Prezentacja międzynarodowego projektu „Droga do wolności”

Wolność kocham i rozumiem/ Wolności oddać nie umiem śpiewają „Chłopcy z Placu Broni“. 11 listopada, to wyjątkowy dzień, w którym szkoły polskie na Litwie również dołączają się do święta. Stało się tradycją, że w lutym obchodzony jest Dzień Niepodległości Litwy, a w listopadzie – Polski.

Jest to dobra okazja, aby jeszcze raz przemyśleć, czym jest wolność, jaką niesie wartość, ale też i odpowiedzialność.

W tym roku mamy cały szereg jubileuszy: ponad 100 lat odzyskania niepodległości w 1918 roku, 100. Rocznica urodzin papieża – Jana Pawła II, 40 lat „Solidarności” i ponad 30 lat działalności „Sajūdis”; ponad 30 lat odzyskania niepodległości od 1989/1990 r. a wszystkie te na pozór odległe wydarzenia łączy postać papieża Jana Pawła II.

To on stał się patronem międzynarodowego projektu Drogi do wolności. Udział w projekcie, wspieranym przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży i Ministerstwo Edukacji Narodowej, wzięła młodzież z Polski i Litwy, która wirtualnie podążała śladami papieża Polaka po znaczących miejscach w wyzwoleniu się obu narodów z totalitaryzmu.

Spotkania z żywą historią, świadkami przełomów i czasów JP II, tworzyło źródło aktywności młodych, którzy przygotowali film i wernisaż plastyczno-fotograficzny na spotkanie zdalne, które odbyło się 11 listopada br. na platformie „Teams” Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Wilnie.

Uczestnicy z obu krajów chcieli pokazać, w jaki sposób można wykorzystać zdobycze technologii, wskazać na pozytywną stronę Internetu i komunikacji IT, a także podkreślić wkład w życie papieża Polaka w odzyskanie niepodległości obu narodów, uczeniu obu społeczeństw, nie tylko czym są wartości uniwersalne, takie jak godność człowieka, wolność jednostki i piękno natury, ale też jak o nie dbać również w dzisiejszym świecie, ponad 100 lat po odzyskaniu niepodległości i 100 lat po narodzinach Jana Pawła II.

To właśnie jest tematem projektu. Główny celem było stworzenie filmowego montażu, prezentującego uniwersalizm nauki Jana Pawła II w zestawieniu z kondycją młodego człowieka w kontekście 100 lat niepodległości.

W tym celu podczas zdalnych spotkań młodzież warsztatowo przygotowała plakaty na wernisaż, pamiątkowe pocztówki i film upamiętniający papieża Polaka jako przyjaciela młodzieży, tego, którego słowa dodawały odwagi do walki o godność i wolność człowieka, o wolność każdego narodu, szczególnie polskiego i litewskiego, jako zrzucających kajdany systemu totalitarnego.

Temat projektu wskazuje zatem rolę papieża, ale też stanowi konfrontację z dzisiejszym światem młodzieży, gdyż w zamierzeniu ma być wciąż żywą historią, a nie historią zamkniętą w lamusie czy – mimo że nie tak dawną – historią zapomnianą, bo zamkniętą na współczesną reinterpretację.

Koordynatorzy projektu Drogi do wolności:
• Kinga Maciaszczyk (Polska)
• Danuta Szejnicka (Litwa)

Strona internetowa
www.polsko-litewskie-drogidowolnosci.pl

Profil na Facebook’u Drogi do wolności / projekt PL-LT:
https://www.facebook.com/drogidowolnosciPLLT

Inf. organizatorzy
Fot. organizatorzy