Spotkanie z rekonstruktorami Powstania Styczniowego

Uroczysty państwowy pochówek odnalezionych na Górze Zamkowej szczątków Powstańców Styczniowych — Zygmunta Sierakowskiego, Konstantego Kalinowskiego i innych — stał się okazją także dla rekonstruktorów historycznych, którzy przybyli oddać hołd bohaterom.

Bardzo widoczni podczas uroczystości byli harcerze z 51. Drużyny Harcerek i Harcerzy Żuawi z Rzeszowa, z którymi mieszkańcy Wilna mieli sposobność spotkania 23 listopada w Gimnazjum im. Jana Pawła II. Goście z Rzeszowa opowiedzieli o historii i barwie mundurów z okresu żałoby narodowej i powstania 1863/1864. Zaprezentowali zrekonstruowane mundury z oddziałów strzelców z województw świętokrzyskiego, podlaskiego, a także – mundur żandarma narodowego. Część spotkania poświęcona była doświadczeniom z udziału w rekonstrukcjach, obozach i biwakach szlakami powstania styczniowego, a także – opowiadaniu, jak wygląda od strony formalnej używanie uzbrojenia (broni białej, szabel, bagnetów i broni czarnoprochowej) z tamtych czasów do rekonstrukcji historycznej w Polsce i na Litwie.

Organizatorami spotkania byli Fundacja Portia oraz Klub Służby Niepodległej w Wilnie.