Podpisano umowę w sprawie realizacji strategii rozwoju strefy funkcjonalnej Soleczniki+

Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść i mer Samorządu Rejonu Solecznickiego Zdzisław Palewicz  Foto. vrsa.lt

15 maja mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść i mer Samorządu Rejonu Solecznickiego Zdzisław Palewicz podpisali umowę w sprawie realizacji strategii rozwoju strefy Soleczniki+, która ma na celu ścisłą współpracę w celu znalezienia wspólnych rozwiązań dla rejonów, przyciągnięcia jak największej liczby inwestycji i wzmocnienia potencjału gospodarczego rejonów.

Strategia jest inicjatywą pilotażową, zainicjowaną przez Kancelarię Rządu Republiki Litewskiej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Finansów i Centralną Agencję Zarządzania Projektami wraz z rejonami solecznickimi i wileńskim. Przewiduje się, że na projekty pilotażowe mimo środków z budżetu państwa będą przydzielone i fundusze strukturalne Unii Europejskiej.

Strategia ma na celu identyfikację wspólnych problematycznych kwestii ważnych dla samorządów rejonów solecznickiego i wileńskiego, zachęcanie partnerów społecznych do współpracy i znalezienia wspólnych rozwiązań dla rejonów wraz z przedstawicielami społeczności, przyciągnięcia inwestycji i świadczenia usług publicznych w możliwie najbardziej efektywny sposób. Należy podkreślić, że strategia nie ma na celu rozwiązania indywidualnych problemów samorządów, ale stworzenie wartości dodanej dla całego regionu.

„Strategia przewiduje wspólne działania rejonów wileńskiego i solecznickiego, wspólne projekty, po których realizacji niewątpliwie będzie stworzona wartość dodana dla obu rejonów. W następnym etapie do realizacji strategii dołączą również rejony wareński i trocki. Wspólnymi wysiłkami będzie się dążyło do kompleksowego rozwiązywania problemów stojących przed poszczególnymi terytoriami regionu, tworzenia warunków wstępnych do zwiększenia zdolności finansowej i inwestycyjnej oraz atrakcyjności tych terytoriów, mobilizowania zasobów finansowych i form wsparcia z różnych źródeł.” – mówi Dorota Korwin-Piotrowska, kierownik Wydziału Inwestycji Samorządu Rejonu Wileńskiego.
Strategia przewiduje następujące działania Samorządu Rejonu Wileńskiego:

• Rekonstrukcja rynku w Rudominie – zakładanie pawilonów handlowych, odnowienie budynku, chodników, parkingu, systemu nadzoru wideo, ogrodzenia, oświetlenia (fundusze strukturalne Unii Europejskiej będą stanowiły 925 tys. euro, środki budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego wyniosą 75 tys. euro).
• Nabycie i wspólne prowadzenie autobusu dla osób niepełnosprawnych (fundusze strukturalne Unii Europejskiej – 239,4 tys. euro, środki budżetu Samorządu – 19,4 tys. euro).
• Opracowanie i wdrożenie kompleksowych usług socjalnych dla rodzin z dziećmi o potrzebach specjalnych.
„Łącząc nasze doświadczenie, wiedzę, zasoby finansowe i materiałowo-techniczne, będziemy wspólnie pracować nad wdrożeniem ważnej strategii, która przyniesie niewątpliwe korzyści mieszkańcom obu rejonów i całego naszego regionu. Cieszę się, że taka strategia będzie wdrażana, ponieważ przyczyni się do dalszego rozwoju potencjału gospodarczego i zapewnienia dobrobytu mieszkańcom” – po podpisaniu umowy powiedziała Maria Rekść, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego.