileńskiego również w przyszłości będzie się starał zapewnić atrakcyjną cenę licencji handlowych, zapewnić dobre warunki dla małych spółek i zachęcać mieszkańców do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.
  Samorząd stosuje ulgi podatkowe
  Samorząd Rejonu Wileńskiego stosuje ulgi podatkowe nie tylko dla osób fizycznych, ale też drobnych i średnich przedsiębiorstw, które tworzą nowe miejsca pracy.
  Z obowiązku płacenia podatku od ziemi, za dzierżawę ziemi państwowej, podatku od nieruchomości i od mienia otrzymanego w spadku są całkowicie zwalniane małe przedsiębiorstwa, które utworzyły co najmniej 8 miejsc pracy i średnie przedsiębiorstwa, które zapewniły zatrudnienie dla ponad 50 mieszkańców.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Coraz więcej licencji
  Przychylna polityka podatkowa wpływa na wzrost aktywności gospodarczej w rejonie. Liczba wydanych licencji na prowadzenie działalności gospodarczej plasuje rejon wileński na wysokim 4. miejscu spośród wszystkich 60 samorządów na Litwie. Z kolei w kategorii zebranego podatku za licencje Samorząd Rejonu Wileńskiego jest niekwestionowanym liderem spośród samorządów rejonowych i 7. spośród wszystkich 60 samorządów w kraju.
  W najnowszym rankingu samorządów na Litwie opracowanym przez Litewski Instytut Wolnego Rynku rejon wileński uzyskał miano jednego z liderów w dziedzinie inwestycji i rozwoju. W kategorii tworzenia przychylnych warunków dla biznesu i potencjalnych inwestorów samorząd podstołeczny zajął 4-5 miejsca w grupie małych samorządów. W 2017 r. na jednego mieszkańca rejonu wileńskiego przypadało 2 558 euro materialnych inwestycji. To więcej niż wynosi średnia krajowa (1 423). Na jednego mieszkańca rejonu stołecznego przypadało 2 134 euro zagranicznych inwestycji (średnia wynosi 1 251 euro) – to więcej niż, na przykład, w rejonu kowieńskim (1 519 euro). Z punktu widzenia atrakcyjności dla inwestorów Samorząd Rejonu Wileńskiego wyprzedził aż 47 innych małych samorządów.
  Samorząd Rejonu Wileńskiego jest otwarty dla biznesu, cieszy się popularnością wśród firm i zainteresowaniem inwestorów. Przedsiębiorcy doceniają atrakcyjne położenie geograficzne rejonu, stosowane ulgi i udzielane wsparcie. Przedsiębiorstwa przyciąga również nabierające tempa partnerstwo samorządu i biznesu i konstruktywny dialog dwustronny.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...