Więcej

  Praca świadczona na odległość jest możliwa

  Kwarantanna na Litwie została ogłoszona 15 marca. Przedłużanie jej oraz wprowadzanie coraz więcej ograniczeń w życiu codziennym każą nam sobie uświadomić, że ten szczególny okres potrwa o wiele dłużej, niż na początku nam się zdawało, a konsekwencje ograniczeń odczujemy we wszystkich sferach życia.

  Początkowo krótki urlop przekształcił się dla wielu w pracę online. Warto więc krótko omówić główne zasady świadczenia pracy na odległość, które od dawna reguluje Kodeks pracy RL. Art. 49 ust. 31 kodeksu przewiduje, że podczas ogłoszonej kwarantanny bądź sytuacji nadzwyczajnej na Litwie pracodawca ma obowiązek zaoferować świadczenie pracy na odległość pracownikowi, którego stan zdrowia stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych pracowników. Jeżeli pracownik odmawia świadczenia pracy na odległość, pracodawca ma prawo wypowiedzieć takiemu pracownikowi umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia.

  Warto zauważyć, że rząd obecnie zachęca wszystkich pracodawców do wprowadzenia pracy na odległość, o ile jest to możliwe. Praca na odległość (zdalna) to forma organizowania pracy lub wykonywania pracy, w ramach której pracownik swoje działania wykonuje regularnie w innym miejscu niż miejsce pracy, także z wykorzystaniem technologii informacyjnych (telepraca). Jakie prawa przysługują osobom pracującym online? Decydując się na pracę na odległość, strony stosunku pracy powinny uzgodnić pisemnie, jakie są kryteria powiązane z tym miejscem pracy, jakie narzędzia pracy pracodawca przekazuje pracownikowi, a także powinien być wskazany oddział lub osoba odpowiedzialna, której pracownik ma się rozliczać z wykonywanej pracy. Jeżeli w związku z pracą na odległość pracownik ponosi jakieś koszty, np. zakupu niezbędnych narzędzi do pracy, powinno to zostać zrekompensowane (kwestie rekompensaty muszą być ustalone między pracownikiem a pracodawcą). Czas pracy na odległość jest obliczany według zasad ustalonych przez pracodawcę. Praca na odległość nie zmniejsza stażu pracy, nie ogranicza innych praw pracownika. Ustalony przez pracodawcę regulamin pracy na odległość nie może naruszać przepisów o ochronie danych osobowych ani prawa do życia prywatnego. Pracodawca ma obowiązek zapewnić możliwość kontaktowania się z innymi pracownikami, a także otrzymywania od nich informacji. Prawdopodobnie praca na odległość (zdalna) stanie się rzeczywistością dla wielu osób nawet po zakończeniu kwarantanny.


  Ewelina Dobrowolska


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym “Kuriera Wileńskiego” nr 11(40) 11-17/04/ 2020