Więcej

  Otwarto budynek przedszkolny Szkoły Podstawowej im. św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy

  Czytaj również...

  Wstęgę przecięły mer Maria Rekść, dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy Lilia Sadajska, minister spraw wewnętrznych Rita Tamašunienė oraz kierownik Wydziału Oświaty Zofia Segen.
  | Fot. vrsa.lt

  W podwileńskiej Rzeszy we wtorek 6 października nastąpiło uroczyste otwarcie odnowionego budynku przedszkolnego, należącego do miejscowej Szkoły Podstawowej im. św. Faustyny Kowalskiej.

  – Rokrocznie na początku października spotykamy się, aby uczcić naszą patronkę, św. Faustynę, i podziękować nauczycielom w dniu ich zawodowego święta. A w tym roku, za wstawiennictwem naszej patronki, mamy jeszcze jedną radosną okazję – spotykamy się na otwarciu budynku przedszkolnego – powiedziała Lilia Sadajska, dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy. Dyrektor podziękowała mer rejonu wileńskiego Marii Rekść, Wydziałowi Oświaty i całemu samorządowi za wsparcie przy tym projekcie.

  Jak podkreśliła obecna na uroczystości minister spraw wewnętrznych Rita Tamašunienė, „najmłodsi mieszkańcy Rzeszy i okolic będą mieli teraz doskonałe warunki do nauki”. – Dziękuję mer rejonu wileńskiego za to, że uwaga samorządu zawsze jest skierowana na wszystkich mieszkańców rejonu, od najmłodszych do najstarszych. Dziękuję za wszystkie obiekty edukacyjne i socjalne, które zostały zbudowane, zmodernizowane, wyremontowane i obecnie służą mieszkańcom – mówiła minister.

  – Dziś najmłodsi uczniowie waszej szkoły cieszą się z poprawy warunków bytowych, ale życzę, aby spełniło się marzenie również starszych uczniów, rodziców i nasze. Marzenie, aby tutaj, w Rzeszy, powstało gimnazjum – powiedziała mer podczas uroczystości. Korzystając z okazji, złożyła życzenia nauczycielom, którzy dzień wcześniej obchodzili swoje zawodowe święto.
  W odnowionym budynku (ul. Riešės 28) należącym do Szkoły Podstawowej im. św. Faustyny Kowalskiej będą się uczyły i bawiły jedna grupa przedszkolna i dwie grupy wczesnoszkolne – ogółem ponad 55 dzieci. Zmodernizowano w nim wszystkie systemy inżynieryjne, system grzewczy, kanalizację, wymieniono wodociąg oraz instalację elektryczną. Budynek został ocieplony, wykonano remont pomieszczeń. Koszt prac wyniósł 450 tys. euro.

  Tłumaczenie L24.lt

   

  Więcej od autora

  Samorząd oferuje nauczycielom atrakcyjne warunki pracy

  W całym kraju rośnie zapotrzebowanie i brak specjalistów różnych dziedzin. Według wstępnych danych, które zmieniają się każdego dnia, w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego brakuje logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli szkół początkowych, psychologów i innych specjalistów oświaty. Walcząc z niedoborem specjalistów oświaty,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego finansuje zbiórkę i utylizację odpadów azbestowych

  Środki na usuwanie odpadów azbestowych są przyznawane ze środków budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz poprzez aktywne uczestnictwo w projektach Programu Zapobiegania i Gospodarki Odpadami, przy wykorzystaniu pomocy państwa. Tylko we wspomnianym okresie władze rejonu wileńskiego na usuwanie odpadów azbestowych przeznaczyły...

  Życie kulturalne w rejonie wileńskim wre

  „Wielofunkcyjne ośrodki kultury w rejonie wileńskim mieszczą się w Niemenczynie i Rudominie. Każde centrum administruje po 14 filii rozlokowanych w różnych częściach rejonu. Nie tak dawno otworzyliśmy nowe i nowoczesne ośrodki kultury w Sawiczunach i Mariampolu. Finalizujemy już modernizację...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego od 9 lat finansuje studia rezydencyjne przyszłych lekarzy

  Od 2014 r. Samorząd wraz z Centralną Przychodnią Rejonu Wileńskiego sfinansował studia stacjonarne dla sześciu studentów rezydentów: kardiologów, lekarzy rodzinnych i neurologa. Za otrzymane wsparcie finansowe młody lekarz zobowiązuje się przez 5 lat pracować w przychodni lekarskiej rejonu wileńskiego...