Wielkie sprzątanie starych wileńskich nekropolii rozpoczęte

W Wilnie rozpoczęło się jesienne sprzątanie cmentarza na Rossie. W tym roku udało się dochować tradycji i po raz kolejny wziąć udział w uczestniczeniu sprzątania kwater wojskowych na Starej Rossie.

Sprzątanie Starej Rossy to tradycyjne coroczne wydarzenie
| Fot. organizatorzy

Udział w tej akcji wzięli studenci kierunku Ekonomia, Europeistyka i Informatyka wraz z Dyrektorem Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego dr hab. Jerzym Halickim, prof. UwB.

Sprzątanie każdego roku odbywa się z inicjatywy Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą.

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie