Więcej

  Polskie i litewskie dyplomy muszą być uznawane „z automatu”

  Czytaj również...

  Podpisanie umowy odbyło się w siedzibie Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu RL

  Podpisaniem „Umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów uprawniających do podejmowania studiów oraz uznawaniu okresów studiów, tytułów zawodowych, stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki” zakończyła się dwudniowa wizyta ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP Wojciecha Murdzka na Litwie. Podpisanie umowy odbyło się w siedzibie Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu RL.

  Przed podpisaniem dokumentu szefowie resortów obu krajów nawiązali do bitwy pod Grunwaldem, kiedy nasi przodkowie razem zwyciężyli wspólnego wroga, tworząc twardą podstawę do kilkuwiekowej współpracy w ramach wspólnego państwa. Minister Algirdas Monkevičius zaznaczył, że właśnie w Rzeczpospolitej Obojga Narodów w 1773 r. powołano pierwsze na świecie ministerstwo oświaty, czyli Komisję Edukacji Narodowej.

  Znowelizowana umowa

  „Generalnie eliminujemy problemy, które sprawiały, że osoby starające się o przyjęcie na studia tutaj lub w Polsce miały dylematy, czy spełniają wszystkie wymogi i czy mają poprawne dokumenty. Natomiast ci, co przechodzili na kolejne stopnie studiowania, również mieli szereg wątpliwości. Poza tym uznawanie tytułu pracy zawodowej jest też niezwykle ważne” – powiedział zebranym dziennikarzom Wojciech Murdzek, którego zdaniem nowelizacja była potrzebna dlatego, gdyż w ciągu kilkunastu lat systemy oświaty na Litwie i w Polsce zostały gruntownie zreformowane. „Dlatego umowa z 2005 r. byłaby w wielu punktach po prostu martwa albo mogłaby być źródłem niejednoznacznych rozstrzygnięć, czy decyzji. Tą umową likwidujemy wszystkie wątpliwości” – dodał polski minister.
  Tymczasem Algirdas Monkevičius powiedział zebranym, że obecny tekst umowy reguluje kwestie, które nie funkcjonowały przed 15 laty.
  „Ta umowa uprawomocnia to, czego nie było w poprzedniej redakcji. Na przykład na Litwie jest stopień naukowy „licencjat zawodowy” (lit. profesinis bakalauras), którego nie ma w Polsce. Nasi obywatele, którzy chcieli kontynuować studia, uczestniczyć we wspólnych projektach lub działać na rynku pracy nie mieli prawnego statusu” – oświadczył litewski minister.
  Dodał, że teraz dyplomy uczelni polskich na Litwie i litewskich w Polsce będą uznawane w zasadzie „z automatu”. Dzisiaj pewne problemy z nostryfikacją dyplomów mają przykładowo absolwenci wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku. Strona litewska studia licencjackie na filii uznaje za „licencjat zawodowy”, co w praktyce oznacza, że absolwenci chcąc załapać się na studia magisterskie na Litwie, mają spore problemy.
  Algirdas Monkevičius podziękował koledze za wizytę i dodał, że bardzo cieszy się z tego, iż udało się przedyskutować nie tylko kwestie formalne, ale również plany współpracy na przyszłość.
  „Trajektoria wspólnej polityki obu krajów w bezpieczeństwie, energetyce oraz opieki zdrowotnej będzie miała o wiele większe możliwości, jeśli zapewnimy również współpracę naszych środowisk akademickich. Nie tylko znowelizowaliśmy umowę, którą mieliśmy dotychczas, ale uzgodniliśmy też, w jaki sposób ją zrealizujemy” – oświadczył szef litewskiego resortu oświaty.
  Ministrowie podkreślili, że współpracując oba kraje wzmacniają swoją pozycję na szczeblu Unii Europejskiej.

  Ministrowie podkreślili, że współpracując oba kraje wzmacniają swoją pozycję na szczeblu Unii Europejskiej

  Deklaracja polsko-litewska

  W trakcie podpisania umowy została poruszona też kwestia szkolnictwa polskiego na Litwie. Przekazując pozdrowienia ministrowi edukacji narodowej Dariuszowi Piontkowskiemu litewski minister podkreślił, że podpisana w ubiegłym roku między dwoma resortami deklaracja w sprawie oświaty polskiej mniejszości narodowej na Litwie i litewskiej mniejszości narodowej w Polsce jest pomyślnie realizowana. „Realizujemy deklarację, opierając się na zasadzie symetryczności, czyli opiekując się mniejszościami narodowymi zarówno w Polsce i na Litwie” – zapewnił Monkevičius. Dodał, że na szczeblu wiceministrów i dyrektorów departamentów jest podtrzymywany notoryczny kontakt. Szef litewskiego resortu oświaty poinformował, że jego instytucja ciągle monitoruje wyniki z ujednoliconego egzaminu maturalnego z języka państwowego w szkołach mniejszości narodowych.
  „Ten problem jest obecny od wielu lat i nie da się go rozwiązać w ciągu krótkiego odstępu czasu. Jednak zmieniając system kształcenia oraz oceny egzaminów, będzie to rozwiązanie kompleksowe, sądzę, że to da się rozwiązać (…). Musimy mówić nie tyle o ulgach, tylko o polepszaniu warunków nauczania, aby uczniowie ze szkół mniejszości narodowych mogli pomyślnie uczyć się zarówno państwowego, jak też ojczystego języka” – oświadczył minister.
  W trakcie wizyty Wojciech Murdzek omówił z litewskim kolegą temat inicjatywy Uniwersytetów Europejskich (European University Networks) jako ważnego elementu rozwoju polskiego i europejskiego szkolnictwa wyższego. Poruszono też kwestie kształcenia w dobie pandemii, w tym dotyczące mobilności studentów. Poza tym minister nauki i studiów wyższych spotkał się z przedstawicielami wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku.
  Omówiono też możliwości współpracy naukowo-przemysłowej z Siecią Badawczą Łukasiewicz oraz kwestię zachęcania badaczy do udziału w polsko-litewskim konkursie DAINA.


  Fot. Marian Paluszkiewicz

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Starym motocyklem po krajach bałtyckich. Podróż w stylu retro

  Marcin Klimczak pochodzi z Gdańska, ale jego rodzina ma kresowe korzenie. Jest pasjonatem starych, przedwojennych motocykli.  – Interesuję się motocyklami, od kiedy ukończyłem 14 lat. Początkowo miałem do czynienia z rosyjskim iżem. Natomiast w wieku 20 kilku lat zacząłem szukać...

  Państwowy Fundusz Obrony: więcej mówimy niż robimy?

  Analityk Marius Laurinavičius, który od lat monitoruje rosyjskie zagrożenie, jest przekonany, że Państwowy Fundusz Obronny jest potrzebny. Pytanie brzmi tylko: kiedy i w jakiej formie zostanie przyjęty. — Niestety więcej mówimy o płynących zagrożeniach niż robimy coś w rzeczywistości,...

  Rocznica sowieckiej okupacji i wywózek

  14 czerwca o godzinie 23:50 minister spraw zagranicznych Litwy Juozas Urbšys otrzymał ultimatum Związku Sowieckiego. ZSRS żądało między innymi zgody na zwiększenie liczby stacjonujących na Litwie wojsk sowieckich, przeprowadzenie wyborów i wyłonienie nowego rządu, który byłby przychylny dla Moskwy....

  Spotkanie polskiej delegacji państwowej z przedstawicielami polskich organizacji na Litwie

  „Bardzo wszystkim państwu serdecznie dziękuję, że jesteście gotowi poświęcić nam środowy wieczór. To jest zawsze przyjemność przyjechać na Wileńszczyznę” — powitała przedstawicieli polskich organizacji na Litwie Henryka Mościcka-Dendys, podsekretarz stanu MSZ RP. Spotkanie odbyło się 5 czerwca w Domu Kultury...