Rejon wileński atrakcyjny dla biznesu

Dane statystyczne w rejonie robią wrażenie: podczas gdy w skali kraju wzrost liczby spółek wynosi +1%, a w Wilnie +0,2%, w rejonie wileńskim stanowi on aż +4,5% Foto. usplash.com

W rejonie wileńskim działa ponad 2 500 spółek. Podmioty gospodarcze chętnie wybierają rejon wileński, bowiem oferuje on wygodne położenie geograficzne, połączenia drogowe, a także wsparcie i ulgi.

W rejonie wileńskim przeważają przedsiębiorstwa logistyczne i budowlane oraz spółki prowadzące handel detaliczny i hurtowy. Największe firmy z kapitałem zagranicznym w rejonie – to podmioty z kapitałem skandynawskim i niemieckim. W ubiegłym roku kolejna niemiecka spółka postawiła właśnie na rejon wileński i zamierza utworzyć ponad 400 miejsc pracy dla mieszkańców.
Liczba podmiotów gospodarczych w rejonie wileńskim stale rośnie. Na początku tego roku na terenie rejonu działało 2 709 przedsiębiorstw. Dane statystyczne w rejonie robią wrażenie: podczas gdy w skali kraju wzrost liczby spółek wynosi +1%, a w Wilnie +0,2%, w rejonie wileńskim stanowi on aż +4,5%.

Samorząd Rejonu Wileńskiego dąży do aktywizacji przedsiębiorczości, dlatego stosuje ulgi i udziela wsparcia dla podmiotów gospodarczych.
Przedsiębiorstwa działające na terenie rejonu wileńskiego mogą ubiegać się o wsparcie z Funduszu Wsparcia Drobnych i Średnich Przedsiębiorstw. W ub. roku Samorząd udzielił wsparcia dla 34 podmiotów gospodarczych. Lista form udzielanego wsparcia z każdym rokiem się wydłuża, co oznacza, że Samorząd wspiera drobnych i średnich przedsiębiorców w rozwijaniu ich działalności. Drobni i średni przedsiębiorcy, którzy tworzą nowe miejsca pracy i zatrudniają mieszkańców rejonu wileńskiego, mogą korzystać z ulg podatkowych.
Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego postanowiła nie zwiększać w przyszłym roku opłat za licencje handlowe. Chce w ten sposób uatrakcyjnić warunki prowadzenia działalności przez drobnych przedsiębiorców, zwiększyć odsetek osób pracujących i zachęcić mieszkańców do prowadzenia działalności gospodarczej. Opłata za prowadzenie działalności na podstawie licencji handlowych pozostaje bez zmian i wyniesie w 2020 roku 684 EUR.

Samorządowi zależy na tym, by mieszkańcy wracali z emigracji, dlatego Rada Samorządu podjęła decyzję o stosowaniu 30-procentowej zniżki na licencje handlowe. Ze zniżki tej mogą skorzystać emigranci, którzy wrócili do kraju co najmniej przed rokiem.
Samorząd Rejonu Wileńskiego również w przyszłości będzie się starał zapewnić atrakcyjną cenę licencji handlowych, zapewnić dobre warunki dla małych spółek i zachęcać mieszkańców do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.
Samorząd stosuje ulgi podatkowe
Samorząd Rejonu Wileńskiego stosuje ulgi podatkowe nie tylko dla osób fizycznych, ale też drobnych i średnich przedsiębiorstw, które tworzą nowe miejsca pracy.
Z obowiązku płacenia podatku od ziemi, za dzierżawę ziemi państwowej, podatku od nieruchomości i od mienia otrzymanego w spadku są całkowicie zwalniane małe przedsiębiorstwa, które utworzyły co najmniej 8 miejsc pracy i średnie przedsiębiorstwa, które zapewniły zatrudnienie dla ponad 50 mieszkańców.

Coraz więcej licencji
Przychylna polityka podatkowa wpływa na wzrost aktywności gospodarczej w rejonie. Liczba wydanych licencji na prowadzenie działalności gospodarczej plasuje rejon wileński na wysokim 4. miejscu spośród wszystkich 60 samorządów na Litwie. Z kolei w kategorii zebranego podatku za licencje Samorząd Rejonu Wileńskiego jest niekwestionowanym liderem spośród samorządów rejonowych i 7. spośród wszystkich 60 samorządów w kraju.
W najnowszym rankingu samorządów na Litwie opracowanym przez Litewski Instytut Wolnego Rynku rejon wileński uzyskał miano jednego z liderów w dziedzinie inwestycji i rozwoju. W kategorii tworzenia przychylnych warunków dla biznesu i potencjalnych inwestorów samorząd podstołeczny zajął 4-5 miejsca w grupie małych samorządów. W 2017 r. na jednego mieszkańca rejonu wileńskiego przypadało 2 558 euro materialnych inwestycji. To więcej niż wynosi średnia krajowa (1 423). Na jednego mieszkańca rejonu stołecznego przypadało 2 134 euro zagranicznych inwestycji (średnia wynosi 1 251 euro) – to więcej niż, na przykład, w rejonu kowieńskim (1 519 euro). Z punktu widzenia atrakcyjności dla inwestorów Samorząd Rejonu Wileńskiego wyprzedził aż 47 innych małych samorządów.
Samorząd Rejonu Wileńskiego jest otwarty dla biznesu, cieszy się popularnością wśród firm i zainteresowaniem inwestorów. Przedsiębiorcy doceniają atrakcyjne położenie geograficzne rejonu, stosowane ulgi i udzielane wsparcie. Przedsiębiorstwa przyciąga również nabierające tempa partnerstwo samorządu i biznesu i konstruktywny dialog dwustronny.