Więcej

  Przeznaczono pieniądze na zakup sprzętu cyfrowego dla szkół

  Czytaj również...

  W związku z wiosenną pandemią i rozpoczęciem pracy szkół zdalnie, Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu pilnie wyposażyło szkoły w dodatkowe laptopy i tablety.
  Postanowiono również dać szkołom większe możliwości finansowe na zakup jak największej liczby cyfrowych narzędzi edukacyjnych – zarówno sprzętu, jak i zadań – które można wykorzystać nie tylko do nauki na odległość, ale także do pracy podczas tradycyjnych zajęć. Na to przeznaczono dodatkowe 14 mln euro, czyli 8 razy więcej niż przydzielano dotychczas.

  Dodatkowe środki, które można wykorzystać do końca tego roku, zostały już rozdzielone wszystkim samorządom Litwy. To jest pierwsza część tej pomocy. Za te środki szkoły lub samorządy mogą nabyć dodatkowe komputery i sprzęt, cyfrowe narzędzia edukacyjne oraz sfinansować kursy mające na celu poprawę kompetencji cyfrowych nauczycieli. Kolejna, większa część środków trafi do szkół w przyszłym roku, będą one dostępne do końca przyszłego roku na dokładnie takie same cele jak w tym roku.
  Przy wyborze działań zaleca się uwzględnienie zaleceń zawartych w „Podręczniku Kształcenia /Edukacji (Szkoleń) na odległość” dla infrastruktury teleinformatycznej przygotowanej przez Narodową Agencję Edukacji.
  Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu przygotowało odpowiedzi na pytania zadawane przez dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców.

  Kto i jak decyduje, jaki sprzęt komputerowy lub narzędzia cyfrowe kupić za dodatkowe środki? W jaki sposób podzielić, by wystarczyło na zakup komputerów, narzędzi cyfrowych oraz szkolenie umiejętności cyfrowych nauczycieli?

  Decyzję o tym, kogo traktować priorytetowo, podejmuje samorząd, inny założyciel szkoły lub dyrektor szkoły w porozumieniu z radą szkoły. Przy zakupie sprzętu lub szkoleń dla nauczycieli brana jest pod uwagę sytuacja i potrzeby konkretnej szkoły. Nie więcej niż 30 proc. dodatkowych środków na cyfryzację szkół można przeznaczyć na sprzęt komputerowy.

  Jakie narzędzia można kupić? Czy zostanie sporządzona lista środków?
  Czy można kupić elektroniczne wersje zeszytów ćwiczeń, aby rodzice nie musieli płacić?

  Narodowa Agencja Edukacji opracowała listę zarówno płatnych, jak i bezpłatnych cyfrowych zasobów i narzędzi do nauczania / uczenia się przygotowanych i używanych na Litwie, która jest opublikowana na portalu edukacyjnym emokykla https://www.emokykla.lt/nuotolinis/skaitmenines-mokymo-priemones. Dopiero przy ich zlecaniu należy sprawdzić, czy wybrane działanie faktycznie spełnia kryteria określone przez Ministra. Kupując cyfrowe narzędzia edukacyjne, szkoła musi kierować się kryteriami dotyczącymi cyfrowych narzędzi edukacyjnych zatwierdzonymi przez Ministra Edukacji, Nauki i Sportu.
  Szkoły mogą zakupić szeroką gamę treści cyfrowych, w tym e-ćwiczenia, z przyznanych im środków dydaktycznych. Jak wspomniano dotacja na te cele wynosi 14 mln.euro.

  Co konkretnie można kupić?

  Istnieje możliwość zakupu komputerów i sprzętu komputerowego, aby umożliwić nauczycielom udział w szkoleniach rozwijania kompetencji cyfrowych. Można zamawiać następujące treści cyfrowe: narzędzia cyfrowe do wszystkich przedmiotów dla dzieci i uczniów w każdym wieku, w tym podręczniki, systemy nauczania online, wirtualne środowiska uczenia się, aplikacje do nauki, cyfrowe archiwa muzyki, sztuki i filmu, cyfrowe materiały dydaktyczne dla nauczycieli, lekcje wideo, cyfrowe materiały edukacyjne gry, biblioteki wirtualne itp.

  Gdzie można kupić sprzęt, zasoby cyfrowe?

  Zgodnie z przepisami Ustawy o zamówieniach publicznych Republiki Litewskiej, zamawiac można od dostawców wybranych przez szkołę lub samorząd, których może być kilka. Ważne jest, aby cyfrowe zasoby do nauczania /uczenia się, narzędzia, sprzęt technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także szkolenia z zakresu umiejętności cyfrowych dla nauczycieli spełniały wymagania zatwierdzone przez Ministra Edukacji, Nauki i Sportu.

   

  Czy można wykorzystać całą kwotę dla jednego dostawcy. Na przykład kupić licencje na jedno cyfrowe narzędzie do nauki za pełną kwotę? Czy kupowanie dwuletnich licencji jest obowiązkowe? Czy można kupić dwa razy więcej licencji rocznych?

  Możliwe, jeśli tak zdecyduje założyciel lub szkoła.

  Czy konieczne jest wykorzystanie środków przyznanych w tym roku przed końcem tego roku kalendarzowego, czy można je przenieść na następny rok?

  Tegoroczne fundusze muszą zostać wykorzystane w tym roku kalendarzowym. Pozostała, większa część dotacji na cyfrowe narzędzia edukacyjne zostanie przekazana gminom w przyszłym roku.


  Zam. 2280

   

   

   

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Eliminacje do XXXV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego [GALERIA]

  Jutro, 22 stycznia, uczniów czeka część ustna oraz zamknięcie tego etapu olimpiady. Szersza relacja z olimpiady ukaże się w najbliższym numerze „Kuriera Wileńskiego”. Fotorelację przygotował nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.

  Zostań turystą we własnym mieście. Poznaj Wilno z czasów I wojny światowej [Z GALERIĄ]

  Życie wilnian w okresie I wojny światowej To druga z cyklu wycieczek „Poczuj się turystą w swoim mieście” zainicjowana przez DKP po litewskiej stolicy. Uczestnicy najbliższej, która odbędzie się 24 lutego br., dowiedzą się przede wszystkim o życiu wilnian w...

  Przegląd BM TV z Arkadiuszem Kuglerem, współpracownikiem „Monitora Polonijnego”, przewodnikiem po Bratysławie

  Rajmund Klonowski: Od czego zaczęła się miłość do Bratysławy? Arkadiusz Kugler: Historia jest dość długa. Już podczas studiów odwiedziłem Bratysławę. Zakochałem się w tym mieście. Zrobiło ono na mnie wielkie wrażenie. Zrozumiałem, że to moje miasto. Często wracałem tutaj. Zacząłem...

  W TVP Wilno — transmisja mszy św. z kościoła pw. św. Anny w Duksztach

  Mszę św. w języku polskim odprawi proboszcz parafii — ks. Waldemar Ulczukiewicz. Podwileńskie Dukszty często są nazywane są Duksztami Pijarskimi. Nieprzypadkowo — są one bowiem związane z zakonnikami — pijarami, których ks. biskup K. Brzostowski w XVIII wieku sprowadził do...