Gliński: Po 230 latach Polska i Litwa mówią jednym głosem

Fot. Kristian Maj/KPRM

Po 230 latach Polska i Litwa mówią jednym głosem. Nasze stosunki i relacje są wyśmienite – powiedział wicepremier, minister kultury Piotr Gliński, który w czwartek bierze udział w polsko-litewskich konsultacjach międzyrządowych w Wilnie.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego jest członkiem polskiej delegacji, której przewodniczy premier Mateusz Morawiecki. W Wilnie spotkał się ze swoim litewskim odpowiednikiem dr. Mindaugasem Kvietkauskasem oraz wziął udział w sesji plenarnej pod przewodnictwem szefów obu rządów.

„To dzisiejsze spotkanie dwóch rządów, wspólne obrady rządu litewskiego i polskiego, to jest pierwsze takie wydarzenie po 230 latach, więc jest to wydarzenie bardzo ważne symbolicznie i tożsamościowo dla obu państw i obu społeczeństw” – podkreślił minister kultury.

Dodał, że „dopiero po latach zrozumiemy znaczenie tego spotkania”. „Po 230 latach Polska i Litwa mówią jednym głosem. Nasze stosunki i relacje są wyśmienite, niesamowicie ważne, a jednocześnie przyjazne, a nie zawsze tak było” – zaznaczył.

Jak mówił, „współpraca na wszystkich polach – od bezpieczeństwa obronnego, energetycznego, po kulturę, rozwija się świetnie”. „Jeżeli chodzi o obszar kultury, to faktycznie możemy powiedzieć, że to dzisiejsze spotkanie jest kontynuacją naszych od kilku lat znakomitych relacji i wielu spotkań, które odbywają się stale, w różnych formatach” – wskazał.

Szef MKiDN powiedział, że po raz drugi przebywa z wizytę na Litwie, ale z obecnym ministrem kultury Litwy spotkał się już trzykrotnie. Dodał, że wiceministrowie kultury z obu krajów cały czas współpracują, pracuje także wspólna Grupa ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego.

„Realizujemy bardzo wiele wspólnych projektów dotyczących kultury, w bardzo wielu polskich instytucjach, a także w instytucjach litewskich w Wilnie, w Kownie” – zwrócił uwagę minister kultury. Przypomniał, że dwa lata temu w Pałacu Władców w Wilnie została otwarta wystawa „Litwo, Ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz”, po raz pierwszy pokazywano rękopis „Pana Tadeusza”.

Zapowiedział, że na przyszły rok przygotowywana jest wystawa o Konstytucji 3 maja. Zaznaczył, że współpraca dotyczy także polskich i litewskich teatrów, instytucji muzycznych, muzeów, wydarzeń poświęconych twórcom z obu krajów.

Dopytywany, o plany dalszej współpracy powiedział: „mamy nadzieję, że w przyszłym roku w Warszawie będziemy kontynuowali spotkanie międzyrządowe, bo to są konsultacje, które przebiegają w bardzo dobrej atmosferze, ale oprócz atmosfery, są także konkrety w dziedzinie transportu, obronności, także kultury”.

Jak mówił, Polska i Litwa realizują wspólnie „wiele konkretnych projektów”. „Cały czas prowadzona jest renowacja na Cmentarzu na Rossie, wiele projektów w kościołach wileńskich – franciszkanów i bernardynów. Rozpoczyna się kontynuacja renowacji organów w wileńskim kościele pw. Ducha Świętego, strona litewska zapewniła, że będzie to kontynuowane i w tej chwili właśnie zapadają decyzje” – przekazał szef resortu kultury.

„Otrzymaliśmy też obietnicę od ministra kultury Litwy, że strona polska otrzyma kopię dokumentów dotyczących dotychczasowych prac konserwatorskich i planów konserwatorskich Kaplicy Ostrobramskiej i Obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej” – poinformował Gliński.