Kolejna inwestycja Orlen Lietuva

Fot. Marian Paluszkiewicz

Orlen Lietuva chce zainwestować kilkaset milionów euro w budowę instalacji hydrokrakingu.

Orlen Lietuva, którego właścicielem jest polska spółka skarbu państwa PKN Orlen, planuje inwestycję polegającą na budowie instalacji hydrokrakingu pozostałości próżniowej. Pozwoli ona na głębszy przerób ropy, pozbawiając rafinerię ciężkich pozostałości przerobu surowca, które coraz trudniej lokować na rynku.

„Prezes Orlen Lietuva Michał Rudnicki odbył odpowiednie rozmowy z ministrami komunikacji, energetyki, gospodarki i finansów” – poinformowała BNS doradca ministra gospodarki Evelina Butkutė-Lazdauskienė.

Ministrowie pozytywnie ocenili plany spółki, a także omówili możliwości wkładu państwa w rozwój takiego projektu.

BNS