Więcej

  Gminom rejonu wileńskiego przydzielono środki na budowę, remont i utrzymanie dróg

  Czytaj również...

  W tym roku na remont i utrzymanie dróg w gminach Samorządu Rejonu Wileńskiego ma być przeznaczonych prawie 6,5 mln euro z Programu Utrzymania i Rozbudowy Dróg.
  3 kwietnia podczas posiedzenia radni podzielili między 23 gminy środki na budowę, remont, utrzymanie dróg z Programu Utrzymania i Rozbudowy Dróg – prawie 6,5 mln euro.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podkreśla, że jak i co roku fundusze są rozdzielane między starostwa zgodnie z kryteriami, zatwierdzonymi decyzją Rady z 29 marc 2019 r. marca (nr T3-104):
  – 20 proc. przeznacza się na finansowanie obiektów ważnych dla gminy, wciągniętych do strategicznego planu działania rejonu wileńskiego lub obiektów, których remont rozpoczęto za środki docelowe, lub rezerwowe z Programu Utrzymania i Rozbudowy Dróg;
  – 8 proc. przeznacza się na inwentaryzację techniczną dróg, na pokrycie środków samorządowych podczas budowy dróg o znaczeniu lokalnym z udziałem osób fizycznych i prawnych, na inne pilne prace (projektowanie, utrzymanie techniczne, prace awaryjne itp.);
  – 72 proc. przeznacza się dla gmin:
  * 5 proc. środków dla starostwa miasta Niemenczyn ;
  * 95 proc. środków jest rozdzielanych między gminami (z wyjątkiem starostwa Niemenczyna) na budowę, naprawę, utrzymanie dróg lokalnych i na zapewnienie na nich bezpieczeństwa ruchu. Te środki są rozdzielone następująco:
  – 50 proc. zgodnie z liczbą stałych mieszkańców gminy;
  – 50 proc. zgodnie z długością lokalnych dróg i ulic należących do gminy.
  Listę dróg, które będą remontowane w 2020 r., znajdziecie na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vrsa.lt

  Zwracamy uwagę na to, że wskazany na liście zakres prac jest orientacyjny, opracowany zgodnie z priorytetami wskazanymi przez gminy. Listy obiektów, przedstawionych przez gminy, rozpatrzono na spotkaniach sołtysów i otrzymano aprobaty dotyczące realizacji przedłożonych prac, poprawiających stan dróg (ulic) w gminach.
  Podkreślamy, że infrastruktura drogowa jest jednym z najważniejszych czynników, wpływających na bezpieczeństwo i mobilność ludności. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę mieszkańców, powstawanie i rozwój nowych osiedli w rejonie wileńskim, należy uznać, że zapotrzebowanie na infrastrukturę publiczną jest większe niż możliwości finansowe, dlatego w rejonie nadal są niewyasfaltowane lub czekające na remont ulice i drogi.
  Każdego roku staramy się wyasfaltować i odnowić coraz więcej dróg i ulic w rejonie wileńskim. Potrzebne są niemałe fundusze na poprawę stanu dróg i ulic. Kierownictwo Samorządu Rejonu Wileńskiego dokłada wszelkich starań, aby infrastruktura publiczna rejonu była bezpieczna i spełniała potrzeby mieszkańców oraz gości. I robi się to maksymalnie według tego, jak pozwalają na to możliwości finansowe.
  Na przykład w 2019 r. na rozwój infrastruktury drogowej rejonu wileńskiego przeznaczono ponad 11,3 mln euro. W 2019 r. wyasfaltowano bądź odnowiono prawie 33 km dróg lokalnych.
  Drogi, biorąc pod uwagę przepuszczalność ruchu pojazdów, ich znaczenie społeczne i gospodarcze, są podzielone na drogi krajowe i lokalne. Drogi krajowe należą do państwa, a drogi lokalne – do samorządów.
  Znaczna część dróg i ulic w rejonie wileńskim to drogi krajowe, których utrzymaniem, remontem zajmuje się Dyrekcja Dróg Samochodowych przy Ministerstwie Łączności.
  Łączna długość dróg i ulic o znaczeniu lokalnym w rejonie wileńskim, za utrzymanie których odpowiadają gminy samorządu, wynosi ponad 2,5 tys. km. Niestety większość dróg stanowią drogi żwirowe.
  Aktualną listę dróg i ulic, należących do Samorządu Rejonu Wileńskiego, można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vrsa.lt

  Tłumaczenie L24.lt

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...