Rok 2019 był udany dla Samorządu Rejonu Wileńskiego

Prace wykonane w 2019 roku przyniosły doskonałe wyniki
Foto. vrsa.lt

Rok 2019 był dla Samorządu Rejonu Wileńskiego nie tylko niezwykle pracowity i pełen wyzwań, ale też bardzo udany. Samorządu Rejonu Wileńskiego jest dobrze oceniany nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Rok 2019 Samorząd Rejonu Wileńskiego powitał radosnymi wiadomościami. Rejon wileński nadal utrzymuje tendencję wzrostu liczby ludności. W 2019 r. swoje miejsce zamieszkania na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego zadeklarowało 103 481 mieszkańców. Warto zauważyć, że od kilku lat w rejonie wileńskim jest odnotowywany dodatni bilans migracji. Obecnie wynosi on 2,1% mieszkańców, podczas gdy inne samorządy opuszczało średnio około 0,5% mieszkańców.

Rejon wileński jest nie tylko dobrym miejscem do zamieszkania i wychowywania dzieci, ale także do prowadzenia biznesu. Świadczy o tym m. in. raport opublikowany na początku ubiegłego roku przez Litewski Instytut Wolnego Rynku „Wynagrodzenia i inwestycje w samorządach. Co zmieniło się od 2015 roku?”. Instytut podkreśla, że Samorząd Rejonu Wileńskiego jest jednym z 14 samorządów, w których poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych (PBIZ) na mieszkańca był wysoki (więcej niż średni PBIZ – 1 783 euro na jednego mieszkańca), a wzrost – stosunkowo dynamiczny. Jak wiadomo, bezpośrednie i materialne inwestycje zagraniczne są jednym z najważniejszych wskaźników konkurencyjności gospodarki wskazującym na atrakcyjność ekonomiczną danego terenu.
Samorząd Rejonu Wileńskiego został również uznany za najlepiej zarządzany samorząd wśród wszystkich małych samorządów na Litwie. Wynika to z indeksu opublikowanego w październiku 2019 r. przez Litewski Instytut Wolnego Rynku. Samorząd Rejonu Wileńskiego zajął w zestawieniu miejsca 9-12 w kategorii małych samorządów (61 punktów na 100) i uzyskał najwyższe wyniki w takich ważnych dziedzinach jak budżet, zarządzanie majątkiem, inwestycje oraz rozwój i administracja, a zdrowie i opieka społeczna również zostały ocenione powyżej średniej w porównaniu z innymi samorządami.

Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść w r. 2019 zyskała uznanie międzynarodowe. W kwietniu 2019 r. została uroczyście odznaczona nagrodą „Za zasługi dla Polski i dla Polaków poza granicami kraju”. Nagrody te przyznaje od 1995 roku TVP Polonia, a jej laureatami są osoby najbardziej zasłużone w dziedzinach kultury, sztuki, edukacji i sportu, które swoimi osiągnięciami promują Polskę i Polaków na świecie.
Kolejne wydarzenie, jedno z najbardziej głośnych w 2019 r., sprawiło, że rejon wileński stał się znany na całym świecie – Rekord Guinnessa w skali świata osiągnięty przez uczniów z rejonu wileńskiego! Uczniom z rejonu wileńskiego i Polski udało się wspólnie ustanowić Rekord Guinnessa. Historyczny sukces osiągnęli poprzez udział w największej światowej lekcji o nowych technologiach odbywającej się w tym samym czasie. W lekcji uczestniczyło 1 793 uczniów z 64 szkół, w tym z 29 szkół z rejonu wileńskiego: polskich i litewskich.

Wysokie 13. miejsce zajął Samorząd Rejonu Wileńskiego w Indeksie Dobrobytu Samorządów. Ranking opublikowano w grudniu 2019 r. Autorzy zestawienia poddali ocenie wszystkie 60 samorządów na Litwie. Samorząd Rejonu Wileńskiego uplasował się na miejscu 13. Autorzy indeksu z kolei wysoko ocenili rejon wileński pod względem demografii, gdzie rejon wileński wyprzedza 57 samorządów w kraju, w tym stolicę Wilno. 9. miejsce przyznano Samorządowi Rejonu Wileńskiego w kategorii „Żywotna gospodarka”, zaś w dziedzinie bezpieczeństwa społecznego samorząd plasuje się na miejscu 15.
W roku 2019 miejscowości Niemież w rejonie wileńskim przyznano tytuł „Małej Stolicy Kultury Litwy 2019”. Ważną wiadomością jest również to, że tradycja wyplatania palm na Wileńszczyźnie została wpisana do księgi niematerialnego dziedzictwa kulturowego Litwy. Odtąd palmy z rejonu wileńskiego uzupełnią katalog 22 innych wartości kulturowych Litwy. Wyplatanie palm na Wileńszczyźnie zyskało na Litwie status narodowy.