Więcej

  Konkurs historyczny „Czy znam historię Polski?”

  Czytaj również...

  Tegoroczna edycja organizowanego przez „Macierz Szkolną” konkursu została poświęcona 100-leciu Bitwy Warszawskiej  Fot. Marian Paluszkiewicz

  Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” zaprasza uczniów klas 9-11 szkół polskich na Litwie do udziału w tradycyjnym konkursie „Czy znam historię Polski?”, poświęconym 100-leciu Bitwy Warszawskiej.

  Z powodu panującej pandemii i zdalnego nauczania tegoroczny konkurs przebiegnie w trybie on-line.
  Warunkiem udziału jest przygotowanie samodzielnej rozprawki na jeden z podanych niżej tematów:

  1. Bitwa Warszawska. Podaj argumenty, uzasadniające określenie wydarzenia mianem „Cudu nad Wisłą”.
  2. Jedna bitwa – dwie nazwy? Bitwa pod Radzyminem a Bitwa Warszawska w opinii historyków.
  3. Bitwa nad Wkrą i kontruderzenie znad Wieprza – dwie operacje wojskowe i ich znaczenie w przełomowym dla bitwy momencie. Podobieństwa i różnice.
  4. Najważniejsze epizody/zdarzenia Bitwy Warszawskiej i ich wpływ na historyczne zwycięstwo Polaków.
  5. „Uszczęśliwienie” Europy w wydaniu bolszewickim. Znaczenie „Cudu nad Wisłą” dla Europy Zachodniej.
  6. Bitwa Warszawska – 18. decydująca bitwa w dziejach świata wg Lorda Edgara Vincenta d’Abernona, brytyjskiego polityka, dyplomaty, pisarza. Uzasadnij słuszność tego twierdzenia.
  7. Bitwa Warszawska w ocenie rządów Litwy i Polski na przestrzeni 100 lat. Podaj fakty i podziel się swoimi przemyśleniami na ten temat.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Objętość pracy pisemnej powinna wynosić nie więcej niż 1 stronę znormalizowanego wydruku komputerowego (czcionka Times New Roman lub Arial, wielkość 12, pojedyncza interlinia).
  Szkoła może zgłosić do udziału prace maksymalnie 2 uczniów.

  Prace należy przesłać do 5 czerwca br. na adres Polskiej Macierzy Szkolnej: macierzszkolna@interia.pl

  Komisja konkursowa oceni nadesłane prace. Najlepsze zostaną opublikowane na stronie „Macierzy Szkolnej”. Uczestnikom zostaną przekazane dyplomy, zaś autorom wyróżnionych prac – nagrody rzeczowe.

   

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o byciu pięknym na wiosnę

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka pisze o pięknych...

  Architekt „zaszczycony monarszym zadowoleniem”

  Dr Jerzy Remer pisał: „Gorliwi zwolennicy Targowicy, w tym biskup Ignacy Massalski, opuszczają stolicę litewską, lecz już 14 czerwca 1793 r. wkroczą do Wilna wojska carskie. Od tej chwili rozpoczyna się tragiczny, 125 lat trwający, okres Wilna w okowach...

  Pemiera filmu o Lili Kiejzik w kinie Pasaka w Wilnie

  Lila Kiejzik to znana reżyserka teatralna i kierowniczka artystyczna Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie, animatorka kultury, organizatorka międzynarodowych festiwali teatralnych, pedagog, wychowawczyni kilku pokoleń aktorów. „Z Lilą wyruszamy w podróż do jej rodzinnego domu w Dojlidach, w którym wychowała się...

  In Memoriam Czesław Sokołowski

  Nasz wspaniały CZESŁAW SOKOŁOWSKI już nie pomoże nam w bajkach zagrać Wilka czy Twardowskiego, nie zaśpiewa swojej pięknej wersji Miłoszowkiej „Piosenki o porcelanie” i nigdy nam już nie zaśpiewa ze sceny Teatru na Pohulance „Wilno, czy Ty...