Zrzeszenie „Media Polskie na Litwie” wybrało nowego prezesa

Fot. Marian Paluszkiewicz

W czwartek, 27 sierpnia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze zebranie Zrzeszenia „Media Polskie na Litwie”. Dotychczasowy prezes ZMPL, Robert Mickiewicz, przedstawił sprawozdanie z działalności organizacji w latach 2019–2020.

ZMPL wzięło aktywny udział w obradach VI Zjazdu Federacji Mediów Polskich na Wschodzie oraz w przygotowaniu jego postulatów do władz państwa polskiego. Niezwykle ważną sprawą dla ZMPL było nawiązanie współpracy z powołanym w grudniu minionego roku pełnomocnikiem rządu RP do spraw Polonii i Polaków za granicą, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Janem Dziedziczakiem. Między innymi dzięki tej konstruktywnej współpracy mediom polskim na Litwie została wypłacona zaliczka dotacji na 2020 rok.

Nieudaną natomiast okazała się kolejna próba nawiązania współpracy z instytucjami państwa litewskiego. Mimo kilkakrotnych spotkań prezesa ZMPL, Roberta Mickiewicza, z doradcami prezydenta Gitanasa Nausėdy w sprawie wypracowania mechanizmów finasowania polskich mediów na Litwie ta kwestia nadal pozostaje nierozwiązana. Rozmowy uwypukliły, że największe opory w tej sprawie ma obecny rząd Litwy.

Z inicjatywy dyrektora portalu L24, Wiktora Jusela, w wyniku głosowania nowym prezesem ZMPL został wybrany Walenty Wojniłło, współzałożyciel Ośrodka „Wilnoteka”, redaktor audycji TV i portalu Wilnoteka. Robert Mickiewicz pełnił te obowiązki od założenia ZMPL w 2013 r. Nowym wiceprezesem została wybrana Irena Mikulewicz, redaktor naczelna „Tygodnika Wileńszczyzny”, która zastąpiła Janinę Lisiewicz, redaktor naczelną „Naszej Gazety”.

Zrzeszenie tworzą redakcje: „Kurier Wileński”, „Tygodnik Wileńszczyzny”, „Nasza Gazeta”, „Spotkania”, „Magazyn Wileński”, Radio Znad Wilii, Wilnoteka, L24.lt; na czwartkowym zebraniu dołączyło do nich Radio Wilno.

Inf. wł.