Konkurs historyczny „Czy znam historię Polski?”

Tegoroczna edycja organizowanego przez „Macierz Szkolną” konkursu została poświęcona 100-leciu Bitwy Warszawskiej  Fot. Marian Paluszkiewicz

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” zaprasza uczniów klas 9-11 szkół polskich na Litwie do udziału w tradycyjnym konkursie „Czy znam historię Polski?”, poświęconym 100-leciu Bitwy Warszawskiej.

Z powodu panującej pandemii i zdalnego nauczania tegoroczny konkurs przebiegnie w trybie on-line.
Warunkiem udziału jest przygotowanie samodzielnej rozprawki na jeden z podanych niżej tematów:

1. Bitwa Warszawska. Podaj argumenty, uzasadniające określenie wydarzenia mianem „Cudu nad Wisłą”.
2. Jedna bitwa – dwie nazwy? Bitwa pod Radzyminem a Bitwa Warszawska w opinii historyków.
3. Bitwa nad Wkrą i kontruderzenie znad Wieprza – dwie operacje wojskowe i ich znaczenie w przełomowym dla bitwy momencie. Podobieństwa i różnice.
4. Najważniejsze epizody/zdarzenia Bitwy Warszawskiej i ich wpływ na historyczne zwycięstwo Polaków.
5. „Uszczęśliwienie” Europy w wydaniu bolszewickim. Znaczenie „Cudu nad Wisłą” dla Europy Zachodniej.
6. Bitwa Warszawska – 18. decydująca bitwa w dziejach świata wg Lorda Edgara Vincenta d’Abernona, brytyjskiego polityka, dyplomaty, pisarza. Uzasadnij słuszność tego twierdzenia.
7. Bitwa Warszawska w ocenie rządów Litwy i Polski na przestrzeni 100 lat. Podaj fakty i podziel się swoimi przemyśleniami na ten temat.

Objętość pracy pisemnej powinna wynosić nie więcej niż 1 stronę znormalizowanego wydruku komputerowego (czcionka Times New Roman lub Arial, wielkość 12, pojedyncza interlinia).
Szkoła może zgłosić do udziału prace maksymalnie 2 uczniów.

Prace należy przesłać do 5 czerwca br. na adres Polskiej Macierzy Szkolnej: macierzszkolna@interia.pl

Komisja konkursowa oceni nadesłane prace. Najlepsze zostaną opublikowane na stronie „Macierzy Szkolnej”. Uczestnikom zostaną przekazane dyplomy, zaś autorom wyróżnionych prac – nagrody rzeczowe.