ZSA „Nemenčinės komunalininkas: harmonogram zbierania odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych

Informujemy, że w czerwcu – lipcu w rejonie wileńskim będą zbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne.
Przedstawiamy harmonogram zbierania odpadów na terenie obsługiwanym przez „Nemenčinės komunalininkas”.

Harmonogram terytorium obsługiwanego przez ZSA „Nemėžio komunalininkas” można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vrsa.lt

Gmina

Data

Zujuny

1, 2, 3 czerwca

w. Bujwidziszki, ul. Beržų. 3 (obok kotłowni)

w. Zujuny, w. Bujwidziszki (przy starym żwirowisku)

ul. Upės, przy skrzyżowaniu ulic wsi Bieluny i Wyłazy

Awiżenie

4, 5 czerwca

w. Awiżenie, ul. Sudervės 9

w. Awiżenie, ul. Sudervės 3

w. Rzesza, skrzyżowanie ulic Sporto-Pergalės-Žirgų

w. Bukiszki, ul. Jaunimo

Rzesza

8, 9, 10 czerwca

w. Wielka Rzesza, ul. Vieversių (przy kotłowni)

w. Czerwony Dwór, al. Liepų 15A (przy kotłowni)

w. Tartaki, ul. Auksinio Reneto 1.

w. Tartaki, al Saulės

w. Brataniszki, ul. Neries

w. Purnuszki, skrzyżowanie ulic Sodininkų ir Plačioji

majątek Niemenczynek, ul. Vasaros 3-oji

w. Pikieliszki, ul. Žalesėlio (przy wjeździe do WO „Žalesėlis”)

Suderwie

11, 12, 15 czerwca

w. Grykienie, ul. Riešės 8-oji

w. Suderwie, skrzyżowanie ulic Ežerų-Vilniaus

w. Pakańce, skrzyżowanie ulic Pakonių-Alyvų

w. Rostyniany, ul. Kaštonų

w. Rostyniany, skrzyżowanie ulic Rastinėnų-Kasmiškių (obok placu kontenerów, w pobliżu budynku Centrum Kultury w Rostynianach)

w. Rostyniany, WO „Vilma”, ul. Sodų

Dukszty

16 czerwca

w. Dukszty, ul. J. Dembinskio (obok kotłowni)

w. Ojrany II, droga Kernavės 42 (przy urządzeniach do oczyszczania)

Mejszagoła

17, 18 czerwca

w. Mejszagoła, ul. Studentų.

w. Kalikściszki, WO „Ąžuolas-2”

Sużany

22 czerwca

w. Werusowo, ul. Dvarvietės (obok szkoły)

w. Werusowo, ul. Ūkininkų

w. Skirlany, ul. Skirlėnų

w. Sużany, ul. Žalioji 3

Podbrzezie

25, 26 czerwca .

w. Anowil, ul. Bitininkų

w. Ligałówka (obok sklepu)

w. Wesołówka I, ul. Didžioji (obok sklepu)

w. Glinciszki, al. Liepų 23

Niemenczyn

29, 30 czerwca

w. Wielkie Kabiszki, ul. Sporto

w. Rudowsie (obok kotłowni)

w. Czerwony Dwór, ul. Gamyklos

w. Jęczmieniszki (obok placu segregowania odpadów)

w. Krzywołoże

w. Tuszczowle

miasta Niemenczyn

1 lipca

m. Niemenczyn, ul. Šv. Mykolo

m. Niemenczyn, ul. Pakrantės

Bujwidze

2 lipca

w. Ochotniki, ul. V. Boniševskos 10 (plac obok byłego warsztatu produkcyjnego)

w. Świętniki, ul. Šventininkų 68 (naprzeciwko domu na innej stronie ulicy)

w. Iwanówko 44 (naprzeciwko domu na innej stronie ulicy)

w. Bujwidze I, ul. Vilniaus. 1 (obok kontenerów segregowania odpadów)

w. Punżany

Bezdany

7, 8 lipca

w. Orwidowo (obok sklepu)

miast. Bezdany, ul. Statybininkų

chutor Krejwicze, WO „Žeimena”

U mieszkańców będą zbierane odpady wielkogabarytowe: stare meble i sprzęty (stoły, łóżka, materace, krzesła, komody itp.), niebezpieczne odpady nieprodukcyjne (powstałe w gospodarstwie domowym): ogniwa galwaniczne, resztki rozpuszczalników, lakierów, farb, produkty chemii gospodarczej, akumulatory.

Mieszkańcy są proszeni o pozostawienie odpadów w punktach zbiórki (pod powyższymi adresami) na placach kontenerów lub w innym wskazanym miejscu. Aby ustalić dokładną lokalizację zbiórki odpadów, mieszkańcy mogą skontaktować się z przedstawicielami swojej gminy lub dyspozytorni ZSA „Nemenčinės komunalininkas”, tel. (8 5) 2381 157.

Należy pamiętać, że odpady z budowy i rozbiórki (odpady z remontów mieszkań i odpady z porządkowania zagród) nie będą zbierane sposobem objazdowym. Te odpady są przyjmowane nieodpłatnie w dużych punktach zbiórki odpadów, zlokalizowanych w rejonie wileńskim: we wsi Wieluciany (gmina Szaterniki), tel. 8 618 06547, we wsi Grykienie (gmina Suderwie), tel. 8 687 88592, we wsi Podkrzyże (gmina Sużany), tel. 8 680 13643.

Informacje dt. godzin otwarcia tych placów, przyjęcia odpadów itp. można znaleźć na stronie internetowej Samorządu https://aplinkosapsauga.vrsa.lt/go.php/Atlieku-tvarkymas77946 lub na stronie internetowej ZSA „VAATC” http://www.vaatc.lt/aiksteles/.