Więcej

  Pierwsze obrady Sejmu i Senatu RP nowej kadencji

  Czytaj również...

  Na Marszałka Sejmu została wybrana Elżbieta Witek, kandydatka (PiS) Fot. twitter.com/KancelariaSejmu

  12 listopada w południe od odegrania hymnu państwowego rozpoczęło się inauguracyjne posiedzenie Sejmu RP IX kadencji. Otworzył je marszałek senior Antoni Macierewicz (PiS) powołany przez prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów. Przemowę inauguracyjną wygłosił prezydent Andrzej Duda. Na Marszałka Sejmu została wybrana Elżbieta Witek, kandydatka PiS.

  „To zaszczyt móc z wyboru polskiego społeczeństwa zasiadać w Sejmie, dyskutować o najważniejszych sprawach, o tym, w jaki sposób powinna rozwijać się Polska” – mówił podczas orędzia wygłoszonego na pierwszym posiedzeniu Sejmu IX kadencji prezydent Andrzej Duda.
  Prezydent podkreślał, że 2019 rok, w którym rozpoczyna się IX kadencja Sejmu, jest wyjątkowy ze względu na 101. rocznicę odzyskania niepodległości, 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej czy 75. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Zaznaczył przy tym, że to te wydarzenia często determinowały losy wielu Polaków.
  Prezydent przekonywał, że duchowe wartości narodu są ważne dla wielu Polaków, a kiedy one są deptane, wśród ludzi budzi to zgorszenie.

  „Proszę o język parlamentarny w debacie, proszę o taki język, który nie będzie obrażał i nie będzie nikogo urażał, bo to jest bardzo ważne” – apelował prezydent.

  „Poglądy można mieć i trzeba je mieć, bo jeżeli ktoś nie ma poglądów, to nie powinien tutaj zasiadać. Zasiadacie tu państwo właśnie dlatego, że te poglądy macie, one są bardzo często bardzo wyraziste, są bardzo często bardzo mocne i głębokie, niektórzy używają słowa radykalnie, ale ja proszę, żeby język debaty nie był radykalny, żeby język debaty był językiem szacunku” – mówił Andrzej Duda.

  Prezydent podkreślił, że większość rodaków oczekuje tego, aby złagodzić język debaty. „Żeby debata sejmowa nie obrażała i nie budziła zgorszenia. O to bardzo państwa proszę, żeby zachowania, które mają miejsce w Sejmie, były zachowaniami o charakterze twórczym, a nie zachowaniami o charakterze destrukcyjnym. Żeby zachowania także nie gorszyły” – przekonywał Andrzej Duda.
  Przypomniał też słowa Jana Pawła II wypowiedziane w polskim Sejmie 11 czerwca 1990 r.: „Miejsce, w którym się znajdujemy, skłania do głębokiej refleksji nad odpowiedzialnym korzystaniem z daru odzyskanej wolności oraz nad potrzebą współpracy na rzecz dobra wspólnego”.

  „Jakże te słowa są znaczące. (…) One są najważniejszym przekazem, jaki Ojciec Św. mógł dać ludziom sprawującym władzę w Polsce i zasiadającym w tej izbie, ludziom, którzy decydują o losie współobywateli” – podkreślił Duda.
  Pod koniec przemówienia prezydent życzył posłom, aby służąc Rzeczypospolitej i obywatelom osiągnęli swoje cele i zrealizowali swoje pragnienia. „Chciałbym, żeby ocena pracy Wysokiej Izby w polskim społeczeństwie rosła. To jest bardzo ważne, żeby ludzie o Sejmie i o posłach mówili dobrze” – mówił.

   

  Inauguracyjne posiedzenie Sejmu IX kadencji otworzył prezydent Andrzej Duda Fot. Jakub Szymczuk/KPRP

  „Polska jest jedna i proszę, żebyście państwo zawsze o tym pamiętali. Chciałbym, żebyście państwo teraz, na rozpoczęcie tej kadencji, na początek podali sobie rękę. Po prostu, tak zwyczajnie, jak ci, którzy spotykają się po to, żeby toczyć debatę o bardzo ważnych sprawach i umieją usiąść i spokojnie dyskutować, po to, żeby się spotkać i rozejść w pokoju i w przyjaźni. Mimo wszystkich różnic i podziałów” – powiedział Andrzej Duda.

  Po zakończeniu przemówienia prezydent Andrzej Duda podszedł do parlamentarzystów zasiadających w pierwszym rzędzie poselskich ław – posłów Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, PSL, Konfederacji oraz PiS – i podał im rękę. Apelował przy tym o zgodę.
  Marszałek-senior Antoni Macierewicz w swoim wystąpieniu podkreślił, że zbrodnia stanu wojennego wciąż nie została ukarana. Jak mówił, stan wojenny „to nie tylko setki zabitych – w tym księży, zamordowanych podczas rozmów Okrągłego Stołu. To także tysiące więzionych, wyrzuconych z pracy i skazanych na emigrację. To przede wszystkim przygotowanie długofalowej struktury grabieży narodu polskiego, niszczenia jego gospodarki, wywłaszczenia z owoców jego pracy wielu, wielu pokoleń” – dodał.
  We wtorek, podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu IX kadencji, posłowie złożyli ślubowanie. Tekst roty odczytał marszałek senior Antoni Macierewicz. Następnie każdy z kolejno wywołanych posłów wstał i wypowiedział słowo „ślubuję”.

  Pierwszą decyzją posłów IX kadencji był wybór Marszałka Sejmu. Kandydatów zgłaszają grupy co najmniej 15 posłów. Izba wybiera drugą osobę w państwie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu. Na Marszałka Sejmu została wybrana Elżbieta Witek, kandydatka największego klubu, czyli Prawa i Sprawiedliwości.

  We wtorek na pierwszym posiedzeniu Sejmu IX kadencji premier Mateusz Morawiecki zgodnie z Konstytucją oraz Regulaminem Sejmu złożył dymisję.
  Od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu i przyjęcia dymisji rządu, prezydent ma 14 dni na powołanie nowego premiera, który przedstawia skład swego rządu, oraz na odebranie przysięgi od nowo powołanej Rady Ministrów.

  Przypomnijmy oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych z 13 października br. W wyborach do Sejmu Prawo i Sprawiedliwość z 43,59 proc. Poparcia uzyskało 235 mandatów, Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) – 134 mandaty, SLD (z list którego startowały także Lewica Razem i Wiosna) – 49 mandatów, PSL (który wystartował razem z Kukiz’15) – 30 mandatów, a Konfederacja – 6,81 proc. i 11 mandatów. 1 mandat przypadł Mniejszości Niemieckiej.
  W Sejmie IX kadencji 176 spośród 460 posłów zadebiutuje w ławach sejmowych bądź wróci do nich po przerwie. Wyborcy zdecydowali, że w ławach poselskich zasiądą 132 kobiety i 328 mężczyzn.

  Na podst. sejm.gov.pl, PAP

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wręczenie dyplomów Akademii Edukacji VDU 2024 [GALERIA]

  Wydarzenie udokumentował nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.

  Polsko-litewski projekt „Historia naszych Kresów – Wileńszczyzna”

  Goście zwiedzili szkołę, spotkali się z uczniami, nauczycielami i dyrekcją gimnazjum, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych. Wieczorem cała poznańska delegacja została zaproszona do DKP na muzyczne widowisko „Wesoła ta strona”, które zaprezentował szkolny Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wilenka”. Podczas...

  Wdzięczność i satysfakcja. Delegacja MSZ RP i FPPnW na Litwie i Łotwie

  W trakcie wizyty odbyły się spotkania ze środowiskami polskimi, z którymi Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego współpracuje przy realizacji projektów: medialnych, szkoleniowych, inwestycyjnych, oświatowych, jak i w zakresie promocji polskiej kultury lub ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego...