Uniwersytet Wileński proponuje bezpłatne studia dla Białorusinów

Liderem rankingu „Veidasa” pozostaje Uniwersytet Wileński Fot. Marian Paluszkiewicz
 Fot. Marian Paluszkiewicz

Białorusini będą mogli bezpłatnie studiować na Uniwersytecie Wileńskim, a najlepsi na pierwszym roku studiów otrzymają też stypendium w wysokości 200 euro – poinformowały władze uczelni.

Jak się zaznaczono w komunikacie, jest to „wyraz solidarności z narodem białoruskim i wsparcie demokratycznych aspiracji obywateli sąsiedniego kraju”.

Rektor Uniwersytetu Wileńskiego Rimvydas Petrauskas oświadczył, że „historia uniwersytetu jest ściśle związana z kształtowaniem się tożsamości białoruskiej”.

„Niemały wpływ na kształtowanie się tożsamości białoruskiej miała inteligencja, która żyła i tworzyła na początku XX wieku w Wilnie” – napisał w komunikacie Petrauskas. Podkreślił, że „Litwę i Białoruś łączy nie tylko 679 kilometrów wspólnej granicy, ale też mniej więcej tyleż lat wspólnej historii”.

„Wspólna przeszłość Wielkiego Księstwa Litewskiego mogłaby się stać fundamentem łączącym współczesne społeczeństwa Litwy i Białorusi” – czytamy w komunikacie.

Uniwersytet Wileński, jedna z najstarszych uczelni w Europie Wschodniej i Północnej, został założony w 1579 roku przez króla Polski Stefana Batorego jako Akademia i Uniwersytet Wileński Towarzystwa Jezusowego. W okresie II Rzeczpospolitej uczelnia nosiła imię Stefana Batorego.

PAP