Po raz pierwszy posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego odbyło się w trybie online

Z powodu epidemii koronawirusa 3 kwietnia br. nie mogło się odbyć posiedzenie stacjonarne, dlatego elektroniczne środki komunikacji zapewniły nie tylko zorganizowanie spotkania wirtualnego, ale także bezpieczeństwo wszystkich radnych.

W posiedzeniu online uczestniczyło 31 radnych. Do wirtualnego spotkania dołączył także przedstawiciel rządu Julius Arlauskas oraz pracownicy administracji. Transmisję można było oglądać na samorządowym kanale YouTube.
Na początku posiedzenia mer rejonu wileńskiego Maria Rekść zwróciła się do radnych o uczczenie minutą ciszy ofiar koronawirusa. Mer zaprosiła też do podziękowania oklaskami tym, którzy każdego dnia stają do walki z groźną infekcją.
„Głośnymi oklaskami podziękujmy medykom i wszystkim, którzy walczą o nasze zdrowie i dobrostan. Bardzo dziękujemy również dla dyrektora administracji naszego samorządu i wszystkich pracowników, którzy ryzykując swoim zdrowiem i nawet życiem, według swych możliwości przyczyniają się swoją pracą do zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa” – powiedziała mer. Apelowała do wszystkich o zrozumienie, przestrzeganie zaleceń oraz ochronę zdrowia swojego i innych.
Podczas posiedzenia zatwierdzono też decyzję o powołaniu Zbigniewa Czecha na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. św. Jana Boso w Jałówce. Cieszy fakt, że Czech zdał test oceniający kompetencje Narodowej Agencji Edukacji, wygrał konkurs i będzie nadal pełnił funkcję dyrektora gimnazjum w Jałówce.

Zatwierdzono sprawozdania z działalności placówek opieki zdrowotnej
Podczas głosowania online radni zatwierdzili zestaw sprawozdań finansowych oraz sprawozdanie z działalności za rok 2019 Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego (CPRW).
W ubiegłym roku CPRW osiągnęła doskonałe wyniki i oceny:

– w 2019 r. placówka otrzymała tytuł przejrzystej placówki opieki zdrowotnej;
– w końcu 2019 r. Państwowa Kasa Chorych opublikowała ranking placówek opieki zdrowotnej i spośród 409 placówek podstawowej opieki zdrowotnej CPRW znalazła się w grupie placówek, które bardzo dobrze prowadzą swoją działalność;
– w lipcu-listopadzie 2019 r. Służba Badań Specjalnych przeprowadziła analizę ryzyka korupcji w sprawie kolejek i zarządzania usług opieki zdrowotnej. Analiza wykazała, że CPRW poprzez wykonywanie przydzielonych funkcji, planowanych usług zdrowotnych i w razie konieczności, niezbędnej pomocy medycznej, może być dobrym wzorem dla innych placówek podstawowej opieki zdrowotnej w zmniejszaniu możliwości występowania korupcji.

Jednym z ostatnich zagadnień w porządku obrad było zatwierdzenie projektu w sprawie sformowania terenu do użytku publicznego w Niemieżu. Na działce o powierzchni około 0,5 ha w Niemieżu powstanie strefa rekreacyjna dla mieszkańców.
Na zakończenie posiedzenia mer przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady, Mera i Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego w 2019 r. Z prezentacją tego sprawozdania zapoznamy Państwo w następnym wydaniu gazety.
Tłumaczenie L24.lt
Foto 1:
Foto.vrsa.lt