Więcej

  „Złota Wić” dla Samorządu Rejonu Wileńskiego

  Czytaj również...

  Nagrodę z rąk Odety Vitkūnienė, p.o. kanclerza resortu zdrowia, odebrała Lucyna Kotłowska, dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. 
  |Fot. lsa.lt

  Podczas uroczystości 9 października przedstawiciele 14 krajowych ministerstw, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej na Litwie i Litewskiej Konfederacji Biznesu tradycyjnie wręczyli statuetki „Złota Wić” samorządom za osiągnięcia w różnych obszarach.

  W tym roku Ministerstwo Zdrowia przyznało nagrodę „Złotej Wici” Samorządowi Rejonu Wileńskiego „za determinację i inicjatywy mające na celu ochronę zdrowia społeczeństwa podczas pandemii koronawirusa”. Samorządowi podziękowano za opanowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa w podwileńskim Niemenczynie, gdzie przed Wielkanocą tego roku wybuchło ognisko choroby.
  Nagrodę z rąk Odety Vitkūnienė, p.o. kanclerza resortu zdrowia, odebrała Lucyna Kotłowska, dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. – Tylko dzięki pomocy mieszkańców wspólnie mogliśmy opanować sytuację w Niemenczynie. Dziękuję mieszkańcom rejonu wileńskiego za przestrzeganie zaleceń i wspólne podejmowanie ważnych dla nas decyzji – powiedziała podczas uroczystości Lucyna Kotłowska.
  Ogółem przyznano 15 nagród dla samorządów w różnych kategoriach. Uroczystość organizowana przez Litewskie Zrzeszenie Samorządów odbyła się w Muzeum Sztuki Użytkowej i Designu w Wilnie.

   

  Więcej od autora

  Samorząd oferuje nauczycielom atrakcyjne warunki pracy

  W całym kraju rośnie zapotrzebowanie i brak specjalistów różnych dziedzin. Według wstępnych danych, które zmieniają się każdego dnia, w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego brakuje logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli szkół początkowych, psychologów i innych specjalistów oświaty. Walcząc z niedoborem specjalistów oświaty,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego finansuje zbiórkę i utylizację odpadów azbestowych

  Środki na usuwanie odpadów azbestowych są przyznawane ze środków budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz poprzez aktywne uczestnictwo w projektach Programu Zapobiegania i Gospodarki Odpadami, przy wykorzystaniu pomocy państwa. Tylko we wspomnianym okresie władze rejonu wileńskiego na usuwanie odpadów azbestowych przeznaczyły...

  Życie kulturalne w rejonie wileńskim wre

  „Wielofunkcyjne ośrodki kultury w rejonie wileńskim mieszczą się w Niemenczynie i Rudominie. Każde centrum administruje po 14 filii rozlokowanych w różnych częściach rejonu. Nie tak dawno otworzyliśmy nowe i nowoczesne ośrodki kultury w Sawiczunach i Mariampolu. Finalizujemy już modernizację...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego od 9 lat finansuje studia rezydencyjne przyszłych lekarzy

  Od 2014 r. Samorząd wraz z Centralną Przychodnią Rejonu Wileńskiego sfinansował studia stacjonarne dla sześciu studentów rezydentów: kardiologów, lekarzy rodzinnych i neurologa. Za otrzymane wsparcie finansowe młody lekarz zobowiązuje się przez 5 lat pracować w przychodni lekarskiej rejonu wileńskiego...