Orlen Lietuva – osiągnięte zyski i rekord wskaźników bezpieczeństwa w pracy

Michał Rudnicki, dyrektor generalny Orlen Lietuva Fot. Marian Paluszkiewicz

W IV kwartale 2019 r. Orlen Lietuva osiągnął 16 mln dol. zysku EBITDA LIFO, 22 mln dol. zysku netto oraz o 14 proc. wyższe sprzedaże na rynkach kontynentalnych niż przed rokiem – podała spółka.

Spółka akcyjna Orlen Lietuva poradziła sobie z niesprzyjającymi warunkami rynkowymi, stale zwiększając sprzedaż na rynkach kontynentalnych, a tym samym polepszając swoje wyniki. Firma zwiększyła sprzedaż tzw. jasnych produktów przerobu ropy naftowej na wszystkich rynkach kontynentalnych, wzrosła też objętość eksportu bitumu. W IV kwartale 2019 r. sprzedaż na rynkach kontynentalnych wzrosła o 7 proc., w porównaniu do tego samego okresu przed rokiem, oraz o 14 proc. rocznie, co niewątpliwie jest pozytywnym czynnikiem na tak dynamicznym rynku.

Wszystko to zaowocowało dobrymi wynikami finansowymi za ostatni kwartał ub.r. W porównaniu do III kwartału 2019 r. w IV dochody Orlen Lietuva nieco spadły (z 1,3 mld dol. do 1,28 mld dol.). Jednak zysk netto spółki pozostał stabilny i w IV kwartale ub.r. wyniósł 22 mln dol.

– Ostatni kwartał 2019 r. Orlen Lietuva zakończył z pozytywnymi wynikami. Udało nam się utrzymać podobny poziom zysku netto i przychodów. Do pozytywnych wyników przyczyniły się też rekordowe wskaźniki bezpieczeństwa w pracy – już ponad 640 dni w spółce nie doszło do żadnych incydentów. Dla rafinerii, działającej od prawie 40 lat, to rzeczywiście rekord – zaznacza Michał Rudnicki, dyrektor generalny Orlen Lietuva.

CZYTAJ WIĘCEJ: Dobre wyniki Orlen Lietuva

Negatywny wpływ na działalność Orlen Lietuva w ostatnim kwartale ub.r. miały niekorzystne warunki makroekonomiczne, co z kolei odbiło się na wynikach sprzedaży. W ostatnim kwartale 2019 r. wynik EBITDA LIFO był słabszy niż w kwartale poprzednim (odpowiednio 16 mln dol. i 46 mln dol.). Jednak nie zważając na to, spółka osiągnęła znacznie wyższy zysk EBITDA LIFO niż rok wcześniej – odpowiednio 128 mln dol. w 2019 r. w porównaniu do 57 mln dol. w 2018 r.

Jak podaje spółka naftowa, wydajność w 2019 r. udało się zwiększyć m.in. dzięki owocnej współpracy z litewskimi partnerami. Koleje Litewskie, w porozumieniu z Orlen Lietuva, odbudowały zdemontowany jeszcze w 2008 r. 19-kilometrowy odcinek kolejowy między Możejkami a Reņģe. W ten sposób udało się przywrócić najkrótszą trasę prowadzącą z rafinerii w Możejkach na Łotwę. W najbliższym więc czasie, po operacyjnym oddaniu torów do użytkowania, produkty ropopochodne trafią na rynek łotewski i estoński krótszą drogą. Przez ostatnią dekadę ich transport odbywał się dłuższą o ponad 150 km, trudniejszą oraz bardziej kosztowną logistycznie trasą.

Spółka akcyjna Orlen Lietuva jest największym na Litwie płatnikiem podatków i największym litewskim eksporterem. Od 2006 r. PKN Orlen wydał prawie 4 mld dol. na nabycie rafinerii „Mažeikių nafta” i kolejne inwestycje. Orlen Lietuva jest jedyną rafinerią w krajach bałtyckich, która niedawno stała się też elementem zintegrowanego łańcucha petrochemicznego PKN Orlen. Spółka pozostanie istotną częścią Grupy Orlen, zapewniając dostawy produktów ropopochodnych na rynki Litwy, Łotwy, Estonii i Polski.
PKN Orlen jest wiodącym graczem na rynku paliw i energii oraz największą firmą w Europie Centralnej i Środkowo-Wschodniej, która znalazła się na prestiżowej liście Fortune Global 500, a także w światowych rankingach Platts Top 250 oraz Thomson Reuters Top 100.


Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym “Kuriera Wileńskiego” nr 6(16) 08-14/02/ 2020