APEL DO RODZIN POLSKICH

Szanowni Państwo,

zwracam się do Państwa jako adiunkt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i doktor nauk pedagogicznych, członek Stowarzyszenia Naukowców Polaków na Litwie, a także pomysłodawca i od prawie 20 lat jedyny redaktor strony „Pocopotek” w „Kurierze Wileńskim”. Moje korzenie rodzinne sięgają Połuknia koło Trok, czuję się mocno związana z Wileńszczyzną i jej mieszkańcami, toteż nieprzypadkowy jest wybór dziedziny, której dotyczą moje badania.

Proszę o pomoc w realizacji mego zadania, którym jest zbadanie i przedstawienie obecnej, współczesnej sytuacji rodzin polskich na Litwie. O historii Polaków na Litwie, ich sytuacji ekonomicznej, politycznej, kulturowej jest wiele opracowań, ale badań dotyczących współczesnej sytuacji – bardzo niewiele i niezbyt kompleksowych. Na podstawie uzyskanych materiałów planuję wydać monografię, która w szeroki sposób pozwoli odzwierciedlić sytuację, w jakiej dzisiaj żyją i działają Polacy na Litwie. Będzie to unikalne dzieło poparte relacjami i faktami w postaci zdjęć z Waszego życia.

Proszę o pomoc:
• dyrektorów i kierownictwo szkół polskich, poprzez których przekażę ankiety;
• wychowawców i nauczycieli, którzy je rozpowszechnią wśród uczniów;
• uczniów, którzy dostarczą ankiety rodzicom;
• rodziców, którzy poświęcą swój czas i je wypełnią.

Badania będą prowadzone we współpracy z Macierzą Szkolną, która zawsze stała na straży dobra szkolnictwa polskiego i polskiej tożsamości na Litwie.
Drodzy rodzice, proszę o szczere odpowiedzi, gdyż nie chodzi tu ani o poprawność polityczną, ani obowiązek obywatelski, tylko fakty.

Z wyrazami głębokiego szacunku
dr Danuta Kamilewicz-Rucińska