Pandemia uderzyła w Litewskie Koleje

Fot. Koleje Litewskie

W ciągu pierwszego półrocza 2020 r. zysk Koleji Litewskich był na poziomie 201, 9 mln euro. Porównując z tym samym okresem w roku poprzednim dochód zmniejszył się o 11,8 proc.

Zysk w czerwcu wynosił 31, 3 mln euro, czyli z 2019 r. zmniejszył się o ponad 15 proc.

W trakcie pandemii drastycznie zmniejszyła się liczba pasażerów korzystających z usług Kolei Litewskich. W drugim kwartale 2020 r. z połączeń kolejowych skorzystało 563 tys. osób, czyli o 62 proc. mniej niż poprzednio. W czerwcu spadek był na poziomie 41 proc. W skali sześciu miesięcy spadek liczby pasażerów zmniejszyła się o 42 proc.

Przewóz towarów zmniejszył się o prawie 10 proc.