Więcej

  Telsze będą miały nowego biskupa

  Czytaj również...

  Papież Franciszek mianował bp. Algirdasa Jurevičiusa biskupem telszańskim Fot. kaunoarkivyskupija.lt

  Papież Franciszek w poniedziałek, 1 czerwca, mianował administratora apostolskiego archidiecezji kowieńskiej 48-letniego bp. Algirdasa Jurevičiusa biskupem telszańskim. Poprzedni ordynariusz diecezji telszańskiej bp Kęstutis Kėvalas, na mocy rozporządzenia papieża Franciszka z dnia 19 lutego br., został mianowany arcybiskupem metropolitą kowieńskim.

  Przyszły ordynariusz Telsz pochodzi z Jewiu (lit. Vievis). Zanim został kapłanem, wiele uwagi w swoim wykształceniu poświęcił muzyce. W 1987 r. po rozpoczął studia muzyczne w Wileńskiej Pomaturalnej Szkole Muzycznej im. Juozasa Tallat-Kelpšy (obecnie – Wileńskie Konserwatorium im. Juozasa Tallat-Kelpšy). Pracował jako kierownik chóru i organista w kościele pw. św. Anny w Jewiu a także jako nauczyciel religii w Szkole Średniej nr 44 w Wilnie (obecnie – Szkoła Senvagės).
  W latach 1991–1996 studiował w Seminarium Duchownym w Kownie oraz na studiach licencjackich na Wydziale Teologii Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Podczas formacji seminaryjnej nie zerwał swoich związków z muzyką – pracował nadal jako organista, a 6 września 1993 r., podczas wizyty św. papieża Jana Pawła II w Kownie grał na organach podczas mszy świętej w Santoce.

  Po święceniach kapłańskich był wychowawcą seminarzystów z diecezji koszedarskiej w Seminarium Duchownym w Kownie, wykładowcą teologii dogmatycznej na tej uczelni oraz proboszczem w parafiach Aukštadvaris i Vytautuva. W latach 2000-2004 studiował teologię praktyczną w Szkole Filozofii i Teologii Sankt Georgen we Frankfurcie nad Menem (Niemcy). W tym czasie pracował w Polskiej Misji Katolickiej w Hanau w Niemczech i był odpowiedzialny za duszpasterstwo wśród Litwinów w Stuttgarcie.

  Nowy ordynariusz Telsz biskupem jest od niemal dwóch lat. 2 lipca 2018 r. papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji kowieńskiej, a 19 sierpnia 2018 r. w bazylice archikatedralnej pw. św. Piotra i Pawła w Kownie odbyła się jego uroczysta konsekracja.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Kościół na Litwie składa się obecnie z dwóch metropolii, które powstały w 1991 r., gdy Stolica Apostolska zreorganizowała kościelną prowincję Litwy. Powstały wówczas metropolie kowieńska i wileńska. W 1997 r. utworzona została nowa diecezja szawelska (Šiauliai), wcielająca część północnych parafii archidiecezji kowieńskiej oraz wschodnich parafii diecezji Telsz. Od tej pory kościelną metropolię kowieńską tworzą archidiecezja kowieńska oraz diecezje: szawelska, telszewska i wiłkowyszska. Metropolia wileńska składa się natomiast z trzech diecezji: archidiecezji wileńskiej, poniewieskiej i koszedarskiej.
  Od 2013 roku metropolitą wileńskim jest arcybiskup Gintaras Grušas, ur. w 1961 r. w Waszyngtonie. Przyszły arcybiskup pochodzi z rodziny litewskich emigrantów i był zaangażowany w działalność litewskich środowisk katolickich na wychodźstwie.

  22.09.2018 Wilno, Litwa. Papiez Franciszek rozpoczal dwudniowa wizyte na Litwie. W sobote po poludniu na placu Katedralnym w Wilnie odbylo sie spotkanie z mlodzieza.

  Przed wstąpieniem do seminarium skończył studia matematyczne i informatyczne na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles a także pracował w IBM. Zanim jeszcze przyjął święcenia kapłańskie, odegrał ważną rolę w czasie wizyty na Litwie św. Jana Pawła II. W 1992 r., jako diakon, został mianowany sekretarzem generalnym Komitetu do spraw Podróży Duszpasterskiej Jana Pawła II na Litwę. 2 lipca 2010 r. papież Benedykt XVI mianował go ordynariuszem polowym. Ks. G. Grušas otrzymał sakrę biskupią 4 września 2010 r. w archikatedrze wileńskiej. 5 kwietnia 2013 r. papież Franciszek mianował biskupa Grušasa arcybiskupem metropolitą wileńskim. Abp Gintaras Grušas nie przestał pełnić funkcji ordynariusza polowego, jest też przewodniczącym Konferencji Episkopatu Litwy.
  Obecnie Kościół katolicki na Litwie liczy 9 biskupów czynnych i 7 emerytowanych.
  Archidiecezja wileńska poza metropolitą abp. Grušasem ma dwóch biskupów pomocniczych. Są to bp Arūnas Poniškaitis, ur. w 1966 r. i bp Darius Trijonis, ur. W 1973 r. Archidiecezja liczy 96 parafii, posługuje tu ponad 190 księży, działa 11 kongregacji i zakonów męskich oraz 25 żeńskich, do których należy ponad 160 sióstr.

  Ordynariuszem archidiecezji kowieńskiej jest obecnie bp Kęstutis Kėvalas, ur. w 1972 r. w Kownie. Archidiecezja liczy 92 parafie, ponad 100 księży diecezjalnych i ok. 20 zakonnych, na terenie archidiecezji są 4 zgromadzenia męskie i 13 kongregacji żeńskich, do których należy ponad 170 sióstr. Mianowany w 2015 r. metropolitą kowieńskim abp Longinas Virbalas SJ zrezygnował z pełnionej funkcji 1 marca 2019 r.
  Diecezja telszewska, której ordynariuszem został mianowany bp Algirdas Jurevičius, liczy 151 parafii. Posługuje w niej ponad 130 księży diecezjalnych i kilkunastu zakonnych, na jej terenie działa też kilka kongregacji zakonnych męskich i żeńskich.

  Diecezją wyłkowyską od 2002 r. kieruje bp Rimantas Norvila, ur. w 1957 r. w Kownie. Diecezja liczy 104 parafie, posługuje tu ponad 120 księży, w tym kilku zakonników.
  Diecezją szawelską zarządza bp Eugenius Bartulis, ur. w 1949 r. Diecezja liczy 70 parafii, w których posługuje ponad 60 księży, w tym kilku zakonników.
  Diecezją poniewieską zarządza bp Linas Vodopjanovas OFM, ur., w 1973 r. w Neryndze, który jest franciszkaninem. Diecezja liczy 111 parafii, ponad 90 księży, w tym kilku zakonników.
  Ordynariuszem diecezji koszedarskiej jest bp Jonas Ivanauskas, ur. w 1960 r. w Kownie, który z ramienia Konferencji Episkopatu Litwy przewodniczy Radzie ds. Kontaktów z Episkopatem Polski. Diecezja liczy 68 parafii, pracuje w nich ponad 50 kapłanów, działa kilka zgromadzeń żeńskich. Jest to najmniejsza spośród litewskich diecezji, w której nie ma dużych miast.


  Ilona Lewandowska
  Na podst.: kaunoarkivyskupija.lt, KAI, katalikai.lt

  Fot. 1.
  Papież Franciszek mianował bp. Algirdasa Jurevičiusa biskupem telszańskim Fot. kaunoarkivyskupija.lt
  Fot. 2

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd z Marzeną Stankiewicz. „Chciałoby się pomocy od miasta, jak to robi Kłajpeda”

  Gość programu zwróciła uwagę na to, że trenerzy w jej ośrodku są nie tylko trenerami, ale czasem spełniają rolę pedagogów. „Nie tylko fajnie, wesoło, wygrywamy. Jednak nasi trenerzy oddają dużą część życia dla dzieci. Nie tylko kształtują sportowo, ale dużo...

  Środy Literackie 2023 r.

  Na II tom „Poezyj” złożyły się dwa dzieła — „Grażyna” oraz „Dziadów” części II i IV. Wileńskie Muzeum Adama Mickiewicza przez wilnian jest niekiedy nazywane „Domem Grażyny”, bo akurat tutaj „Grażynę” Mickiewicz „wykańczał” i „przepisywał na czysto do druku”....

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — idzie luty, szykuj (cepłe) buty

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka napomina nam: „Zostało...

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...