Więcej

  Tatarzy – Lipkowie! – jako nieodłączny element Litwy

  Związki Litwy z Tatarami liczą 700 lat. Sejm Litwy ogłosił, że rok 2021 będzie Rokiem Historii i Kultury Tatarów Litewskich. Galina Miškinienė sądzi, że to będzie dobra okazja dla mieszkańców Litwy, aby więcej dowiedzieć się o społeczności tatarskiej.

  Czytaj również...

  Wniosek w sprawie Roku Tatarów wpłynął do kancelarii sejmu jeszcze w 2019 r. „Uwzględniając, że w 2021 r. minie 700 lat od zawarcia sojuszu wielkiego księcia Giedymina z Tatarami, i dążąc do upamiętniania wspólnej walki Litwinów i Tatarów z Krzyżakami (…), ogłaszamy rok 2021 Rokiem Historii i Kultury Tatarów Litewskich” – czytamy w specjalnej uchwale sejmowej. W swym uzasadnieniu Sejm RL podkreślił, że Tatarzy są nieodłącznym elementem społeczeństwa litewskiego, którzy wspólnie z pozostałymi mieszkańcami kraju walczyli o niepodległość Litwy.

  Nie tylko Tatarzy

  Prezeska Wspólnoty Tatarskiej Okręgu Wileńskiego, Galina Miškinienė, poinformowała, że program zatwierdzony przez rząd prawie nie różni się od programu preliminarnego, który ułożyli wspólnie przedstawiciele Tatarów litewskich, Departament Mniejszości Narodowych oraz ministerstwo kultury.

  – Nie wszystkie propozycje zaproponowane przez wspólnotę zostały zaakceptowane, ponieważ ostateczną wersję przygotowały departament i ministerstwo kultury – mówi dla „Kuriera Wileńskiego” Miškinienė.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Jej zdaniem takie inicjatywy są ważne nie tylko dla Tatarów, ale dla wszystkich mniejszości narodowych.
  – To jest dobra okazja dla zaprezentowania siebie szerszej publiczności. Pracuję ze studentami i widzę, że brakuje podstawowej, takiej podręcznikowej informacji. Jej po prostu nie ma. Teraz mamy Rok Historii Żydów Litwy i widzę, jak ciekawie są robione audycje telewizyjne. Mam nadzieję u nas będzie podobnie. Bardzo cieszę się, że państwo w ten sposób próbuje uhonorować mniejszości narodowe. Mam nadzieję, że na tym też skorzystają Polacy, Rosjanie, Białorusini – dzieli się własnym stanowiskiem działaczka społeczności tatarskiej na Litwie.

  Pandemia a konferencja

  W ramach programu obchodów Roku Historii i Kultury Tatarów Litewskich zaplanowano cykle audycji i wykładów, festiwale, wystawy oraz wycieczki. Ma powstać wirtualny przewodnik „Droga Tatarów”. Na język angielski ma zostać przetłumaczona książka prof. Tamary Bairašauskaitė, „Historia Tatarów Litwy”, która jest poświęcona wybitnym przedstawicielom wspólnoty tatarskiej na Litwie.

  Kluczowym wydarzeniem obchodów ma być interdyscyplinarna międzynarodowa konferencja naukowa w Pałacu Władców. Co prawda, nadal jest niejasna sprawa z pandemią, więc pewne inicjatywy mogą ulec zmianie lub będą skorygowane.

  – W tym roku, jeszcze w kwietniu, też miała odbyć się konferencja naukowa. Niestety, z powodu koronawirusa dotychczas nie została zorganizowana. Liczymy się więc z tym, że mogą nastąpić pewne zmiany – podkreśla Galina Miškinienė.

  Z własną wiarą bez języka

  Zgodnie z legendą Tatarzy na Litwie pojawili się po wygranej wojnie ze Złotą Ordą w 1397 r. Książę Witold Wielki osiedlił tatarskich jeńców wraz z rodzinami nad rzeką Waką. Zdaniem większości historyków Tatarzy pojawili się jednak na tych terenach znacznie wcześniej i osiedlanie się miało charakter dobrowolny.

  Pierwsze kontakty między Wielkim Księstwem Litewskim a Tatarami rozpoczęły się jeszcze przed chrztem kraju. Władcy Litwy, w zamian za usługi wojskowe, zezwalali Tatarom osiedlać się na ziemiach Wielkiego Księstwa. Zgodnie z ustalonymi przywilejami, od wytyczonej powierzchni ziemi Tatarzy musieli wystawić zbrojnego rycerza z koniem. W miastach ludność tatarska zajmowała się przede wszystkim rzemiosłem oraz handlem. Po rozbiorach wielu Tatarów udowodniło władzom carskim swe pochodzenie szlacheckie, co pozwoliło im zdobyć wyższe wykształcenie oraz robić karierę cywilną oraz wojskową.

  „Tatarzy doskonale wpisali się w społeczność Wielkiego Księstwa Litewskiego, przez lata tworząc grupę zasymilowaną kulturowo, a jednocześnie odmienną religijnie. Przybysze z krajów Orientu nie stanowili jednolitej grupy, którą dziś nazwalibyśmy etniczną, pochodzili bowiem z różnych części stepu, a osadnictwo miało charakter migracyjny i było rozciągnięte w czasie. Z uwagi na duże rozdrobnienie Tatarzy szybko porzucili swój język etniczny (a raczej różne dialekty etniczne), a także strój oraz stepowe zwyczaje i obyczaje, integrując się z ludnością miejscową; pozostała jednak trwała pamięć o stepowej przeszłości oraz wartość największa: religia przodków, czyli islam. To właśnie dzięki odrębności religijnej zachowali oni przez wieki poczucie własnej odrębności etnicznej. Jej uchronienie przez ponad sześć wieków zamieszkiwania w byłym państwie polsko-litewskim było tym trudniejsze, że Tatarzy wywodzący się z kręgu kultury środkowoazjatyckiej, orientalnej, po przybyciu na ziemie litewskie bądź jako dobrowolni osadnicy, bądź jako przymusowo osadzani jeńcy wojenni, znaleźli się w całkiem odmiennym środowisku kulturowym” – piszą Artur Konopacki, Joanna Kulwicka-Kamińska oraz Czesław Łapicz z Centrum Badań Kitabistycznych UMK w Toruniu w pracy „Tatarzy Litewscy czy Lipkowie? Rozważania historyczno-semantyczne oraz propozycje terminologiczne”.

  Teraz na Litwie mieszka ok. 3 tys. Tatarów. Większość z nich to są muzułmanie sunnici.


  Fot. Marian Paluszkiewicz

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Tranzyt do Kaliningradu: Rosja wyczerpała limity na część towarów

  Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej z lipca br. Rosja może przewozić towary objęte sankcjami do swej europejskiej enklawy, ale wielkość tranzytu określonych towarów nie może przekroczyć średniej wwożonych towarów z trzech ostatnich lat. Komisja w swym oświadczeniu podkreśliła, że...

  Aleksandravičius: „Do lat 40. temat powstań był raczej mało poruszany”

  Powstanie listopadowe wybuchło 29 listopada 1830 r. w Warszawie o godzinie osiemnastej, kiedy podporucznik Piotr Wysocki wszedł na teren Szkoły Podchorążych Piechoty ze słowami: „Polacy! Wybiła godzina zemsty. Dziś umrzeć lub zwyciężyć potrzeba! Idźmy, a piersi wasze niech będą...

  102. rocznica śmierci Antanasa Baranauskasa

  Antanas Baranauskas przyszedł na świat 17 stycznia 1835 r. w rodzinie wolnego chłopa Jonasa. Miał trzech braci oraz dwie siostry. Bracia zmarli we wczesnym dzieciństwie Antanasa. Dwóch z nich, Jonas i Anupras, byli uczestnikami powstania styczniowego i zostali za...

  Panel prezydencki na temat wojny w Ukrainie i przyszłości Europy

  Prezydent Litwy Gitanas Nausėda w ubiegły piątek spotkał się w Kownie z prezydentem Polski Andrzejem Dudą, prezydentem Łotwy Egilsem Levitsem oraz prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem. Spotkanie odbyło się w ramach międzynarodowej konferencji „The Idea of Europe” na Uniwersytecie Witolda...