Covidowi pacjenci będą leżeli w poliklinice — w krytycznej sytuacji nawet w LITEXPO

Rozważa się powiększenie ilości łóżek w pomieszczeniach Wileńskiego Miejskiego Szpitala Klinicznego (VMKL) — w razie konieczności, do walki z wirusem zostanie włączona też poliklinika, a nawet hala wystaw Litexpo.

Jeśli sytuacja tego będzie wymagała, do przyjęcia chorych zostanie przystosowana hala wystawowa LITEXPO
| Fot. ELTA, Darius Labutis, fotomontaż Ignacy Skrobia-Jaworski

W danej chwili na oddziale miejskiego szpitala na Antokolu leży około 120 pacjentów. Przygotowanych jest 130 dodatkowych łóżek i odpowiedni personel.

Według danych samorządu, w części sal jednołóżkowych pojawi się dodatkowe łóżko, zostaną ustawione „punkty” tlenowe, uzupełniono braki o pulsyksometry.

Rozważa się także dostawienie 100 łóżek w szpitalu miejskim.

„Wybrawszy ten model należałoby rozwiązać też problem personelu. W krytycznej sytuacji pacjenci polikliniki mogliby być powierzeni lekarzom internistom, a lekarze polikliniki szpitalu klinicznego po odpowiednim przeszkoleniu zostaliby przekwalifikowani do leczenia zakażonych koronawirusem” — informuje samorząd.

Póki co, jako wariant bardziej realny, rozważane jest dostosowanie sąsiedniego oddziału szpitala, gdzie zmniejszywszy o połowę świadczenie usług chirurgicznych i terapeutycznych, można by było zorganizować jeszcze 50 łóżek z dostępem do tlenu.

Dodatkowo, władze samorządowe twierdzą, że dodatkowe miejsca będą finansowane ze środków wewnętrznych, a finanse w wysokości 50 milinów euro przydzielone w sierpniu przez Ministerstwo Ochrony Zdrowia na przystosowanie szpitali dla covidowych pacjentów nie zostały przydzielone placówkom samorządu wileńskiego.

Według samorządu, do leczenia powracających do zdrowia seniorów rozważa się Szpital św. Rocha na Antokolu, który już został w tej kwestii sprawdzony.

Szpital tymczasowy — LITEXPO

W przypadku, jeśli inne szpitale będą zapełnione, kolejnym krokiem walki z pandemią byłoby urządzenie tymczasowego szpitala w hali wystaw LITEXPO.

„Trwają negocjacje dot. warunków najmu, a równolegle są organizowane przetargi na kupno lub wynajem pojemników na gaz, systemów podawania tlenu, odpowiedniej aparatury. Umowy te nie będą aktywowane dopóki nie zajdzie taka potrzeba, choć może się zdarzyć, że pojemniki tlenowe zostaną ustawione wcześniej bądź przydzielone do innych szpitali.” — twierdzi samorząd.

Samorząd podał też, że już teraz otrzymuje od pracujących i byłych medyków oferty pomocy na wypadek otwarcia dodatkowego szpitalu.

Inf. własne


Na podst. vilnius.lt, SAM LR, NVSC, BNS