Po feriach szkoły będą działały w trybie zdalnym

Szkoły będą funkcjonowały w trybie zdalnym przez tydzień po feriach jesiennych.

Zaleca się też, aby do trybu zdalnego przeszły uczelnie wyższe do 8 listopada.

„Wprowadzamy dwa tygodnie kształcenia bezkontaktowego, wakacje i naukę zdalną” — powiedziała Rita Tamašunienė, minister spraw wewnętrznych, która przedstawiła poprawki na posiedzeniu rządu.

Zmiany wchodzą w życie od poniedziałku.

„Kształcenie w szkołach według zindywidualizowanych, średnich, społecznych programów rozwoju umiejętności w szkolnictwie podstawowym odbywa się zdalnie, zaleca się realizację programów studiów wyższych na odległość, jeśli dyrektorzy placówki podejmą taką decyzję” — przedstawiła propozycję minister spraw wewnętrznych.

Przedszkola oraz kształcenie zawodowe będą funkcjonowały w sposób standardowy, z zapewnieniem warunków zarządzania przepływem ludzi, bezpiecznej odległości i form bezpieczeństwa. Edukacja nieformalna dla dzieci i dorosłych będzie musiała odbywać się na odległość lub zostać wstrzymana.

Od 9 listopada przedszkola, kształcenie ogólne, edukacja nieformalna dzieci i dorosłych, kształcenie zawodowe, studia wyższe będą realizowane w placówkach oświatowych zapewniających bezpieczny dystans i inne warunki higieniczne.

Inf. własne