Informacja dla rodziców przedszkolaków w rejonie wileńskim

Samorząd rejonu wileńskiego informuje, że na czas kwarantanny, gdy zamknięte są przedszkola i szkoły, rodzice przedszkolaków nie muszą płacić za wyżywienie dziecka i korzystanie z wychowania przedszkolnego w samorządowych placówkach oświatowych, realizujących program wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Zgodnie z obowiązującym trybem, zatwierdzonym 30 czerwca 2017 r. przez Radę Samorządu Rejonu Wileńskiego, nie pobierana jest opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego i żywienie dzieci w soboty, niedziele, dni świąteczne, na czas zamknięcia placówki edukacyjnej i jeśli grupa przedszkolna jest czynna przez 4 godziny. Ponadto jeśli placówka edukacyjna lub grupa są zamknięte z powodu kwarantanny lub gdy ogłasza się epidemię, od rodziców nie jest pobierana opłata za posiłki dla dziecka w dniach, w których dziecko nie uczęszczało do placówek edukacyjnych, realizujących program nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Ponadto w celu ochrony zdrowia najmniejszych mieszkańców podczas pandemii koronawirusa, Samorząd Rejonu Wileńskiego wprowadza bardziej rygorystyczne ograniczenia i tymczasowo zamyka wszystkie place zabaw dla dzieci w rejonie wileńskim. Należy pamiętać, że według badań naukowców, koronawirus utrzymuje się w powietrzu do kilku godzin, a na niektórych powierzchniach – aż do 3-4 dni. Dlatego podczas pobytu na dworze zaleca się wybierać takie miejsca, gdzie można zachować bezpieczną odległość do 2 m między ludźmi, np. własne podwórko, sad, las, większy park i in.
Nasza świadomość, odpowiedzialność oraz przestrzeganie zasad kwarantanny pomoże uchronić się przed rozprzestrzenianiem się groźnego koronawirusa. Zostańcie w domu!

Foto. vrsa.lt