Rok 2019 dla rejonu wileńskiego: pracowity i udany

3 kwietnia br. na zdalnym posiedzeniu rady Samorządu Rejonu Wileńskiego zostało zatwierdzone sprawozdanie z działalności rady, mera i administracji za 2019 rok. Sprawozdanie przedstawiła mer rejonu wileńskiego Maria Rekść.

„Pracowity rok, aktywny, interesujący i pomyślny dla rejonu wileńskiego. Pracujemy celowo i konsekwentnie, realizujemy projekty, planując, przyciągając inwestycje i z dnia na dzień upiększając nasz rejon, aby było w nim dla wszystkich dobrze, wygodnie i komfortowo żyć.” – na początku sprawozdania powiedziała mer M. Rekść.

„Rok 2019 był nie tylko bardzo pracowity i pełen wyzwań dla Samorządu Rejonu Wileńskiego, ale też niezwykle udany. Prace Samorządu są doceniane nie tylko w kraju, ale także na świecie” – powiedziała mer.

Samorząd Rejonu Wileńskiego jest jednym z niewielu samorządów, w których liczba mieszkańców każdego roku rośnie. W roku 2019 odnotowano 105 109 mieszkańców, deklarujących swoje miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim.

Cieszymy się, że Samorząd, niemający długoterminowego zadłużenia, udziela ulg mieszkańcom rejonu, w ten sposób zmniejszając ich obciążenie finansowe.

Samorząd Rejonu Wileńskiego troszczy się o rolników rejonu, promuje i wspiera rolnictwo. Aby zrekompensować rolnikom szkody spowodowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi (susza, dominujące porywcze wiatry), Rada postanowiła obniżyć podatek gruntowy o 50%. Przedsiębiorcy działający w rejonie wileńskim mogą uzyskać wsparcie z Funduszu Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Rok 2019 cieszył uznaniem w dziedzinie kultury. Tradycja wicia palm na Wileńszczyźnie uzupełniła zbiór wartości niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a osiedle Niemież rejonu wileńskiego zostało ogłoszone „Małą stolicą kultury Litwy 2019 r.”. Optymistycznie nastraja to, że rośnie liczba zarówno imprez, jak i odwiedzających ośrodki kultury. Wzrosła również liczba kolektywów artystycznych: mamy ich o sześć więcej.

Tradycyjne palmy Wileńszczyzny uzyskały status litewskiego niematerialnego dziedzictwa kulturowego

EDUKACJA
Edukacja jest priorytetową dziedziną działalności Samorządu Rejonu Wileńskiego, dlatego na jej finansowanie przeznacza się prawie połowę budżetu. Zgodnie z kwotą przyznawaną na fundusze nauczania, Samorząd Rejonu Wileńskiego zajmuje 1. miejsce wśród samorządów rejonowych Litwy i 6. miejsce na całej Litwie – po największych miastach Litwy.
Do końca 2019 r. zostało odnowionych / zmodernizowanych 85% placówek oświatowych i przedszkolnych rejonu. Samorząd Rejonu Wileńskiego jest jednym z niewielu samorządów w kraju, w którym rośnie liczba uczniów. W roku szkolnym 2019-2020, w porównaniu do roku szkolnego 2017-2018, liczba uczniów pierwszych klas w instytucjach oświatowych Samorządu Rejonu Wileńskiego wzrosła o około 12%. W r. szk. 2019-2020 w placówkach oświatowych rejonu liczba uczniów z litewskim językiem nauczania wzrosła o 43,57%, z językiem polskim – o 51,72% i z językiem rosyjskim – o 4,71%. Samorząd przywiązuje dużą wagę do jakości edukacji.
Warto zaznaczyć, że Samorząd Rejonu Wileńskiego stosuje najniższe opłaty za edukację dzieci w wieku przedszkolnym, posiłki szkolne w stołówkach szkolnych staniały nawet o 50%, opłaty za szkoły artystyczne i muzyczne należą do najniższych na Litwie, a uczęszczanie do Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego jest bezpłatne. Od początku 2019 r. uczniowie bilety na regularne rejsy autobusów podmiejskich mogą kupić nawet z 60% zniżką.

Prace renowacyjne w Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie

Na rozwój infrastruktury drogowej rejonu wileńskiego w 2019 r. przeznaczono ponad 11,3 mln euro. W 2019 r. zostało wyasfaltowanych lub odnowionych prawie 33 km dróg lokalnych. W r. 2019 pomyślnie ukończono 2 duże projekty w południowej części rejonu wileńskiego: asfaltowanie drogi Rudomino – Szwajcary – Daubiany (wartość prac wykonanych w 2019 r. – ponad 1,3 mln euro) oraz rozwój infrastruktury ulicznej we wsi Skojdziszki gm. Niemież (koszt prac budowlanych wyniósł prawie 1,7 mln euro).
Poprawy warunków ruchu dokonano również w innych gminach rejonu, gdzie mieszkańcy doczekali się znacznych inwestycji w rozwój infrastruktury ulic. W rejonie wileńskim rośnie liczba przedsiębiorczych mieszkańców i odpowiedzialnych przedsiębiorstw, którzy dbają o swoje środowisko, wnosząc wkład – składając wniosek do Samorządu Rejonu Wileńskiego o częściowe finansowanie, tj. gdy 50% wartości prac pokrywa Samorząd, a pozostała część jest opłacana przez mieszkańców lub osoby prawne. W 2019 r. zaasfaltowano przy pomocy Samorządu 11,28 km nowych dróg. Łączna wartość prac ze wsparciem Samorządu wyniosła 2,69 mln euro.

Pomyślnie ukończono asfaltowanie 6-kilometrowego odcinka drogi Rudomino –Szwajcary –Daubiany

OCHRONA SPOŁECZNA
Samorząd przeznacza coraz więcej środków na ochronę społeczną. W rejonie są świadczone prawie wszystkie usługi z Katalogu usług socjalnych, a sieć miejsc, w których usługi socjalne są świadczone dla mieszkańców, jest rozległa. W 2019 r. Samorząd zaadaptował 10 mieszkań dla dorosłych osób niepełnosprawnych i 6 mieszkań dla dzieci z poważnymi niepełnosprawnościami. Na to wykorzystano prawie 54 tys. euro. Cieszy fakt, że w rejonie zmniejsza się zarówno liczba osób otrzymujących świadczenia społeczne, jak i wydatki na świadczenia.

Kończąc prezentację sprawozdania, mer zwróciła się do członków Rady i innych obserwatorów posiedzenia: „Nie tylko mam nadzieję, ale głęboko wierzę, że razem poradzimy sobie z nagłymi wyzwaniami, przed którymi stoimy. Najlepsze, co możemy teraz zrobić, to zostać w domu. Jest to obecnie najskuteczniejszy sposób ochrony siebie, swoich bliskich, sąsiadów i kolegów.”

W 2019 r. udało się również uporządkować bardzo ruchliwą ulicę Riešės we wsi Rzesza

„Jeszcze do niedawna cały świat żył w szalonym rytmie. Śpieszył, leciał, leciał z dużą prędkością. W pewnym momencie wszyscy się zatrzymaliśmy. Wierzę, że w tym okresie izolacji, kiedy będziemy mieli więcej okazji do zatrzymania się i refleksji nad wszystkim, poprawimy się. Pokonamy nieszczęścia, które nas spotkały i powrócimy do normalnego rytmu życia, który już się zmienił. Zmienimy się my, świat się również zmieni, ponieważ to my jesteśmy światem. Po izolacji ludzie powrócą, by stać się lepszymi. Mam nadzieję, że wkrótce wrócimy do naszej codziennej pracy i obowiązków. Wrócimy inni: bardziej kochający i szanujący innych ludzi i jeszcze bardziej oddani naszym mieszkańcom, zaangażujemy się w pracę tak niezbędną dla naszego rejonu wileńskiego.” – powiedziała mer.