Więcej

  Sejm zdecydował — mieszkańcy będą współzarządzać samorządami

  Czytaj również...

  Samorządy będą musiały udostępnić mieszkańcom warunki do wspólnego zarządzania sprawami samorządu. Na samorządach będzie spoczywał obowiązek informowania i przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, oceny oraz publikacji rezultatów owych konsultacji oraz włączenie mieszkańców w podejmowanie decyzji.

  Samorządy będą musiały słuchać mieszkańców
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Poprawka do ustawy wprowadzająca takie założenia została zatwierdzona przez Sejm we czwartek.

  „Najczęściej mieszkańcy musieli wziąć całą informację ze strony samorządu. Wprowadziliśmy przepis, wg którego jeśli pojawia się pytanie aktualne dla mieszkańców danego miejsca, obok bądź w ich podwórku coś się dzieje, buduje, to należy iść do mieszkańców, organizować zebrania, rozmawiać, aby mieszkańcy wyrazili zgodę” — komentuje przewodnicząca sejmowego Komitetu Zarządzania Państwem i Samorządów, Guoda Burokienė.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Przewidziane są następujące formy przeprowadzania konsultacji: ankietowanie mieszkańców, publiczne debaty, zebrania, fora, dyskusje, konsultacje z użyciem narzędzi cyfrowych poprzez stronę samorządu.

  Przyjęte nowelizacje zmieniają również tryb powoływania przewodniczących podmiotów nadzorujących radę samorządu (przewodniczących Komisji Etyki i Antykorupcji oraz Komisji Kontroli) — będą naznaczani z opozycji i nie będą już musieli głosować na posiedzeniu rady gminy. W starym systemie dochodziło do nadużyć polegających na tym, że przewodniczący tych komisji i komitetów nie byli powoływani, co groziło wprowadzeniem bezpośredniego zarządzania.

  „Pojawiały się poważne problemy z nominacjami na stanowiska opozycyjne, np. przewodniczącego Komitetu Antykorupcyjnego. Zmiany są konieczne, żeby opozycja też nie nadużywała swoich uprawnień — wielokrotnie proponowała tę samą osobę, która nie bywała zatwierdzona” — powiedziała G. Burokienė.

  Poprawki do ustawy zostały przyjęte 75 głosami posłów, żaden nie był przeciw, dwóch wstrzymało się. Wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku.

  Inf. własne

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Środy Literackie 2023 r.

  Na II tom „Poezyj” złożyły się dwa dzieła — „Grażyna” oraz „Dziadów” części II i IV. Wileńskie Muzeum Adama Mickiewicza przez wilnian jest niekiedy nazywane „Domem Grażyny”, bo akurat tutaj „Grażynę” Mickiewicz „wykańczał” i „przepisywał na czysto do druku”....

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — idzie luty, szykuj (cepłe) buty

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka napomina nam: „Zostało...

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...

  Rosyjski budżet może utonąć w taniej ropie

  Wygasł entuzjazm kremlowskich urzędników i rosyjskiego aparatu propagandowego związany z wysokimi przez większość ubiegłego roku cenami ropy i gazu. Te ceny sprawiły, że mimo kurczącego się eksportu węglowodorów Rosja przez większość roku i tak miała z nich większe zyski....