Piąta edycja szkoleń „Orły nie wchodzą po schodach”

Szkolenie „Orły nie wchodzą po schodach”, organizowane co roku przez Forum Przedsiębiorczości Polskiej ,,Korona” we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i Fundacją ,,Pomoc Polakom na Wschodzie”, należy do najbardziej oczekiwanych wydarzeń przez nauczycieli polskich szkół na Litwie. 

W tym roku odbyło w się w Wilnie w dniach 26-29 października 2020 – w czasie niezwykle niepewnym, ze względu na stale pogarszającą się sytuację epidemiologiczną. COVID – 19 nie przeszkodził jednak organizatorom i uczestnikom.
Ze względu na sytuację związaną z pandemią, szkolenie zrealizowano w formie hybrydowej. Część zajęć, obejmująca treści wykładowe, zrealizowana została w trybie online, za pośrednictwem aplikacji Teams. Dla nauczycieli, którzy nie mogli z różnych przyczyn uczestniczyć w tych zajęciach u siebie w domu, przygotowano bezpieczne stanowiska pracy zdalnej w Domu Polskim w Wilnie.

Wykładowcami byli specjaliści – praktycy, zajmujący się daną tematyką, posiadający doświadczenie w danej dziedzinie oraz w pracy z nauczycielami lub studentami kierunków pedagogicznych. Warsztaty skierowane dla nauczycieli którzy pragną wzmocnić swoje kompetencje w zakresie posługiwania się bezpłatnymi narzędziami informatycznymi, dostępnymi online, wzbogacającymi proces edukacji oraz dydaktyczne wykorzystanie pakietów biurowych (wybrane elementy) prowadziła dr Maria Trzcińska-Król – nauczyciel akademicki, adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; jest grafikiem komputerowym, współpracuje z Wydawnictwem APS.

Zajęcia dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, poświęcone sposobom stosowanym w rozpoznawaniu uczniów zdolnych, głównym strategiom pracy z takimi uczniami, w tym ocenianiu, motywowaniu, promowaniu osiągnięć, radzenia sobie w pracy z uczniami „podwójnie wyjątkowymi” poprowadziła dr hab. Joanna Łukasiewicz-Wieleba – nauczyciel akademicki, adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; pasjonatka pedagogiki zdolności, ekspert zewnętrzny warszawskiego programu WARS i SAWA.

Po części wykładowej nauczyciele zostali zaproszeni na konsultacje, odbywające się w małych grupach (do 4 osób). Ta część była realizowana w formie tradycyjnej, w salach Domu Polskiego (przy tym jedna sala była wyposażona w komputery). Wykładowcy odpowiadali na pytania nauczycieli; był to także czas na przedyskutowanie poruszanych w czasie zajęć zagadnień. W ramach konsultacji nauczyciele mieli dostęp do cateringu, zapewnionego przez organizatora szkoleń. Otrzymali także materiały edukacyjne i szkoleniowe oraz wydane przez Forum Przedsiębiorczości Polskiej ,,Korona”  i „Kurier Wileński” poradniki „By nie zgasić w dziecku ciekawości świata”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.