Rekrutacja na studia wyższe potrwa całe lato

W tym roku studia wyższe oferuje 17 uniwersytetów oraz 19 kolegiów Fot. Marian Paluszkiewicz

Rekrutacja na studia wyższe na Litwie rozpoczęła się 1 czerwca. Wnioski będą przyjmowane do 18 sierpnia, a do końca lata mają być podpisane umowy między przyszłymi studentami a uczelniami. Wcześniej rozpoczęła się rekrutacja do szkół zawodowych.

„W tym roku tryb ubiegania się o państwowe finansowanie na wybrany kierunek studiów będzie bardziej przychylny, ponieważ państwo przyznało w tym roku 16,4 tys. miejsc oraz 130 stypendiów. Ministerstwo spraw wewnętrznych określiło liczbę miejsc na studia policyjne oraz inne programy. Przyszli nauczyciele otrzymają stypendia na poziomie 300 euro” – oświadczył Pranas Žiliukas, prezes Litewskiego Stowarzyszenia Uczelni Wyższych.

Studia wyższe

W tym roku studia wyższe oferuje 17 uniwersytetów oraz 19 kolegiów. Wszyscy chętni mogą składać wnioski poprzez ogólny system, który działa na internetowej stronie organizacji LAMA BPO. Wnioski będą przyjmowane do 18 sierpnia, godz. 12:00. Wnioskodawcy dowiedzą się, czy zostali przyjęci na odpowiedni kierunek 22 sierpnia. W dniach 24-26 sierpnia zostaną podpisane umowy z uczelniami. W dniach 28-31 sierpnia odbędzie się ponowna rejestracja na dodatkowe miejsca. Egzaminy wstępne na kierunki o profilu artystycznym rozpoczną się 25 czerwca. Początkowo egzaminy będą odbywać się na odległość, natomiast od 20 lipca – na uczelniach.
Osoby ubiegające się o miejsce finansowane przez państwo muszą zdać co najmniej trzy egzaminy maturalne: język litewski i literaturę, język obcy (angielski, niemiecki, francuski) oraz matematykę.

Zawodówki czekają

Rekrutacja do szkół zawodowych rozpoczęła się 20 maja. Wnioski, podobnie jak na studia wyższe, są przyjmowane poprzez stronę organizacji LAMA BPO. Wykształcenie zawodowe będzie można otrzymać w 60 szkołach zawodowych. Na finansowane przez państwo miejsca planuje się przyjąć 20 610 osób.
W tym roku składać wnioski mogą uczniowie I i IV klas gimnazjalnych oraz klas 9-10 szkół podstawowych. Te osoby, zdobywając wykształcenie zawodowe, będą mogły również uczęszczać do zwykłych szkół, aby przystąpić do matury.
Wnioski do zawodówek będą przyjmowane do 7 sierpnia, natomiast osoby mające średnie wykształcenie będą mogły składać wnioski do 12 sierpnia. Odpowiedzi z uczelni wnioskodawcy otrzymają w dniach 10-14 sierpnia. Umowy będą podpisywane w dniach 12 – 17 sierpnia.
Od 15 do 26 sierpnia potrwa dodatkowa rekrutacja.

Wybór kierunku studiów

Eksperci informują, że młodzi ludzie muszą mocno się zastanowić nad kierunkiem przyszłych studiów. „Z badań przeprowadzonych przez Centrum Analiz i Monitoringu Nauki i Studiów (MOSTA) w 2016 r. wynika, że tylko 40 proc. absolwentów wybrałaby ten sam kierunek, gdyby mieli możliwość ponownego wyboru studiów. Jedna piąta absolwentów wybrałaby inny kierunek. Co to oznacza? Wybór nieodpowiedniego kierunku, nieefektywne wykorzystanie czasu i zasobów finansowych. Każdy statystyczny przypadek to brak spełnionych oczekiwań i wybór nieodpowiedniej drogi kariery konkretnej osoby ” – pisze na stronie LAMA BPO Vilija Stanišauskienė z Kowieńskiego Uniwersytetu Technologicznego.„Sądzę, że młody człowiek w pierwszej kolejności musi kierować się własnymi wartościami, interesami i możliwościami. Kierowanie się zapotrzebowaniem na określonych specjalistów po 5-10 latach nie jest najważniejszym kryterium. Co z tego, że będzie miał zagwarantowaną pracę, kiedy ani studia, ani przyszła praca nie są dla człowieka ciekawe” – podkreśliła Vilija Stanišauskienė.