Gminom rejonu wileńskiego przydzielono środki na budowę, remont i utrzymanie dróg

W tym roku na remont i utrzymanie dróg w gminach Samorządu Rejonu Wileńskiego ma być przeznaczonych prawie 6,5 mln euro z Programu Utrzymania i Rozbudowy Dróg.
3 kwietnia podczas posiedzenia radni podzielili między 23 gminy środki na budowę, remont, utrzymanie dróg z Programu Utrzymania i Rozbudowy Dróg – prawie 6,5 mln euro.

Samorząd Rejonu Wileńskiego podkreśla, że jak i co roku fundusze są rozdzielane między starostwa zgodnie z kryteriami, zatwierdzonymi decyzją Rady z 29 marc 2019 r. marca (nr T3-104):
– 20 proc. przeznacza się na finansowanie obiektów ważnych dla gminy, wciągniętych do strategicznego planu działania rejonu wileńskiego lub obiektów, których remont rozpoczęto za środki docelowe, lub rezerwowe z Programu Utrzymania i Rozbudowy Dróg;
– 8 proc. przeznacza się na inwentaryzację techniczną dróg, na pokrycie środków samorządowych podczas budowy dróg o znaczeniu lokalnym z udziałem osób fizycznych i prawnych, na inne pilne prace (projektowanie, utrzymanie techniczne, prace awaryjne itp.);
– 72 proc. przeznacza się dla gmin:
* 5 proc. środków dla starostwa miasta Niemenczyn ;
* 95 proc. środków jest rozdzielanych między gminami (z wyjątkiem starostwa Niemenczyna) na budowę, naprawę, utrzymanie dróg lokalnych i na zapewnienie na nich bezpieczeństwa ruchu. Te środki są rozdzielone następująco:
– 50 proc. zgodnie z liczbą stałych mieszkańców gminy;
– 50 proc. zgodnie z długością lokalnych dróg i ulic należących do gminy.
Listę dróg, które będą remontowane w 2020 r., znajdziecie na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vrsa.lt

Zwracamy uwagę na to, że wskazany na liście zakres prac jest orientacyjny, opracowany zgodnie z priorytetami wskazanymi przez gminy. Listy obiektów, przedstawionych przez gminy, rozpatrzono na spotkaniach sołtysów i otrzymano aprobaty dotyczące realizacji przedłożonych prac, poprawiających stan dróg (ulic) w gminach.
Podkreślamy, że infrastruktura drogowa jest jednym z najważniejszych czynników, wpływających na bezpieczeństwo i mobilność ludności. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę mieszkańców, powstawanie i rozwój nowych osiedli w rejonie wileńskim, należy uznać, że zapotrzebowanie na infrastrukturę publiczną jest większe niż możliwości finansowe, dlatego w rejonie nadal są niewyasfaltowane lub czekające na remont ulice i drogi.
Każdego roku staramy się wyasfaltować i odnowić coraz więcej dróg i ulic w rejonie wileńskim. Potrzebne są niemałe fundusze na poprawę stanu dróg i ulic. Kierownictwo Samorządu Rejonu Wileńskiego dokłada wszelkich starań, aby infrastruktura publiczna rejonu była bezpieczna i spełniała potrzeby mieszkańców oraz gości. I robi się to maksymalnie według tego, jak pozwalają na to możliwości finansowe.
Na przykład w 2019 r. na rozwój infrastruktury drogowej rejonu wileńskiego przeznaczono ponad 11,3 mln euro. W 2019 r. wyasfaltowano bądź odnowiono prawie 33 km dróg lokalnych.
Drogi, biorąc pod uwagę przepuszczalność ruchu pojazdów, ich znaczenie społeczne i gospodarcze, są podzielone na drogi krajowe i lokalne. Drogi krajowe należą do państwa, a drogi lokalne – do samorządów.
Znaczna część dróg i ulic w rejonie wileńskim to drogi krajowe, których utrzymaniem, remontem zajmuje się Dyrekcja Dróg Samochodowych przy Ministerstwie Łączności.
Łączna długość dróg i ulic o znaczeniu lokalnym w rejonie wileńskim, za utrzymanie których odpowiadają gminy samorządu, wynosi ponad 2,5 tys. km. Niestety większość dróg stanowią drogi żwirowe.
Aktualną listę dróg i ulic, należących do Samorządu Rejonu Wileńskiego, można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vrsa.lt

Tłumaczenie L24.lt