Więcej

  Telsze będą miały nowego biskupa

  Czytaj również...

  Papież Franciszek mianował bp. Algirdasa Jurevičiusa biskupem telszańskim Fot. kaunoarkivyskupija.lt

  Papież Franciszek w poniedziałek, 1 czerwca, mianował administratora apostolskiego archidiecezji kowieńskiej 48-letniego bp. Algirdasa Jurevičiusa biskupem telszańskim. Poprzedni ordynariusz diecezji telszańskiej bp Kęstutis Kėvalas, na mocy rozporządzenia papieża Franciszka z dnia 19 lutego br., został mianowany arcybiskupem metropolitą kowieńskim.

  Przyszły ordynariusz Telsz pochodzi z Jewiu (lit. Vievis). Zanim został kapłanem, wiele uwagi w swoim wykształceniu poświęcił muzyce. W 1987 r. po rozpoczął studia muzyczne w Wileńskiej Pomaturalnej Szkole Muzycznej im. Juozasa Tallat-Kelpšy (obecnie – Wileńskie Konserwatorium im. Juozasa Tallat-Kelpšy). Pracował jako kierownik chóru i organista w kościele pw. św. Anny w Jewiu a także jako nauczyciel religii w Szkole Średniej nr 44 w Wilnie (obecnie – Szkoła Senvagės).
  W latach 1991–1996 studiował w Seminarium Duchownym w Kownie oraz na studiach licencjackich na Wydziale Teologii Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Podczas formacji seminaryjnej nie zerwał swoich związków z muzyką – pracował nadal jako organista, a 6 września 1993 r., podczas wizyty św. papieża Jana Pawła II w Kownie grał na organach podczas mszy świętej w Santoce.

  Po święceniach kapłańskich był wychowawcą seminarzystów z diecezji koszedarskiej w Seminarium Duchownym w Kownie, wykładowcą teologii dogmatycznej na tej uczelni oraz proboszczem w parafiach Aukštadvaris i Vytautuva. W latach 2000-2004 studiował teologię praktyczną w Szkole Filozofii i Teologii Sankt Georgen we Frankfurcie nad Menem (Niemcy). W tym czasie pracował w Polskiej Misji Katolickiej w Hanau w Niemczech i był odpowiedzialny za duszpasterstwo wśród Litwinów w Stuttgarcie.

  Nowy ordynariusz Telsz biskupem jest od niemal dwóch lat. 2 lipca 2018 r. papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji kowieńskiej, a 19 sierpnia 2018 r. w bazylice archikatedralnej pw. św. Piotra i Pawła w Kownie odbyła się jego uroczysta konsekracja.

  Kościół na Litwie składa się obecnie z dwóch metropolii, które powstały w 1991 r., gdy Stolica Apostolska zreorganizowała kościelną prowincję Litwy. Powstały wówczas metropolie kowieńska i wileńska. W 1997 r. utworzona została nowa diecezja szawelska (Šiauliai), wcielająca część północnych parafii archidiecezji kowieńskiej oraz wschodnich parafii diecezji Telsz. Od tej pory kościelną metropolię kowieńską tworzą archidiecezja kowieńska oraz diecezje: szawelska, telszewska i wiłkowyszska. Metropolia wileńska składa się natomiast z trzech diecezji: archidiecezji wileńskiej, poniewieskiej i koszedarskiej.
  Od 2013 roku metropolitą wileńskim jest arcybiskup Gintaras Grušas, ur. w 1961 r. w Waszyngtonie. Przyszły arcybiskup pochodzi z rodziny litewskich emigrantów i był zaangażowany w działalność litewskich środowisk katolickich na wychodźstwie.

  22.09.2018 Wilno, Litwa. Papiez Franciszek rozpoczal dwudniowa wizyte na Litwie. W sobote po poludniu na placu Katedralnym w Wilnie odbylo sie spotkanie z mlodzieza.

  Przed wstąpieniem do seminarium skończył studia matematyczne i informatyczne na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles a także pracował w IBM. Zanim jeszcze przyjął święcenia kapłańskie, odegrał ważną rolę w czasie wizyty na Litwie św. Jana Pawła II. W 1992 r., jako diakon, został mianowany sekretarzem generalnym Komitetu do spraw Podróży Duszpasterskiej Jana Pawła II na Litwę. 2 lipca 2010 r. papież Benedykt XVI mianował go ordynariuszem polowym. Ks. G. Grušas otrzymał sakrę biskupią 4 września 2010 r. w archikatedrze wileńskiej. 5 kwietnia 2013 r. papież Franciszek mianował biskupa Grušasa arcybiskupem metropolitą wileńskim. Abp Gintaras Grušas nie przestał pełnić funkcji ordynariusza polowego, jest też przewodniczącym Konferencji Episkopatu Litwy.
  Obecnie Kościół katolicki na Litwie liczy 9 biskupów czynnych i 7 emerytowanych.
  Archidiecezja wileńska poza metropolitą abp. Grušasem ma dwóch biskupów pomocniczych. Są to bp Arūnas Poniškaitis, ur. w 1966 r. i bp Darius Trijonis, ur. W 1973 r. Archidiecezja liczy 96 parafii, posługuje tu ponad 190 księży, działa 11 kongregacji i zakonów męskich oraz 25 żeńskich, do których należy ponad 160 sióstr.

  Ordynariuszem archidiecezji kowieńskiej jest obecnie bp Kęstutis Kėvalas, ur. w 1972 r. w Kownie. Archidiecezja liczy 92 parafie, ponad 100 księży diecezjalnych i ok. 20 zakonnych, na terenie archidiecezji są 4 zgromadzenia męskie i 13 kongregacji żeńskich, do których należy ponad 170 sióstr. Mianowany w 2015 r. metropolitą kowieńskim abp Longinas Virbalas SJ zrezygnował z pełnionej funkcji 1 marca 2019 r.
  Diecezja telszewska, której ordynariuszem został mianowany bp Algirdas Jurevičius, liczy 151 parafii. Posługuje w niej ponad 130 księży diecezjalnych i kilkunastu zakonnych, na jej terenie działa też kilka kongregacji zakonnych męskich i żeńskich.

  Diecezją wyłkowyską od 2002 r. kieruje bp Rimantas Norvila, ur. w 1957 r. w Kownie. Diecezja liczy 104 parafie, posługuje tu ponad 120 księży, w tym kilku zakonników.
  Diecezją szawelską zarządza bp Eugenius Bartulis, ur. w 1949 r. Diecezja liczy 70 parafii, w których posługuje ponad 60 księży, w tym kilku zakonników.
  Diecezją poniewieską zarządza bp Linas Vodopjanovas OFM, ur., w 1973 r. w Neryndze, który jest franciszkaninem. Diecezja liczy 111 parafii, ponad 90 księży, w tym kilku zakonników.
  Ordynariuszem diecezji koszedarskiej jest bp Jonas Ivanauskas, ur. w 1960 r. w Kownie, który z ramienia Konferencji Episkopatu Litwy przewodniczy Radzie ds. Kontaktów z Episkopatem Polski. Diecezja liczy 68 parafii, pracuje w nich ponad 50 kapłanów, działa kilka zgromadzeń żeńskich. Jest to najmniejsza spośród litewskich diecezji, w której nie ma dużych miast.


  Ilona Lewandowska
  Na podst.: kaunoarkivyskupija.lt, KAI, katalikai.lt

  Fot. 1.
  Papież Franciszek mianował bp. Algirdasa Jurevičiusa biskupem telszańskim Fot. kaunoarkivyskupija.lt
  Fot. 2

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd BM TV z Danielem Ilkiewiczem. „Projekt Ustawy o mniejszościach narodowych otrzymał wiele poprawek”

  Jerry Meijer: Zacznijmy od harmonogramu pracy ministerstwa, skoro Pana przedstawiłem. Jak w tej chwili to wygląda? Daniel Ilkiewicz: Ta sesja sejmowa zbliża się do końca. Zaplanowana sesja sejmowa jest do końca czerwca. Pod to jest podpasowane ministerstwo sprawiedliwości, jak każdego...

  „Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie”

  W spotkaniu udział wezmą: prof. Irena Vaišvilaitė — recenzentka publikacji, historyk sztuki, historyk kościoła, Uniwersytet Wileński;dr Karol Guttmejer — konserwator zabytkoznawca, historyk sztuki, Instytut Polonika;dr Mindaugas Paknys — historyk, historyk sztuki, Instytut Badań nad Kulturą Litewską. Spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie. Wstęp...

  Spektakl uliczny „Cyrkowe kolory” w Solecznikach, Białej Wace, Pałacu Balińskich w Jaszunach

  Lwowski Teatru „Vuala” oraz Kijowski Teatr „Highlights” Spektakl pt. „Cyrkowe kolory” przygotowany został w ramach polsko–ukraińskiego projektu kulturalnego „Ciesz sie teatrem ulicznym”, w którym obok aktorów Lwowskiego Teatru „Vuala” wystąpili artyści Kijowskiego Teatru „Highlights”. Inspiracją do powstania spektaklu była wola...

  Koncert polskiego organisty podczas Festiwalu „Muzyka w starym klasztorze”

  Marek Stefański – organista, pedagog, animator życia muzycznego. Urodzony w roku 1969 w Rzeszowie, ukończył studia w krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie organów prof. Joachima Grubicha, otrzymując w 1994 dyplom z wyróżnieniem. Działalność koncertową rozpoczął na początku studiów, odbywając...