Życzenia sygnatariusza Aktu Niepodległości Litwy Zbigniewa Balcewicza

 

Z okazji 30-lecia przywrócenia Niepodległości Litwy życzenia złożył Sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy Zbigniew Balcewicz Fot. Marian Paluszkiewicz

Z okazji 30-lecia przywrócenia Niepodległości Litwy życzę dla młodego pokolenia, – aby Państwo Litewskie stało się atrakcyjnym dla wszystkich jego obywateli, niezależnie od ich rasy, narodowości, języka, pochodzenia, wiary, przekonań, czy z powodu poglądów, aby wszyscy szczycili się taką Ojczyzną oraz czuli się gospodarzami we własnym Kraju;
– aby wybierali taką władzę, która nie konfliktowałaby z polską mniejszością narodową, zaś aby Litewskich Polaków we władzach reprezentowały osoby, które potrafią nie tylko głośno artykułować problemy własnej wspólnoty, ale też razem z Litwinami je rozwiązywać;
– aby zawarte w ratyfikowanej w 2000 roku Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych zapisy znalazły się w prawie litewskim, żeby po przyjęciu ustawy Republiki Litewskie o mniejszościach narodowych oczekiwania wspólnoty narodowej w sprawie oświaty, wyborów, pisowni nazwisk, dwujęzycznych napisów oraz inne otrzymały regulację prawną;
– aby spełniły się marzenia wybitnego Polaka, litewskiego patrioty – Michała Romera, które zostały zawarte w jego publikacji w piśmie studentów polskich w Kownie w 1933 r.: „Może jestem tylko jednym z Mohikanów, którzy ze swą śmiercią unoszą też stary gatunek psychiczny Polaków litewskich, którzy się właśnie tu, a nie gdzie indziej, czuli i czują u siebie, w domu, w swej Ojczyźnie najistotniejszej, nie zatracając jednocześnie swojej indywidualności psychiczno – kulturalnej odrębnej, czyniącej ich typem psychicznym odrębnym – ani wyłącznie polskim, ani wyłącznie litewskim, lecz kojarzącym te dwie natury, nie stapiając się ze środowiskiem jednego i drugiego nacjonalizmu, nie hołdując regeneracji ani w jednym ani w drugim kierunku. Może! Ale może nie zginiemy, może się jeszcze nasz typ psychiczny odrodzi. Jesteśmy albo Mohikanie, albo zwiastuni nowego jutra, które da pojednanie i harmonię nawiąże „
– oby młode pokolenie litewskich Polaków oraz Litwinów stało się zwiastunami nowego jutra, które przyniesie pojednanie i harmonię w naszej Ojczyźnie – Litwie!

Zbigniew Balcewicz

Sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy