Inwestycje w rozwój obszarów leśnych

Beneficjenci, którzy złożą wniosek do 16 listopada w ramach poddziałania „Zalesienie” z działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego programem PROW mogą liczyć na wsparcie w wysokości 9 283 964 euro
|Fot. Ričardas Pasiliauskas

Prowadząca gospodarstwo rolne rodzina Valuckasów ze wsi Ramoniškiai rejonu wyłkowyskiego nie tylko uprawia ziemniaki, ale także zajmuje się intensywnie zalesianiem. Ze wsparcia w ramach poddziałania „Zalesienie” z działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) skorzystało nawet kilku członków rodziny Valuckasów. W 2018 roku Alvytė Valuckienė również zasadziła część gruntów młodymi drzewami.

Zwiększyła obszar leśny

A. Valuckienė opowiada, że zdecydowała zalesić część należących do niej gruntów i otrzymana pomoc była dużym wsparciem.
– Nie wszystkie grunty nadawały się do prowadzenia działalności rolniczej – niektóre obszary wykazały bardzo słabą wydajność, zwłaszcza te w pobliżu lasów. Więc postanowiliśmy nie marnować swych sił i zasadziliśmy w tym miejscu las, w ten sposób go zwiększając. Trzeba przyznać, że bez wsparcia nie podjęlibyśmy takiego wyzwania. Tak czy inaczej, jest to znaczna inwestycja. Na szczęście pomyślnie zakończyliśmy aplikację i otrzymaliśmy wsparcie.
Sadziliśmy małe drzewa, a dziś już z daleka możemy dostrzec drzewostan. Las posadzony przed dziesięciu laty przez brata, który również skorzystał ze wsparcia, jest jeszcze większy. Można już w nim pospacerować, a nawet znaleźć kilka grzybów. Wierzę, że las to doskonała inwestycja i dziedzictwo dla przyszłych pokoleń. Ponadto, jest to ogromna satysfakcja moralna. Nie żałuję gruntów do sadzenia drzew. Rozumiem, że zalesione tereny tworzą wyższą wartość dodaną niż grunty z roślinami uprawnymi – powiedziała A. Valuckienė, która zasadziła las w rejonie wyłkowyskim.
Beneficjenci poddziałania – ważna własność gruntów, wiek i status
Obecnie Krajowa Agencja Płatnicza (KAP) przy Ministerstwie Rolnictwa przyjmuje wnioski o wsparcie w ramach obszaru działalności „Hodowla leśna”, która zwraca koszty zalesiania i hodowli nowego lasu. Na ten etap składania wniosków przeznaczono 9 283 964 euro. Osoby ubiegające się o wsparcie powinny złożyć wniosek do KAP lub za pośrednictwem portalu ŽŪMIS do 16 listopada. Poddziałanie zalesieniowe skierowane jest do osób prawnych i fizycznych, które mają ukończone 18 lat oraz są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia, a także do samorządów, które zarządzają gruntami na zasadzie prawa powierniczego.

Więcej punktów, więcej szans

Minimalny próg punktacji wynosi 30. Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wsparcie okaże się, że nie przyznano mu minimalnej liczby punktów, wniosek zostaje odrzucony. Jednak uzbierać niezbędną liczbę punktów nie jest trudno. Na przykład, 20 punktów przyznaje się wszystkim projektom, które mają na celu wyłącznie utrzymanie, ochronę oraz pielęgnację terenów zalesionych, a także na hodowlę lasów na obszarze uprawy lasów, na których wymagane jest jedynie dodatkowe zalesienie.
Jeśli ponad 50 proc. terenu, który ma zostać zalesiony, jest klasyfikowany jako obszar charakteryzujący się naturalnymi lub innymi specyficznymi ograniczeniami, przyznaje się 15 punktów. Podobną liczbę punktów można uzyskać, jeśli wydajność chociaż jednej działki przeznaczonej do zalesienia wynosi co najmniej 32 punkty (włącznie). 15 punktów można też uzyskać, jeśli wszystkie projekty załączone do wniosku o wsparcie przewidują, że brzozy, sosny, świerki lub olchy czarne lub ich kombinacje w składzie całego terenu zalesionego będą stanowić ponad 80 proc. zalesienia. Jeśli zalesienie powstaje na terenie samorządu, którego poziom lesistości sięga do 33,3 proc., przyznaje się 10 punktów. Beneficjent, który jest osobą fizyczną, otrzymuje 15 punktów, osoba prawna – 10 punktów. W poszczególnych przypadkach można uzyskać dodatkową liczbę punktów.

 


Zam. 2262