Rekordowa liczba setek w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego

Za wspaniałe wyniki z matury Agnė Damarackaitė, absolwentka Gimnazjum im. Gedymina w Niemenczynie, została nagrodzona przez premiera Sauliusa Skvernelisa oraz ministra oświaty, nauki i sportu Algirdasa Monkevičiusa. / Fot. lrv.lt

Z powodu epidemii koronawirusa matura w tym roku trwała prawie do końca lipca, wyniki egzaminów dojrzałości zostały ogłoszone na początku sierpnia. W tym roku maturzyści ze szkół w rejonie wileńskim otrzymali rekordową liczbę setek. 76 absolwentów szkół rejonu wileńskiego uzyskało najwyższy wynik, tj. 100 pkt na państwowych egzaminach dojrzałości, z czego 65 to uczniowie szkół podległych Samorządowi Rejonu Wileńskiego.

W tym roku szkolnym do egzaminów dojrzałości w rejonie wileńskim przystąpiło łącznie 598 abiturientów, z czego 497 to uczniowie szkół zarządzanych przez Samorząd Rejonu Wileńskiego. Mimo wprowadzonej w kraju kwarantanny i pewnych trudności zauważonych w procesie edukacji zdalnej ten rok był obfity w tzw. setki, którymi mogli się pochwalić zdający. W ubiegłym roku najwyższe oceny uzyskało 55 maturzystów, z czego 47 – z placówek oświatowych znajdujących się w gestii samorządu.
W roku bieżącym, podobnie jak w ubiegłym, najwięcej absolwentów w rejonie wileńskim zdawało egzaminy z następujących przedmiotów: państwowy egzamin maturalny z języka angielskiego (343 osoby), państwowy egzamin maturalny z języka litewskiego i literatury (340 osób), państwowy egzamin maturalny z języka rosyjskiego (299 osób), państwowy egzamin maturalny z matematyki (286 osób), egzamin z języka polskiego jako ojczystego (314 osób).
Największy sukces przypadł dwunastoklasistom z rejonu rozwiązujących zadania sprawdzające wiedzę z języka obcego (angielskiego i rosyjskiego). Najwięcej setek z państwowego egzaminu dojrzałości z języka rosyjskiego uzyskało 47 absolwentów placówek oświatowych podległych Samorządowi Rejonu Wileńskiego, a najwyższe oceny z państwowego egzaminu dojrzałości z języka angielskiego otrzymało 13 uczniów.
Dwie setki otrzymali też zdający państwowy egzamin dojrzałości z języka litewskiego i literatury. Byli to absolwenci Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego oraz Gimnazjum im. Gedymina w Niemenczynie. Dwie setki z państwowego egzaminu dojrzałości z biologii otrzymali absolwenci gimnazjów im. Gedymina w Niemenczynie i Gimnazjum w Pogirach, jedną setkę na państwowym egzaminie maturalnym z informatyki otrzymał absolwent Gimnazjum „Rytas” w Rudominie.

Łącznie trzy setki z państwowych egzaminów dojrzałości w tym roku uzyskała uczennica Gimnazjum im. Gedymina w Niemenczynie. To Agnė Damarackaitė, która na państwowych egzaminach dojrzałości otrzymała najwyższe noty z biologii, języka litewskiego i literatury oraz języka angielskiego jako obcego. Za te wspaniałe wyniki 13 sierpnia w Pałacu Władców w Wilnie Agnė nagrodzili premier Saulius Skvernelis oraz minister oświaty, nauki i sportu Algirdas Monkevičius. Agnė Damarackaitė, absolwentka Gimnazjum im. Gedymina w Niemenczynie, była jedną z 82 absolwentów, którzy otrzymali trzy lub więcej setek na państwowych egzaminach dojrzałości (66 z nich otrzymało właśnie po trzy setki).
Maturzyści z rejonu wileńskiego w skali kraju wypadli lepiej na egzaminach maturalnych z historii, geografii, języków obcych (angielski, niemiecki i rosyjski). Zdawalność z tych przedmiotów na egzaminach państwowych była stuprocentowa.

– Chociaż wprowadzona w kraju kwarantanna ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i choroby covid-19 stworzyła wiele wyzwań w systemie edukacji, a nauka została przeniesiona w przestrzeń wirtualną, absolwenci placówek oświatowych rejonu wileńskiego udowodnili, że konsekwentna nauka i pracowitość procentują i pozwalają osiągać dobre wyniki. Cieszymy się, że w rejonie wileńskim są zmotywowani, pracowici uczniowie i doskonali, kompetentni nauczyciele, których wytrwała i szczera praca została uwieńczona dobrymi wynikami na egzaminach maturalnych –powiedziała Maria Rekść, mer rejonu wileńskiego, podsumowując rok szkolny 2019/2020.

Na początku września wszystkim setkowiczom” z szkół Samorządu Rejonu Wileńskiego zostaną wręczone listy gratulacyjne i upominki od mer.
Gratulujemy absolwentom, którzy pomyślnie zdali egzaminy dojrzałości, i życzymy dalszych sukcesów!