Białoruś zignorowała litewskie apele

Fot. Marian Paluszkiewicz

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy oświadczyło, że niedzielne wybory prezydenckie na Białorusi nie odpowiadały międzynarodowym standardom i nie były wolne oraz uczciwe.

„Jesteśmy zaniepokojeni, że apele Litwy i społeczności międzynarodowej dotyczące stosowania przemocy i zapewnienia przejrzystości na wyborach zostały zignorowane. Nawołujemy władzę Białorusi do natychmiastowego zaprzestania prześladowań oponentów, zwolnienia bezprawnie zatrzymanych oraz szacunku wobec praw i wolności człowieka” – czytamy w oświadczeniu.

„Jesteśmy zainteresowani rozwojem relacji dobrosąsiedzkich opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu. To jednak zależy również od woli i działań kraju sąsiedzkiego” – dodało MSZ.

Litewski resort spraw zagranicznych podkreślił, że nadal na arenie międzynarodowej będzie walczyło z uruchomieniem elektrowni atomowej w Ostrowcu.