Więcej

  Mieszkańcy rejonu wileńskiego, którzy najbardziej potrzebują pomocy, mogą korzystać z usługi przewozu

  Czytaj również...

  Z usługi przewozu mogą korzystać osoby niepełnosprawne i samotne w wieku emerytalnym. Jedynym warunkiem jest, by byli mieszkańcami rejonu wileńskiego.
  Foto. pixabay.com

  Samorząd Rejonu Wileńskiego jest instytucją niezwykle prospołeczną, bardzo przychylną dla osób, które najbardziej potrzebują pomocy: dzieci, niepełnosprawnych, samotnych. Samorząd w miarę możliwości stwarza dla swoich mieszkańców jak najbardziej przychylne warunki do życia i działania.

  Niepełnosprawni i samotni mieszkańcy rejonu wileńskiego mogą korzystać z usługi przewozu. Usługę świadczy Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Rejonu Wileńskiego dysponujące dwoma busami dostosowanymi do potrzeb osób sprawnych inaczej.
  Osoba niepełnosprawna, korzystając z tej usługi, może udać się nie tylko do dowolnego miejsca w rejonie wileńskim, ale na terenie całego kraju. Może, dla przykładu, zamówić przejazd na rehabilitację do Połągi.
  Z usługi przewozu mogą korzystać osoby niepełnosprawne i samotne w wieku emerytalnym. Jedynym warunkiem jest, by byli mieszkańcami rejonu wileńskiego. Udać się w podróż można po uprzedniej rejestracji pod nr telefonu 8666 999 05.
  Osoba powinna zapłacić wyłącznie za faktycznie przebytą drogę, żadnych innych kosztów nie ponosi. A i cena jest przystępna, wręcz symboliczna. Za podróż krótszą niż 10 km należy zapłacić 1 euro, za odległość od 11 do 20 km – 2 euro, 21-30 km – 3 euro itd. Opłatę za usługę wprowadzono wyłącznie w celu zapobiegania przypadkom nadużywania.

  Niestety nie wszystkie osoby niepełnosprawne mają kogoś bliskiego bądź sąsiada, który by mógł podwieźć czy towarzyszyć w razie potrzeby. Z tego powodu osoby te często rezygnują z wizyt u lekarza czy w ośrodku rehabilitacyjnym, odseparowują się od świata, nie mają żadnych rozrywek, ich całym światem staje się ich dom.
  Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Rejonu Wileńskiego zależy na tym, by z oferowanych usług korzystało jak najwięcej mieszkańców. Stowarzyszenie oferuje usługę przewozu, bowiem chce pomóc osobom dotrzeć do lekarzy, ośrodków rehabilitacyjnych czy społecznych. Usługa ta jest pomocna również w zaspokajaniu innych potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych osób samotnych, takich jak zakupy czy udział w koncercie, święcie. Usługa ta zapewnia bardziej pełnowartościowe funkcjonowanie tych osób w społeczeństwie, zmniejsza ich wykluczenie i pomaga w integracji ze światem zewnętrznym.
  Specjalnie dobrany kierowca nie tylko pomoże wsiąść i wysiąść z pojazdu, ale też pomoże w dźwiganiu rzeczy. Kierowca podjeżdża pod samo wejście do domu, a przy klinikach w Santaryszkach ma nawet możliwość dotarcia pod same drzwi.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego finansuje utrzymanie etatu kierowcy, ubezpieczenia pojazdów, ich naprawę. Maria Rekść, mer rejonu wileńskiego, z satysfakcją ocenia fakt, że Samorząd stać na finansowanie tej usługi. „Świadczenie usługi przewozu kosztuje, dlatego cieszy mnie bardzo, że Samorząd jest w stanie wyasygnować na to środki ze swego budżetu. W dobie obecnej niestety wiele osób jest samotnych – powodem jest zarówno emigracja, jak też migracja i inne względy. Dlatego cieszy niezmiernie fakt, że niepełnosprawni i samotni mieszkańcy naszego rejonu mają możliwość korzystania z oferowanej usługi przewozu, która pomaga im w otrzymaniu pomocy medycznej i innej, nie pozwala, by osoby te odizolowały się i odcięły od świata” – stwierdza mer rejonu.
  M. Rekść zapewnia, że rozważane jest zwiększenie środków na świadczenie usług przewozu. „Widzimy, że zapotrzebowanie na tę usługę jest coraz większe, tak więc na pewno uwzględnimy to przy planowaniu budżet na przyszły rok”- zapewnia mer rejonu wileńskiego M. Rekść.
  Na usługi przewozu, które są dodatkowo kupowane od szeregu organizacji pozarządowych (o tym poinformujemy osobno) Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczył w tym roku około 30 000 euro.

  Zdaniem przewodniczącej Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Rejonu Wileńskiego Bożeny Narejko usługa przewozu jest bardzo potrzebna. „Usługa ta jest bardzo ważna dla naszych mieszkańców. Na długo zapamiętam rozmowę telefoniczną z pewną starszą panią. Z całego serca dziękowała za wyświadczoną pomoc, nie szczędziła słów uznania dla kierowcy, który nie tylko dowiózł do miejsca docelowego, ale nawet odśnieżył teren wokół domu. Niekiedy kierowca pełni również funkcje psychologa: wysłucha, pocieszy. Mieszkańcy są bardzo wdzięczni za okazywaną ludzkość” – cieszy się B. Narejko.
  Pierwszy pojazd Ford Transit Custom dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Rejonu Wileńskiego odebrało w końcu 2016 roku. 8-miejscowy (lub 7- miejscowy + wózek) samochód na okres 5 lat przekazał na zasadzie użyczenia Departament ds. Osób Niepełnosprawnych przy Ministerstwie Opieki Społecznej i Pracy.

  W lutym br. Stowarzyszenie otrzymało drugi pojazd. 9-miejscowy Peugeot Boxer Combi, w którym 3 miejsca są do dyspozycji osoby na wózku inwalidzkim, jest wyposażony w specjalny podnośnik. Ze względu na jego mobilność osoby niepełnosprawne mogą bezpiecznie i wygodnie dostać się do samochodu. W pojazdach przewidziano również miejsca dla osób asystujących osobie niepełnosprawnej, tak więc pasażerom stworzono wszelkie warunki do tego, by ich podróż przebiegała godnie i bezpiecznie.

  W 2018 roku Stowarzyszenie, dysponujące wówczas tylko jednym pojazdem, wyświadczyło aż 323 usługi przewozu.
  Jeszcze jeden mikrobus znajduje się w gestii Centrum Usług Socjalnych rejonu wileńskiego. „Jest on przeznaczony do transportowania techniki niezbędnej dla osób niepełnosprawnych, ale korzystamy z niego również, gdy zachodzi konieczność podwiezienia osoby starszej do lekarza czy dzieci z rodzin ryzyka społecznego“ – mówi dyrektor ośrodka Beata Bartkienė.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...