Wkrótce 7. edycja „Pól Nadziei” na Litwie

Już po raz siódmy w dniu 16 października 2020 r. nasze hospicjum organizuje kampanię „Pola Nadziei” na Litwie. 

Celem organizowania kampanii „Pól Nadziei” jest promowanie trzech równoważnych przestrzeni, którymi są:
— szerzenie idei hospicyjnej
— pozyskiwanie funduszy na prowadzoną opiekę dla osób terminalnie chorych
— uwrażliwienie społeczności lokalnych na potrzeby chorych i możliwość niesienia im pomocy.

„Pola Nadziei” są elementem międzynarodowego programu powołanego do życia przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii. Są to działania podejmowane wyłącznie przez hospicja na terenie całej Europy.

Wspólnoty religijne, organizacje społeczne, firmy, placówki edukacyjne, instytucje kultury organizują się i jesienią wspólnie sadzą cebulki żonkili. Kwiat ten jest bowiem symbolem zwycięstwa altruizmu, wielkoduszności, ofiarności, dobroczynności nad egoizmem — zwycięstwa życia nad śmiercią.

Kiedy wiosną zakwitną kwiaty posadzone jesienią, tworzą całe Pola Nadziei — symbol zwycięstwa altruizmu, symbol jedności z osobami chorymi i wsparcie dla hospicjum. Dzięki tym kwiatom możemy nieść nadzieję w naszej trudnej codzienności.

Niezmierzona jest też liczba osób do których dzięki „Polom Nadziei” dociera informacja o hospicyjnej idei — w tym rodzin, które mogą się dowiedzieć, że mogą w hospicjach otrzymać pomoc dla swoich bliskich.

Dzięki żonkilowi — międzynarodowemu symbolowi nadziei, osoby dorosłe, dzieci i młodzież w sposób przystępny mogą dowiedzieć się o tym, co jest trudną, ale nieodłączną częścią życia: o chorobie, przemijaniu, stracie, ale także o nadziei i radości jaką może wnieść w tych chwilach człowiek wrażliwy i otwarty na los drugiego człowieka.

Profesjonalna pomoc medyczna, pielęgniarska, duchowa, psychologiczna i socjalna ofiarowana przez Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki jest realizowana w formach opieki domowej i stacjonarnej — zarówno dla osób dorosłych jak i dla dzieci.

Opieka w Hospicjum jest bezpłatna dla chorego i jego rodziny.

W tym roku naszą kampanię „Pola Nadziei” łączymy z Osobą Świętego Jana Pawła II, bowiem rok 2020  jest na Litwie Rokiem Świętego Jana Pawła II.

Setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II, który poprzez swoją działalność i autorytet przyczynił się do zmian w systemie wartości Litwy oraz innych krajów UE, dążeń do wolności oraz wzmocnienia wspólnoty Unii Europejskiej jest i dziś dla nas wyzwaniem byśmy nie byli obojętni na potrzeby innych osób.

Wizyta Jana Pawła II na Litwie w 1993 r. stała się też niejako drogowskazem dla litewskiego Kościoła katolickiego, jak też dla całego Narodu. W swoich homiliach i przemówieniach Ojciec święty wskazał dopiero co uwolnionemu z jarzma totalitaryzmu społeczeństwu źródła odrodzenia duchowego oraz podstawy, na których należy budować życie w wolności i solidarności.

W Ostrej Bramie witał wiernych słowami: „Drodzy bracia i siostry! Proszę was, byście wrócili do swoich domów z sercem przepełnionym nadzieją na zwycięstwo życia nad śmiercią, dobra nad złem, światła nad ciemnością, wolności nad niewolą”.

W dniu 6 września 1993 roku Ojciec Święty w Kownie podczas Mszy  świętej mówił o odnowieniu oblicza ziemi dzięki Duchowi Świętemu, który działa przez człowieka, umożliwia duchową przemianę i odbudowę życia jednostek, rodzin i społeczeństwa. Podczas południowego spotkania z Konferencją Biskupów Litwy przekonywał pasterzy kościoła o konieczności udzielenia pierwszeństwa ewangelizacji wspólnotowej. Zachęcał, by duszpasterze troszczyli się o jak najlepszą katechezę, ale pamiętali również o ewangelizacji młodzieży, dorosłych i rodzin, by dbali o wychowanie przyszłych księży, ale wspierali także kościelne ruchy świeckie, a osoby świeckie zachęcali do apostołowania.

Dlatego też w dniu 16 października 2020 roku — w rocznicę wyboru Świętego Jana Pawła II, o godz. 15:00 pracownicy, wolontariusze, przedstawiciele organizacji i osób zaprzyjaźnionych z naszym hospicjum zasadzą kwiaty żonkili w symbolicznym kształcie liter: JP II w miejscach związanych z wizytą Świętego Jana Pawła II na Litwie.

Będą to miejsca:

Wilno:

  1. Nuncjatura Apostolska
  2. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie
  3. Domek św. Faustyny
  4. Parafia pw. Św. Jana Pawła II w Wilnie
  5. Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Wilnie
  6. Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
  7. Cmentarz na Antokolu – Kwatera ofiar 13 stycznia
  8. Skwer przy hospicjum

Kowno:

  • Pomnik św. Jana Pawła II w Kownie

Szawle:

  • Góra Krzyży

Hospicjum im. Bł. Ks. Michała Sopoćki w Wilnie