Konferencja naukowa w Wilnie o początkach sowietologii

W konferencji wzięli udział wybitni naukowcy z Polski i Litwy

26 lutego w Wilnie rozpoczęła się dwudniowa konferencja naukowa z okazji 90-lecia powołania Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie (1930-1939).

– Cieszymy się, że w naszych progach możemy gościć tak ważne wydarzenie. Mam taką refleksję historyczną, że jako ambasador niepodległej Rzeczpospolitej w Wilnie, w stolicy niepodległej Litwy, otwieram konferencję poświęconą 90-leciu polskiej sowietologii. Z tej perspektywy możemy zobaczyć, jak mądrzy byli jej założyciele, jak ważne było zbudowanie środowiska, które mogło poświęcić się analizie z perspektywy XX wieku, jak ważna jest dzisiaj nasza współpraca z Litwą – tymi słowami powitała przybyłych gości ambasador Polski na Litwie, Urszula Doroszewska.
Konferencja rozpoczęła się akcentem muzycznym. Utwory Konstantina Szachanowa, Koncert nr 1, część II „Dedykacja” oraz Barbary Kaszuby, „Leśny strumień”, wykonali uczniowie Szkoły Muzycznej w Nowej Wilejce, Jaunius Čibiras i Judita Čibiraitė.

Pierwszy zastępca kanclerza rządu RL Deividas Matulionis przeczytał list premiera Litwy Sauliusa Skvernelisa, który razem z premierem Polski Mateuszem Morawieckim objął swoim patronatem konferencję.

Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

„Szanowni uczestnicy konferencji. Dbając razem o pamięć historyczną, wzmacniamy wiedzę społeczeństwa. Kształcąc młode pokolenie w duchu społeczeństwa obywatelskiego, możemy prowadzić nasze państwo w kierunku rozkwitu. Tylko znając historię i wyciągając z niej wnioski, możemy tworzyć stabilną przyszłość. Serdecznie pozdrawiam organizatorów i uczestników konferencji. Życzę w przyszłości nadawać sens oraz budować poziom kształcenia społeczeństwa w duchu poszanowania ważności dyskusji oraz wiedzy” – napisał premier Litwy.

W konferencji wzięli udział wybitni naukowcy z Polski i Litwy. „Dlaczego ta konferencja? Pierwsza przyczyna wydaje się bardzo prosta. Minęło 90 lat od założenia tego wielkiego, znakomitego instytutu. Nie wiem, czy ci, którzy 90 lat temu zakładali ten instytut, zdawali sobie sprawę, jak wielkie znaczenie będzie miała ta instytucja” – powiedział Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, organizator konferencji.
Międzynarodowa konferencja naukowa „Początki sowietologii: Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie (1930-1939), idee – ludzie – dziedzictwo (z okazji 90-lecia powołania)”, została zorganizowana przez Wydział Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego, Wileńską Filię Uniwersytetu w Białymstoku, Bibliotekę Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich, Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej, Instytut Polski w Wilnie, Orlen Lietuva.


Fot. Marian Paluszkiewicz