W rejonie wileńskim działa Rada ds. Rodziny

Przy Radzie Samorządu Rejonu Wileńskiego powołano Radę ds. Rodziny. Będzie to kolegialne ciało doradcze działające na zasadzie pro bono.

25 października Rada Samorządu zatwierdziła skład osobowy nowego organu doradczego. Rada składa się z 15 członków: zasiada w niej radna rejonu, kierownicy wydziałów administracji samorządu, przedstawiciele organizacji działających w rejonie.
Celem nowo powołanej Rady jest wspomaganie Samorządu w ulepszaniu warunków przychylnych dla rodzin oraz umacnianie współpracy pomiędzy instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi pracującymi z rodzinami bądź je reprezentującymi.
„Samorząd Rejonu Wileńskiego, rada opowiadają się za polityką prorodzinną. Rada ds. Rodziny będzie badała, w jaki sposób decyzje podejmowane przez radę wpływają lub jaki będą miały wpływ na politykę prorodzinną. Rada ds. Rodziny będzie udzielała rekomendacji, ukierunkowywała radnych do podejmowania uchwał w kierunku przychylnym dla naszych wszystkich rodzin” – mówi Teresa Dziemieszko, wicemer rejonu wileńskiego.

Rada ds. Rodziny będzie pomostem pomiędzy organizacjami pozarządowymi a instytucjami samorządowymi przy realizowaniu polityki umacniania rodziny.
„Ważne jest dla nas, by dialog i współpraca prowadzona z organizacjami pozarządowymi były skuteczne. Przy kształtowaniu polityki rodzinnej, która dla mieszkańców rejonu wileńskiego jest dziedziną bodajże najważniejszą, niezwykle istotna jest pomoc organizacji pozarządowych pracujących z rodzinami” – mówi Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Usług Socjalnych Dla Rodziny i Dziecka.
Rada ds. Rodziny analizuje, monitoruje i poddaje ocenie przepisy mające wpływ na sytuację rodzin w samorządzie, przedkłada Radzie Samorządu Rejonu Wileńskiego propozycje na temat priorytetów dotyczących tworzenia w rejonie warunków prorodzinnych.

Nowo powołane ciało doradcze bierze ponadto udział w rozwiązywaniu problemów aktualnych dla rodzin, zajmuje się m.in. rozwojem usług i infrastruktury dla rodzin, kobiet w ciąży, dzieci, dla przykładu rozstrzyga kwestie dotyczące transportu publicznego, placów zabaw w podwórkach, pokoi dla dziecka i matki w miejscach pracy itd.
Jedną z funkcji Rady jest promocja rodziny, zapewnienie rodzinom dobrobytu społecznego i bezpieczeństwa materialnego, doskonalenie warunków do prokreacji. Zadaniem Rady jest również wspomaganie członków rodziny w godzeniu pracy z obowiązkami rodzicielskimi.
Rada zajmuje się również tworzeniem i doskonaleniem bezpiecznych warunków w rodzinie i dla rodziny, pracuje nad ulepszaniem usług publicznych skierowanych dla rodzin i ułatwianiem dostępu do nich, składa propozycje dotyczące tworzenia otoczenia przyjaznego dla rodzin.
Kadencja Rady ds. Rodziny zbiega się z kadencją Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego.