Sejm zdecydował — mieszkańcy będą współzarządzać samorządami

Samorządy będą musiały udostępnić mieszkańcom warunki do wspólnego zarządzania sprawami samorządu. Na samorządach będzie spoczywał obowiązek informowania i przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, oceny oraz publikacji rezultatów owych konsultacji oraz włączenie mieszkańców w podejmowanie decyzji.

Samorządy będą musiały słuchać mieszkańców
| Fot. Marian Paluszkiewicz

Poprawka do ustawy wprowadzająca takie założenia została zatwierdzona przez Sejm we czwartek.

„Najczęściej mieszkańcy musieli wziąć całą informację ze strony samorządu. Wprowadziliśmy przepis, wg którego jeśli pojawia się pytanie aktualne dla mieszkańców danego miejsca, obok bądź w ich podwórku coś się dzieje, buduje, to należy iść do mieszkańców, organizować zebrania, rozmawiać, aby mieszkańcy wyrazili zgodę” — komentuje przewodnicząca sejmowego Komitetu Zarządzania Państwem i Samorządów, Guoda Burokienė.

Przewidziane są następujące formy przeprowadzania konsultacji: ankietowanie mieszkańców, publiczne debaty, zebrania, fora, dyskusje, konsultacje z użyciem narzędzi cyfrowych poprzez stronę samorządu.

Przyjęte nowelizacje zmieniają również tryb powoływania przewodniczących podmiotów nadzorujących radę samorządu (przewodniczących Komisji Etyki i Antykorupcji oraz Komisji Kontroli) — będą naznaczani z opozycji i nie będą już musieli głosować na posiedzeniu rady gminy. W starym systemie dochodziło do nadużyć polegających na tym, że przewodniczący tych komisji i komitetów nie byli powoływani, co groziło wprowadzeniem bezpośredniego zarządzania.

„Pojawiały się poważne problemy z nominacjami na stanowiska opozycyjne, np. przewodniczącego Komitetu Antykorupcyjnego. Zmiany są konieczne, żeby opozycja też nie nadużywała swoich uprawnień — wielokrotnie proponowała tę samą osobę, która nie bywała zatwierdzona” — powiedziała G. Burokienė.

Poprawki do ustawy zostały przyjęte 75 głosami posłów, żaden nie był przeciw, dwóch wstrzymało się. Wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku.

Inf. własne