Więcej

  Emigracja wewnętrzna litewskich Polaków

  Czytaj również...

  Widzimy zjawisko wyobcowania z życia społeczności polskiej tych, którzy nie chcą się utożsamiać z polityką polskiej partii  Fot. Marian Paluszkiewicz

  Jak wynika z danych statystycznych, choć w ostatnim dziesięcioleciu ogólna emigracja mieszkańców Litwy utrzymywała się na wysokim poziomie, to jednak z rejonów zwarcie zamieszkanych przez polską mniejszość liczba wyjeżdżających była stosunkowo niższa w stosunku do pozostałych terenów republiki.

  Dr Gediminas Kazėnas, jeden z autorów badań i redaktor opracowanego na ich podstawie studium naukowego „Badania tożsamości polskiej mniejszości narodowej na Litwie” uważa, że emigracja zewnętrzna jest jednym z ważnych czynników, ale na pewno nie tłumaczy ona gwałtownego spadku liczby litewskich Polaków, wykazywanego w statystykach.
  Zdaniem dr. Kazėnasa w okresie wzmagających się zagrożeń część osób postrzega identyfikację narodową przez pryzmat swojego bezpieczeństwa. – W sytuacji zagrożenia ludzie zaczynają się utożsamiać z grupą, z którą czują się bezpieczniej i która – ich zdaniem – potrafi ich obronić. Być może podobnie zachowuje się dziś część mniejszości narodowych oraz osób, które wcześniej nie identyfikowały się z żadną narodowością. Dziś mniejszości narodowe – zwłaszcza polska i rosyjska – ze względu na kontekst polityczny są negatywnie postrzegane przez społeczeństwo – wyjaśnia naukowiec.

  Wniosek ten zyskuje potwierdzenie w fakcie, że od lat Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin dość skutecznie jednoczy swe siły z Aliansem Rosjan w wyborach pod hasłem „W jedności siła”. W swoim czasie pojawiły się nawet informacje o tym, że polska partia użyczyła rosyjskiemu aliansowi niemało swoich członków.
  Tak więc w świadomości niektórych Polaków utwierdza się przekonanie, że skoro z Rosjanami stanowimy jedność, to dlaczego nie możemy uczyć razem po rosyjsku swoich dzieci? Faktem jest, że część naszych młodych rodaków używa języka rosyjskiego na przerwach lekcyjnych i w kontaktach rówieśniczych. Sytuacja ta wpływa na popularność języka polskiego na Litwie, co w konsekwencji prowadzi do spadku zainteresowania edukacją w polskich szkołach.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Trudno jest nie przyznać niektórym politykom racji w tym, że również spolaryzowanie społeczności polskiej, polegające na nietolerowaniu przez kierownictwo AWPL-ZChR Polaków, którzy nie we wszystkim zgadzają się ze zdaniem lidera tej frakcji, prowadzi do wyobcowania z życia społeczności polskiej tych, którzy nie chcą się utożsamiać z polityką polskiej partii – a właściwie garstki osób uważających się za reprezentantów wszystkich Polaków.

  Owi nasi rodacy wybierają nierzadko całkowite odizolowanie się nie tylko od polskiej polityki, lecz nawet od społeczności polskiej. W odpowiedzi część naszej społeczności skłania się ku ich potępieniu. Nierzadko wybierają oni głębszą integrację ze społecznością litewską, rosyjską lub nawet całkowitą asymilację. Wszystko to można w pewnym sensie nazwać emigracją wewnętrzną. Tak czy inaczej, cierpią na tym polskie dzieci i oczywiście – polskie szkoły.
  Autor był sygnatariuszem Aktu Przywrócenia Państwa Litewskiego 11 marca 1990 r.

  Zbigniew Balcewicz

   

   

   

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Pod patronatem Šimonytė i Morawieckiego. „Chwała Rzeczypospolitej — Wojewódzki Mundur Szlachecki” z koncertem

  Fascynujący świat Rzeczypospolitej Obojga Narodów Narodowy strój szlachecki przynależny tak województwom koronnym, jak i litewskim, wprowadzi widzów w oszałamiający bogactwem świat potężnego państwa, które stojąc na skrzyżowaniu jakże wielu kultur i cywilizacji, skupiało i twórczo przetwarzało w sobie ich wielką...

  Konkurs „Kocham Polskę — BÓG, HONOR, OJCZYZNA”

  Celem konkursu jest pogłębianie m.in.: poczucia dumy z Polski, historii kraju, bycia Polakiem, dbania o dobre imię Polski, niezależnie od kraju zamieszkania, dbałość i pielęgnacja tradycji rodzinnych Polaków i osób pochodzenia polskiego, troska o pielęgnację kultury i tradycji polskiej....

  Uniwersytet Wileński podpisał umowę o współpracy ze Szczecinem

  Konsultacje dotyczące relacji i współpracy prowadzili: ze strony Uniwersytetu Szczecińskiego — prorektor ds. organizacyjnych prof. Kinga Flaga-Gieruszyńska oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr. hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, a ze strony Uniwersytetu Wileńskiego — prodziekan ds. Studiów Wydziału Prawa prof....

  Widowisko „Narodzony na Sianie” w Wilnie i Nowej Wilejce

  19 grudnia o godz. 19:00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie oraz 21 grudnia o godz. 18:00 w Centrum Kultury w Nowej Wilejce. Widowisko wprowadzające w zadumę Widowisko muzyczne „Narodzony na sianie” — widowisko wprowadzające w zadumę i refleksję w...