Kwarantanna a renowacja: czy prace staną?

Renowacja na Litwie Fot. archiwum Beta

Obecnie na Litwie trwają prace renowacyjne 420 budynków wielomieszkaniowych – wynika z informacji Agencji Oszczędzania Energii Mieszkań (Būsto energijos taupymo agentūra, BETA). Prace wykonuje około 130 firm sektora budowlanego. Od 2013 r. zakres prac renowacji na Litwie wzrósł, mimo to powstaje pytanie — czy w czasie kwarantanny prace nadal są sprawnie prowadzone?

Chcąc to wyjaśnić, BETA przeprowadziła ankietę wśród organizacji wykonawczych wdrażających najwięcej projektów renowacji bloków. Otrzymane wyniki wskazują na kilka powstałych i wciąż powstających zasadniczych tendecji dotyczących renowacji bloków.
Jedną z najwyraźniejszych tendencji jest wzrost podaży siły roboczej. Kierownicy wszystkich ankietowanych firm twierdzili, że w tym momencie przedsiębiorstwa sektora budowlanego, prowadzące prace renowacyjne, nie odczuwają braku siły roboczej — nawet nie mają możliwości przyjęcia nowych pracowników.
Inna tendencja wykazała, że większość projektów renowacyjnych jest wdrażana sprawnie także i w czasie kwarantanny.
„Kwarantanna nie zatrzymała prac renowacyjnych w kraju — z naszych obiektów nawet 80-90 procent »żyje« i intensywnie są tam prowadzone prace. Oczywiście, mamy także nowe wyzwania, na przykład, kiedy potrzeba wymienić okna czy odnowić instalacje sanitarne — musimy wówczas wejść do każdego mieszkania. I chociaż w pracy przestrzegamy wszystkich zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy związanych z kwarantanną, odczuwamy niepokój mieszkańców, którzy boją się wpuścić nas do mieszkań” — o codzienności w czasie kwarantanny opowiada Andrius Gudaitis, dyrektor departamentu renowacji firmy, która wdraża obecnie najwięcej projektów renowacji bloków.

Największy ból głowy to wyzwania logistyczne

Przeprowadzona ankieta odzwierciedliła i największe wyzwanie, z jakim stykają się firmy wykonawcy — brak materiałów budowlanych.
„Chociaż trwa renowacja bloków, to, niestety, poszczególne prace zatrzymują się z powodu braku materiałów. Przykładowo, niemała część środków wykończeniowych jest produkowana w Hiszpanii i Włoszech, które zostały szczególnie dotknięte przez koronawirusa, a fabryki tam zostały zamknięte ze względu na rygory kwarantanny. Także został przerwany łańcuch zaopatrzeniowy, więc naturalnym jest, że wdrażanie poszczególnych projektów może się nieco przeciągnąć” — o bieżącej sytuacji opowiada Vitas Sulgė, kierujący firmą wdrażającą obecnie 11 projektów renowacji.

Przedstawiciel innej firmy twierdzi, że dostawcy również poinformowali, że będą opóźnienia w dostawach niektórych materiałów wykończeniowych, które potrwać mogą około 3-4 miesięcy. Dlatego stara się szukać alternatyw, by potrzebne materiały sprowadzić szybciej.

Prognozy na przyszłość

„Wyniki ankiety, przeprowadzonej przez Agencję, a także obecna sytuacja na rynku pozwalają sądzić, iż kwarantanna nie powinna mieć długotrwałych skutków w przypadku renowacji bloków. Mimo to, w krótkoterminowej perspektywie nieuniknione może być spowolnienie prac, ze względu na wyzwania, z jakimi borykają się dostawcy zagraniczni” — mówi dyrektor BETA Valius Serbenta.
BETA informuje, że podczas wdrażania Programu odnowienia (modernizacji) domów wielomieszkaniowych od 2013 roku odnowiono prawie 2 500 bloków mieszkalnych, wartość inwestycji wyniosła ok. 700 mln euro.


Zam.2193