Więcej

  Mieszkańcy rejonu wileńskiego cieszą się z nowo wyasfaltowanych dróg

  Czytaj również...

  Mieszkańcy rejonu wileńskiego cieszą się z nowo wyasfaltowanych dróg

  Troska o poprawę infrastruktury drogowej oraz polepszenie bezpieczeństwa życia mieszkańców jest jednym z głównych priorytetów dla Samorządu Rejonu Wileńskiego. Każdego roku są podejmowane działania służące poprawie bezpieczeństwa użytkowników naszych dróg – w tym roboty utrzymaniowe, kompleksowe przebudowy, nowe chodniki, oświetlanie ulic i in. Rok 2019 był kolejnym pracowitym rokiem dla dobra naszych mieszkańców.

  Należy zaznaczyć, iż rejon wileński posiada ponad 2,5 tys. dróg o znaczeniu lokalnym. Jest to jedna z największych sieci dróg lokalnych w całym kraju. W związku z tak dużą ilością infrastruktury drogowej istnieje również znaczne zapotrzebowanie na środki finansowe przeznaczane każdego roku nie tylko na zadania inwestycyjne, ale i choćby na bieżące utrzymanie dróg. Niestety ilość potrzeb zazwyczaj znacznie przewyższa możliwości. Pomimo tego każdego roku Samorząd Rejonu Wileńskiego dokłada wszelkich starań, aby infrastruktura drogowa rejonu była bezpieczna oraz spełniała potrzeby mieszkańców i gości rejonu. Robione to jest w maksymalnym stopniu, na ile pozwalają możliwości finansowe – każdego roku Samorząd z budżetu przeznacza coraz większe środki finansowe na remonty i roboty budowlane dróg, jest wykorzystywana każda szansa na pozyskanie innych dostępnych środków z budżetu państwa czy funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Rok 2019 upłynął pod znakiem wielu inwestycji drogowych. Przypomnijmy niektóre z nich.
  W r. 2019 pomyślnie ukończono dwa duże projekty w południowej części rejonu wileńskiego – asfaltowanie drogi Rudomina-Szwajcary-Daubiany i rozwój infrastruktury ulicznej we wsi Skojdziszki. Prace służące poprawie bezpieczeństwa użytkowników dróg prowadzono także w gminach Rzesza, Suderwie, Awiżenie i Zujuny, w osiedlu Bukiszki, gdzie mieszkańcy doczekali się znacznych inwestycji w rozwój infrastruktury drogowej.

  W ubiegłym roku pomyślnie ukończono asfaltowanie drogi Rudomina-Szwajcary -Daubiany. Odtąd użytkownicy tej drogi korzystają z nowo wyasfaltowanego odcinka o długości 6 km. Ta droga łączy osiedle Rudomina z kilkoma wspólnotami ogrodniczymi w pobliżu wsi Szwajcary i Daubiany. W ostatnich latach coraz więcej ludzi, zwłaszcza z pobliskiej stolicy, przeniosło się do wspólnot ogrodniczych, są budowane domy na stałe zamieszkanie, a nie na wypoczynek. Rosną nowe osiedla domów indywidualnych – ruch w tej części jest intensywniejszy. Nowa nawierzchnia asfaltowa to z pewnością jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji drogowych przez mieszkańców tych miejscowości.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Prace nad tym obiektem rozpoczęły się w 2018 r. – wykorzystano 294,8 tys. euro z państwowego programu utrzymania i rozwoju dróg (PPUR). W 2019 r. przeznaczono 1 296,8 tys. euro z PPUR i 29 tys. euro z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego.
  Nie mniej ważne prace, wykorzystując środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, były wykonane we wsi Skojdziszki gminy Niemież. W trakcie projektu na 527 metrowym odcinku ul. Kaštonų położono nawierzchnię asfaltobetonową o szerokości 6 m, założono system kanalizacji do zbierania powierzchniowej wody deszczowej i chodnik o szerokości 1,5 m. Na odcinku ulicy Akacijų o długości 1 220 m położono nawierzchnię asfaltobetonową o szerokości 5,5-6,0 m, system kanalizacyjny do zbierania powierzchniowej wody deszczowej (1 276 m), chodnik o szerokości 1,5 m a także zainstalowano oświetlenie uliczne (1 390 m). Prace remontowe przeprowadzono także przy ulicy Beržų – na odcinku 674 m została położona nawierzchnia asfaltowa o szerokości 5,5 m, zamknięta kanalizacja ściekowa do zbierania wody nawierzchniowej (793 m), chodnik o szerokości 1,5 m i 750 m oświetlenia ulicznego.

  Uporządkowana bardzo ruchliwa ulica Riešės w osiedlu Rzesza. Długość nowo ułożonej nawierzchni asfaltowej wynosi 0,9 km

  Koszt prac budowlanych wyniósł prawie 1,7 mln euro. Z tego ponad 1,2 mln euro pochodziło ze środków Unii Europejskiej, a ponad 380 tys. euro przeznaczył Samorząd Rejonu Wileńskiego.
  W 2019 roku udało się również uporządkować bardzo ruchliwą ulicę Riešės w osiedlu Rzesza. Położono nową nawierzchnię asfaltową, zainstalowano oświetlenie uliczne LED, po obu stronach ułożono szeroki chodnik dostosowany dla osób niepełnosprawnych, w pobliżu szkoły założono specjalny parking krótkiego postoju, aby rodzice, podwożący dzieci do szkoły, mogli zatrzymać się i bezpiecznie wypuścić dzieci. Długość nowo ułożonej nawierzchni asfaltowej przy ulicy Riešės wynosi 0,9 km. Na budowę tej ulicy przeznaczono prawie 971 tys. euro z PPUR.
  We wsi Bukiszki została uporządkowana ulica Draugystės. Położono chodnik o szerokości 1,5 m, założono kanalizację do zbierania powierzchniowej wody deszczowej, zainstalowano oświetlenie. Inwestycja stanowiła prawie na 83 tys. euro. Na ulicach Bičiulių ir Šaulio urządzono 4 przystanki autobusowe, na te prace przydzielono około 70 tys. euro z budżetu Samorządu.

  Warto wspomnieć o kilku większych inwestycjach w infrastrukturę drogową w ubiegłym roku. We wsi Purnuszki w gminie Rzesza została kapitalnie wyremontowana ul. Purnuškių. Na prace remontowe przeznaczono ponad 318 tys. euro. We wsi Rostyniany gminy Suderwie wykonano kompleksową przebudowę ul. Bubų – na prace remontowe przeznaczono 295 tys. euro. W gminie Zujuny została zaasfaltowana łącząca trzy wsie ulica Upės. Na prace przeznaczono prawie 300 tys. euro. Poprawa stanu technicznego tych dróg była możliwa dzięki finansowaniu z Programu utrzymania i rozwoju dróg.
  Warto też zaznaczyć, że realizacja programu samorządowego 50-50, tj., kiedy 50 proc. kosztów prac ponosi Samorząd, a resztę opłacają mieszkańcy lub osoby prawne, umożliwia w znaczy sposób poprawić stan nawierzchni jak też bezpieczeństwo użytkowników naszych dróg. Każdego roku rośnie liczba przedsiębiorczych mieszkańców i odpowiedzialnych przedsiębiorstw, którzy zwracając się do Samorząd Rejonu Wileńskiego i ubiegając się o częściowe finansowanie. Łącznie w 2019 r. przy wsparciu Samorządu wyasfaltowano 11,28 km nowych dróg. Łączna wartość prac wyniosła 2,69 mln. euro.
  Na przykład mieszkańcy wsi Bojary gminy Awiżenie, korzystając z programu 50-50, uporządkowali ulice Žemuogių i Mėtų. Asfaltowanie obu ulic kosztowało Samorząd i społeczność lokalną około 875 tys. euro.

  Cieszymy się, że udało nam się pomyślnie osiągnąć wytyczone cele. Wyniki zakończonych prac przyczynią się do poprawy życia w rejonie wileńskim, a co najważniejsze, mieszkańcy będą mogli wygodnie i bezpiecznie dotrzeć do celu swej podróży.


  Foto. vrsa.lt

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...