Większość samorządów będzie kontynuować odnawianie bloków mieszkalnych

Renowacja na Litwie Fot. archiwum BETA

Wraz z pierwszym miesiącem tego roku zakończył się i termin składania wniosków na odnawianie domów wielomieszkaniowych. Agencja Oszczędzania Energii Mieszkań (Būsto energijos taupymo agentūra, BETA), zarządzająca programem odnawiania (modernizacji) domów wielomieszkaniowych, łącznie otrzymała 480 wniosków z 51 samorządu.

Wstępne obliczenia wskazują, iż łączna kwota inwestycji wynosi około 210 mln euro. Ile ze złożonych wniosków spełnia wymagania do wdrożenia, okaże się później, kiedy specjaliści BETA będą je wszystkie oceniać.
Jak i w ubiegłym roku, najwięcej wniosków wpłynęło z trzech dużych samorządów miejskich — Wilna (34 wnioski), Kowna (32) i Kłajpedy (36). Stanowią one ponad 20 proc. łącznej liczby złożonych wniosków.
Tymczasem wśród mniejszych samorządów podczas tej rundy wnioskowania wyróżnił się samorząd rejonu wiłkomierskiego (24 wnioski), Połągi (22), Szyłokarczmy (20), Telsz (18), Janowa (17), Płungian (17) i Święcian (17). Po 13 wniosków wpłynęło z rejonów solecznickiego, kretyngiskiego oraz preńskiego.

„Wyniki tego etapu składania wniosków cieszą, gdyż dostrzegamy kilka zasadniczych aspektów, osiągniętych z biegiem czasu. Przede wszystkim — renowacja bloków utrzymuje stałe tempo w trzech wielkich miastach, a to jest konieczne, gdyż większość starych i niewydajnych energetycznie budynków wielomieszkaniowych znajduje się właśnie tam. Także ważne jest to, że liczba wniosków z mniejszych samorządów, takich jak Połąga, Janów, Wiłkomierz czy Płungiany stanowi około 10 proc. znajdujących się w tych samorządach nieefektywnych bloków” — opowiada dyrektor Agencji Oszczędzania Energii Mieszkań Valius Serbenta.

Według niego, te liczby wpłyną na to, iż w najbliższych latach mniejsze samorządy mogą zacząć przodować pod względem odnowionych bloków, gdyż do tego czasu zmodernizują większość przestarzałych budynków.
BETA rozpoczęła już proces oceniania złożonych wniosków — jeśli się okaże, że wysokość inwestycji w złożone projekty i (lub) wysokość wsparcia ze środków państwowych przekracza przewidzianą kwotę budżetu danego etapu składania wniosków (nie może ona przekraczać 150 mln euro na ogólne inwestycje oraz 50 milionów wsparcia państwowego), będzie zastosowany sposób konkursowego wybierania najlepszych wniosków.
Według Valiusa Serbenty, w tym roku priorytetowo traktowane będą te wnioski, które zostały wciągnięte do samorządowego programu zwiększania wydajności energetycznej kwartałów/osiedli.

„Także uwzględnimy wyższą klasę wydajności energetycznej, wydajność, wielkość domu, aktywność mieszkańców podczas zatwierdzania planu inwestycji. Sporządzimy swego rodzaju ranking — listę projektów do sfinansowania. Jeśli będą wnioski, których nie wciągnięto na listę, będziemy się starali umieścić je na liście rezerwowej oraz stworzyć warunki, by mogły zostać zrealizowane za rok” — mówi Valius Serbenta.
BETA przypomina, że poprzez wdrażanie programu odnawiania (modernizacji) domów wielomieszkaniowych, od 2013 roku odnowiono na Litwie 2 431 bloków. W chwili obecnej w kraju dokonuje się około 1 400 projektów modernizacji bloków.

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Zam.2165