W Rudominie zostali uhonorowani najlepsi uczniowie rejonu wileńskiego

Za znaczący wkład w wyniki osiągane przez uczniów w nauce wyróżnieni zostali także nauczyciele z placówek oświatowych rejonu

10 września w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury w Rudominie zebrała się liczna grupa utalentowanych i pracowitych uczniów rejonu wileńskiego, którzy otrzymali głośne brawa i nagrody – to przecież najlepsi absolwenci rejonu, zwycięzcy olimpiad i konkursów.

Podczas ceremonii wręczenia nagród dla najlepszych uczniów uhonorowano 75 uczniów i absolwentów oraz 40 nauczycieli. Uczniowie ci uzyskali najwyższe wyniki na państwowych egzaminach dojrzałości lub zwyciężyli w olimpiadach i konkursach, rozsławiając swoimi osiągnięciami rejon wileński.
Na uroczyść przybyli: inicjatorka tego wydarzenia Maria Rekść, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego; Albert Narwojsz, zastępca dyrektora Administracji Samorządu, Sofia Segen, kierowniczka Wydziału Oświaty, wraz ze specjalistami wydziału nadzorującego placówki oświatowe rejonu. Uczniom towarzyszyli pedagodzy i dyrektorzy szkół.

Początek ceremonii wręczenia nagród uświetnił występ muzyczny wychowanków Szkoły Artystycznej w Rudominie. – Droga młodzieży, jesteście naprawdę utalentowani i dziś wam niejednokrotnie powiemy: „dziękuję”. Wierzący człowiek wie, że talenty są rozdzielane przez Boga, ale można je zakopać w ziemi. Ciężko pracowaliście i dziś cieszymy się z owoców tej pracy – czule zwróciła się mer do młodzieży.

Gratulujemy uczniom z rejonu wileńskiego, którzy uzyskali wysokie wyniki na egzaminach maturalnych i zdobyli nagrody na olimpiadach i konkursach.

Po słowach gratulacji i podziękowaniach w wypełnionej dumą i radością sali rozpoczęła się najbardziej wyczekiwana część uroczystości – na oczach nauczycieli i gości okolicznościowymi listami od mera i inteligentnymi zegarkami zostali obdarowani absolwenci oraz laureaci olimpiad i konkursów. Za znaczący wkład w wyniki osiągane przez uczniów w nauce wyróżnieni zostali także nauczyciele z placówek oświatowych rejonu.
W 2020 r. w porównaniu do 2019 r. liczba setkowiczów w rejonie wileńskim znacznie wzrosła. W sumie maksymalne oceny z państwowych egzaminów dojrzałości, 65 setek, otrzymało 61 absolwentów z 18 gimnazjów Samorządu Rejonu Wileńskiego. Większość setkowiczów jest z Gimnazjum „Ryto” w Rudominie, z Gimnazjum w Pogirach, z Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach i z Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu. Gimnazjum „Ryto” w Rudominie zostało w tym roku rekordzistą, najwyższe noty uzyskało ośmiu maturzystów z tej szkoły. Z kolei absolwenci Gimnazjum w Pogirach w tym roku wykazali doskonałą znajomość języka angielskiego, a sześciu tamtejszych uczniów było zadowolonych ze swoich setek.

Najlepiej absolwenci szkół Samorządu Rejonu Wileńskiego zdali państwowy egzamin dojrzałości z języka obcego (rosyjskiego) – aż 47 absolwentów uzyskało maksymalną liczbę 100 pkt. 13 absolwentów otrzymało 100 pkt z państwowego egzaminu maturalnego z języka angielskiego, z egzaminu państwowego z języka i literatury litewskiej – 2, z biologii – 2, z informatyki – 1.
Gimnazjum im. Gedymina w Niemenczynie może się szczycić absolwentką Agnė Damarackaite. Agnė uzyskała najwyższe wyniki z trzech państwowych egzaminów dojrzałości – z biologii, języka i literatury litewskiej oraz języka angielskiego. Absolwentce Gimnazjum im. Gedymina wraz z najlepszymi absolwentami Litwy niedawno złożyli gratulacje premier RL oraz minister oświaty, nauki i sportu.
Ponadto w tym roku czterech absolwentów szkół rejonu otrzymało świadectwa dojrzałości z wyróżnieniem: Agnė Damarackaitė z Gimnazjum im. Gedymina w Niemenczynie, Martynas Mikučionis z Gimnazjum w Pogirach, Šarūnas Šibirkštis z Gimnazjum w Pogirach i Elwin Franciszek Bogdziewicz z Gimnazjum „Ryto” w Rudominie.
Podczas uroczystości uhonorowano też uczniów, którzy w roku szkolnym 2019/2020 wspaniale wykazali się na olimpiadach i konkursach.
Gratulujemy uczniom z rejonu wileńskiego, którzy uzyskali wysokie wyniki na egzaminach maturalnych i zdobyli nagrody na olimpiadach i konkursach. Życzymy owocnej pracy w przyszłości.


Fot. vrsa.lt