Więcej

  Nauka przy wsparciu jest łatwiejsza

  Czytaj również...

  „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” ma na celu wspieranie organizacji i instytucji organizujących badania oraz szkolenia, promujących przekazywanie wiedzy i innowacji w sektorach rolnictwa, leśnictwa i na obszarach wiejskich.
  | Fot. Ričardas Pasiliauskas

  W dobie społeczeństwa informacyjnego i technologii wiedza i umiejętności nabyte w szkole lub na uniwersytecie nie wystarczą na całe życie. Aby dostosować się i pozostać konkurencyjnym w zmieniającym się świecie, istnieje potrzeba ciągłego doskonalenia. Ważna jest złożona wiedza – nie tylko teoria, ale także praktyka.

  Rozwój wiedzy i umiejętności jest niezbędny dla każdego. Rolnicy, leśnicy i mieszkańcy regionów również nie są wyjątkiem, ponieważ technologie w sektorze rolnym rozwijają się równie szybko, jak we wszystkich innych dziedzinach. Dobrą wiadomością jest to, że organizowanie testów demonstracyjnych dla rolników (instalacja i wykonanie), seminaria, dni terenowe i inne wydarzenia informacyjne są wspierane przez działanie „Wsparcie projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) „Wymiana wiedzy i działania informacyjne” (zwane dalej instrumentem).
  O wsparcie mogą ubiegać się instytucje szkolnictwa wyższego, instytucje kształcenia zawodowego, inne osoby prawne uprawnione do formalnego kształcenia zawodowego oraz uczestnicy wydarzeń informacyjnych – rolnicy, ich wspólnicy, pracownicy rolni, inne osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność rolniczą, spożywczą lub leśną, które zarejestrowały gospodarstwo w Rejestrze Rolnictwa i Gospodarki Wiejskiej Republiki Litewskiej, a także zarządcy gruntów prowadzący działalność gospodarczą na obszarach wiejskich, pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przedstawiciele rzemiosła tradycyjnego.

  Promowanie konkurencyjności oraz innowacji

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Instytucje szkoleniowe są zachęcane do ubiegania się o „Wsparcie projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” oraz do organizowania szkoleń promujących innowacje w sektorach rolnictwa i leśnictwa oraz na obszarach wiejskich, w celu zwiększenia rentowności i konkurencyjności działalności rolniczej, promowania innowacyjnych technologii rolniczych i zrównoważonej gospodarki leśnej. Łańcuchy dostaw żywności stają się coraz bardziej istotne i proponuje się, aby instytucje szkolnictwa wyższego ubiegające się o ten środek zapewniły szkolenia w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w sektorze rolnym.
  Dobrze widziane są tematy wykładów promujących włączenie społeczne, walkę z ubóstwem, rozwój gospodarczy, współpracę i rozwój bazy wiedzy na obszarach wiejskich. Istotne są również tematy dotyczące poprawy wyników gospodarczych gospodarstw rolnych, badań nad zwiększeniem wartości gospodarczej leśnictwa i rozwoju obszarów leśnych.
  Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój są ważne
  Coraz częściej poruszane są tematy związane z kwestiami środowiskowymi. Podczas wykładów, które instytucje szkoleniowe mogłyby prowadzić w kontekście „Wsparcia projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”, są mile widziane tematy przywracania, zachowania i poprawy różnorodności biologicznej, zapobiegania erozji gleby i poprawy zarządzania glebą, redukcji emisji gazów cieplarnianych czy emisji amoniaku. Aktualne są badania dotyczące odbudowy, ochrony i poprawy ekosystemów w rolnictwie i leśnictwie, efektywnego gospodarowania zasobami oraz przejścia na technologie nie przyczyniające się do zmiany klimatu.
  Celem jest zapewnienie, aby rolnicy, leśnicy i mieszkańcy wsi, którzy uczestniczyli w takich szkoleniach i warsztatach, potrafili i chętnie wprowadzali innowacje w swojej działalności zawodowej, a także by zależało im na ochronie środowiska oraz zrównoważonym rozwoju i łagodzeniu zmiany klimatu.
  Należy zauważyć, że ze względu na sytuację epidemiologiczną szkolenia mogą być organizowane nie tylko poprzez bezpośredni kontakt z beneficjentami, ale także w sposób zdalny.

  Maksymalna kwota wsparcia – nawet do 150 tys.

  Warto zorganizować szkolenia na te tematy, ponieważ kwota wsparcia dla jednego projektu może osiągnąć nawet 150 000 euro. Dobrą wiadomością jest to, że sfinansowanych może być 100% wydatków kwalifikowalnych do projektu. Za takie wydatki uważane są płatności za przedmioty, usługi lub prace niezbędne do przeprowadzenia szkolenia, takie jak wynajem pomieszczeń, sprzętu, zakupu artykułów biurowych i papierniczych, wynagrodzenie z tytułu prowadzenia szkoleń itd.
  Organizacje szkoleniowe zainteresowane wsparciem i będące w stanie organizować szkolenia w zakresie ww. omówionym zapraszane są do składania wniosków w działach terytorialnych zarządzania wsparciem Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Wsparcia Regionalnego Krajowej Agencji Płatniczej. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 października. Wnioskodawcy mogą składać te wnioski osobiście, a także za pośrednictwem upoważnionej osoby, wysłać kurierem lub listem poleconym.
  Tradycyjnie największe szanse mają ci wnioskodawcy, którzy zdobędą największą liczbę punktów, przyznawanych na podstawie doświadczenia wnioskodawcy w realizacji podobnych projektów, ilości tworzonych grup szkoleniowych, doboru tematów szkoleniowych.


  Zam. 2257

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Litwa mruga do polskich specjalistów drogowych. Ruszają kolejne przetargi na odcinki Via Baltica

  Podczas wizyty w Polsce specjaliści ministerstwa i dyrekcji przedstawili strategiczne projekty przedstawicielom Ministerstwa Infrastruktury Polski, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz wykonawcom. Przebudowa autostrady Via Baltica łączącej oba kraje „Widząc szybkie postępy Polski w poprawie infrastruktury dróg krajowych, wysoko cenimy...

  Nowy mer rejonu wileńskiego: Robert Duchniewicz. Zakończyła się II tura wyborów samorządowych

  Szalę przechyliło zaledwie 526 głosów O historycznym zwycięstwie Polaka, Roberta Duchniewicza, zdecydowało zaledwie 526 głosów. Łącznie oddano na niego 23519 głosów. Większość w Radzie Samorządu stanowi jednak partia kontrkandydata, AWPL-ZChR, która zdobyła 18 mandatów na możliwych 31. W imieniu Litewskiego...

  Międzynarodowy nakaz aresztowania Putina. Landsbergis: „Pisana jest historia”

  „Historia dobiegnie końca, gdy zbrodnie będą zbadane, a winni osądzeni” Minister Republiki Litewskiej uważa jednak, że historia dobiegnie końca dopiero ze zbadaniem wszystkich zbrodni i osądzeniem winnych. „Pisana jest historia. Nakaz aresztowania Putina za deportację ukraińskich dzieci tworzy nowe precedensy. Historia...

  Polska. Od zawsze po stronie wolności

  Świat nie znał przecież polskiej historii, nie wiedział, że wolność i doświadczenie wspólnoty są wartościami dla Polaków najważniejszymi. Że wobec bezprzykładnej zbrodniczej agresji na kraj, z którym mamy historyczne rachunki krzywd, najważniejsza jest solidarność w obronie wartości. A przecież taka...