Poprawa wskaźników ekonomicznych w rejonie wileńskim

Kontynuując cykl artykułów na temat przeglądu 2019 r., przedstawiamy Państwu przełomowe i ważne dla mieszkańców rejonu wileńskiego prace, mające na celu poprawę środowiska rynku pracy i działalności gospodarczej.

Rejon wileński znajduje się tuż obok największego centrum finansowego, biznesowego i inwestycyjnego w kraju – w pobliżu stolicy Wilna. Takie sąsiedztwo niewątpliwie oznacza stałą i bardzo zaciętą walkę o inwestorów. Samorząd Rejonu Wileńskiego chce zapewnić wzrost gospodarczy, dlatego skupia się na zmniejszaniu bezrobocia, tworzeniu nowych miejsc pracy i utrzymaniu już istniejących miejsc pracy, stosuje ulgi i wspiera przedsiębiorców, a także bierze udział w wielu projektach lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia.

Rosnąca liczba podmiotów gospodarczych

W rejonie wileńskim liczba podmiotów gospodarczych rośnie z roku na rok. Z danych Państwowej Inspekcji Podatkowej wynika, że 31 grudnia 2019 r. w rejonie wileńskim zarejestrowano 5 955 osób prawnych. Większość z nich stanowią stowarzyszenia, spółki akcyjne, wspólnoty, wspólnoty ogrodników, wspólnoty religijne, urzędy, organizacje pożytku publicznego. Tymczasem według Departamentu Statystyki, w 2019 r. w rejonie wileńskim działało 2 848 podmiotów gospodarczych.

Spektrum działania funkcjonujących w rejonie spółek jest bardzo szerokie, ale można wyróżnić podstawowe rodzaje działalności. Dominują spółki logistyczne, budowlane, spółki handlu detalicznego i hurtowego. Największe spółki z kapitałem zagranicznym działające w rejonie wileńskim to spółki z kapitałem skandynawskim i niemieckim. W 2018 r. kolejna niemiecka firma kapitałowa postawiła na rejon wileński i planuje tutaj utworzenie ponad 400 miejsc pracy.

Wspieranie drobnych i średnich przedsiębiorstw

Rejon jest atrakcyjny dla biznesmenów i budzi zainteresowanie potencjalnych inwestorów. Przedsiębiorców przyciąga nie tylko dogodna lokalizacja geograficzna, infrastruktura transportowa, ale także świadczone ulgi, udzielane wsparcie, coraz intensywniejsze partnerstwo biznesowe i samorządowe oraz wspieranie wzajemnego dialogu.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w rejonie wileńskim mogą ubiegać się o wsparcie z Funduszu Wspierania Drobnych i Średnich Przedsiębiorstw. Fundusz działa już kilka lat. W latach 2018-2019 Samorząd (każdego roku) wspierał 37 podmiotów gospodarczych i biznesowych. W celu ułatwienia rozwoju drobnych przedsiębiorstw w rejonie wileńskim Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego przyjęła uchwałę o niezwiększaniu stałych stawek podatku dochodowego dla mieszkańców rejonu pracujących na podstawie certyfikatów biznesowych na rok 2020.

Wybór właściwego kierunku wspierania przedsiębiorców potwierdzają statystyki. Samorząd Rejonu Wileńskiego według liczby nabytych w 2019 r. pozwoleń na prowadzenie działalności (4 117) wśród 60 samorządów na Litwie samorząd zajmuje 4. miejsce, zgodnie z kwotą należną za pozwolenie na prowadzenie działalności (230 618 euro) – 1. miejsce wśród samorządów rejonowych i 6. miejsce spośród wszystkich 60 samorządów. Dla porównania: w 2018 r. nabyto 4 005 certyfikatów biznesowych, kwota do zapłaty wyniosła 191 985 euro.

Rejon wileński sprzyja inwestycjom

W opublikowanym przez Litewski Instytut Wolnego Rynku (LIWR) indeksie, Samorząd Rejonu Wileńskiego jest wyróżniany jako jeden z liderów w sferze inwestycji i rozwoju. W ubiegłym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego zajął 4.-6. miejsce wśród małych samorządów pod względem tworzenia korzystnych warunków dla biznesu i potencjalnych inwestorów. LIWR uwzględniał takie kryteria jak bezpośrednie inwestycje materialne i zagraniczne na mieszkańca, liczba podmiotów gospodarczych na 1 000 mieszkańców, liczba wydanych zezwoleń na budowę na 1 000 mieszkańców.
Promowanie zatrudnienia
Samorząd Rejonu Wileńskiego aktywnie uczestniczy w projektach na rzecz zmniejszenia bezrobocia. Jednym z nich jest tworzenie miejsc pracy poprzez projekty lokalnej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia. Ich celem jest tworzenie nowych miejsc pracy dla bezrobotnych na czas nieokreślony poprzez mobilizację lokalnej społeczności i partnerów społecznych do zwiększenia zatrudnienia i rozwoju lokalnej infrastruktury społeczno-gospodarczej. Jest to rozwiązanie skierowane do przedsiębiorstw, które tworzą nowe miejsca pracy dla bezrobotnych – mieszkańców rejonu wileńskiego i utrzymują je przez co najmniej rok. W 2019 r. w ramach programu utworzono 68 miejsc pracy.

Projekt jest realizowany przez Służbę Zatrudnienia, zaś samorząd występuje w nim jako partner społeczny. Wszyscy uczestnicy projektu, w tym spółki, które utworzyły miejsca pracy, są uprawnione do ulgi podatku od nieruchomości, dzierżawy gruntu lub podatku od nieruchomości przyznanej na podstawie uchwały Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Cieszymy się, że rok 2019 można nazwać rokiem udanych i słusznych decyzji. Zmiana na lepsze zachęca do dalszych wysiłków i rozwiązań w celu utrzymania dynamicznego i harmonijnego rozwoju rejonu.

Foto. pixabay.com