Uhonorowano najaktywniejszych liderów lokalnych społeczności, w tym z rejonu wileńskiego

22 czerwca w Pałacu Prezydenckim uhonorowano najbardziej aktywnych liderów lokalnych społeczności, działających w programie „Active Citizens” („Akywna Społeczność”). Wśród nagrodzonych są przedstwiciele rejonu wileńskiego – koordynator ds. Młodzieży Samorządu Rejonu Wileńskiego Erika Kiežun-Ambros, członkini Rady ds. Młodzieży Estela Marcinkevičiūtė, prezes wspólnoty sużańskiej Pan Władysław Maluk oraz Pani Eglė Žaltauskienė, prezes wspólnoty wsi Werusowo.

Podczas uroczystości przedstawicielka Ambasady Wielkiej Brytanii na Litwie Julia Smyth wręczyła znaczki programu „Active Citizens” dla 45 facylitatorów – nowych liderów społeczności. W uroczystości wzięła też udział pierwsza dama Diana Nausėdienė, która wraz ze Smyth podpisała się w książce „Active Citizens”, która będzie przekazana dla nowych liderów 5. sezonu programu.

„Słyszę zachętę pierwszej damy, aby podejmować starania na rzecz swojej społeczności. Widzę inspirujące przykłady, które odważnie wprowadzały zmiany i jednoczyły innych dla świetlanej przyszłości. Wierzę, że w rejonie wileńskim wspólnie możemy budować jutro. Trzeba tylko nieco więcej zaufania względem tych, którzy chcą działać na rzecz nas wszystkich” – powiedziała Estela Marcinkevičiūtė, członek Rady ds. Młodzieży.

Program „Active Citizens” jest realizowany przez British Council i organizacje społeczeństwa obywatelskiego na całym świecie. Grupa docelowa programu to liderzy społeczności, którzy pracują z wrażliwymi społecznie społecznościami.
Realizacja tego programu na Litwie rozpoczęła się przed trzema laty. Obecnie inicjatywy wspólnotowe są realizowane w rejonach: wileńskim, solecznickim, świętciański, a także w Trokach, Wisaginii i Kłajpedzie.


Tłumaczenie L24.lt
Foto. Edvinas Sinkevičiaus