Rok 2022 rokiem Konstytucji Litwy?

Fot. lrs.lt

Sejmowa Komisja Walki o Niepodległość i Pamięci Historycznej zaproponowała, aby rok 2022 ogłosić Rokiem Konstytucji Republiki Litewskiej, ponieważ na ten rok przypada 100. rocznica wejścia w życie ustawy zasadniczej.

„1 sierpnia 1922 Konstytucja Litwy tworzyła podstawy państwa demokratycznego, odzwierciedlała oczekiwania narodu litewskiego oraz dążenia socjalne i polityczne (…) Konstytucja wprowadziła rządy parlamentarne oraz ugruntowała podstawowe prawa człowieka” – pisze się w projekcie.

W dokumencie jest też mowa o tym, że konstytucja z 1922 r. była prekursorem ustawy zasadniczej z 1992 r.

Komisja zaproponowała do 1 lipca 2021 r. przygotować program obchodów oraz wydzielić środki na jego realizację w budżecie na rok 2022.

BNS